PRZYK*ADY BUDOWNICTWA PRZYJAZNEGO *RODOWISKU I

Report
PRZYKŁADY BUDOWNICTWA
PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKU
I ENERGOOSZCZĘDNEGO
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECHNIONA JEST DEFINICJA POCHODZĄCA Z RAPORTU
BRUNDTLANDA, MÓWIĄCA, ŻE ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY JEST TO:
ROZWÓJ, KTÓRY ZAPEWNIA ZASPOKOJENIE POTRZEB
OBECNYCH POKOLEŃ, NIE PRZEKREŚLAJĄC MOŻLIWOŚCI
ZASPOKOJENIA POTRZEB POKOLEŃ NASTĘPNYCH
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
„ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TO DĄŻENIE DO POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA PRZY
ZACHOWANIU RÓWNOŚCI SPOŁECZNEJ, BIORÓŻNORODNOŚCI I BOGACTWA
ZASOBÓW NATURALNYCH. RZECZ W TYM, ABY DĄŻĄC DO DOBREGO ŻYCIA NIE
ZNISZCZYĆ PRZYRODY, OD KTÓREJ UZALEŻNIONE JEST ŻYCIE NA ZIEMI, NIE
WYCZERPAĆ WSZYSTKICH ZASOBÓW NATURALNYCH W NASTĘPSTWIE CZEGO
NIE ZOSTANIE ICH DLA LUDZI, KTÓRZY BĘDĄ TU ŻYLI W PRZYSZŁOŚCI, ANI TEŻ
DĄŻĄC DO POPRAWY JAKOŚCI WŁASNEGO ŻYCIA NIE SKAZYWAĆ NA BIEDĘ
INNYCH” (GERWIN M., LOKALNE INICJATYWY ROZWOJOWE)
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
• ŚRODOWISKO - BUDOWA I EKSPLOATACJA BUDYNKÓW SĄ PRZYCZYNĄ 42%
KOŃCOWEGO ZUŻYCIA ENERGII W UE, EMISJI 35% GAZÓW CIEPLARNIANYCH
DO ATMOSFERY, A TAKŻE ZNACZNEGO ZUŻYCIA SUROWCÓW TAKICH JAK WODA
CZY KRUSZYWO (PIASEK, ŻWIR ITP.). ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA
STANOWIĄ TEŻ POZOSTAŁOŚCI PO ROZBIÓRCE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.
• SPOŁECZEŃSTWO – PRZECIĘTNY OBYWATEL ROZWINIĘTEGO KRAJU SPĘDZA
WE WNĘTRZU BUDYNKÓW BLISKO 80% SWOJEGO ŻYCIA. CO ZA TYM IDZIE,
ODPOWIEDNIE ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE ORAZ KOMFORT UŻYTKOWANIA
MIESZKAŃ I BIUR MAJĄ OGROMNY WPŁYW NA JAKOŚĆ ŻYCIA LUDZI.
• EKONOMIA – W UNII EUROPEJSKIEJ BUDOWNICTWO GENERUJE OKOŁO 10%
PKB I ZATRUDNIA 7% SIŁY ROBOCZEJ.
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
CZYLI EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII, MA NA
CELU ZMNIEJSZENIA ILOŚCI ENERGII POTRZEBNEJ DO
DOSTARCZANIA PRODUKTÓW I USŁUG.
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
STANDARD ENERGOOSZCZĘDNY
WSKAŹNIK ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO OGRZEWANIA
I WENTYLACJI ≤ 70 KWH/M2
STANDARD NISKOENERGETYCZNY: ≤ 45 KWH/M2
STANDARD PASYWNY : ≤ 15 KWH/M2
ROZWIAZANIA PRZYJAZNE DLA
UŻYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA
W BUDYNKACH BIUROWYCH GRUPY BUMA
•
DOSKONAŁY DOSTĘP DO ŚWIATŁA SŁONECZNEGO
•
ENERGOOSZCZĘDNY SYSTEM OŚWIETLENIA
•
ENERGOOSZCZĘDNY SYSTEM KLIMATYZACJI: POWIETRZNA POMPA CIEPŁA VRV/VRF – HEAT RECOVERY
•
SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM (BMS)
•
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU O 20 -30 %
•
ZWIĘKSZONA O 30 % ILOŚĆ ŚWIEŻEGO POWIETRZA
•
CIEPŁO SIECIOWE ZAPEWNIAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNĄ I GWARANCJĘ BEZPIECZEŃSTWA
•
FASADY / OKNA O WYSOKIEJ IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ, SZKŁO NISKOEMISYJNE
•
MATERIAŁY BUDOWLANE O NISKIEJ EMISYJNOŚCI – ZAWARTOŚCI LZO
•
PUNKT ŁADOWANIA SAMOCHODÓW Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
•
BIORÓŻNORODNOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
QUATTRO BUSINESS PARK
QUATTRO BUSINESS PARK JEST NOWOCZESNYM KOMPLEKSEM BIUROWYM
KLASY A ZLOKALIZOWANYM W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI KRAKOWA. KOMPLEKS
SKŁADA SIĘ Z CZTERECH CZTERNASTOKONDYGNACYJNYCH BUDYNKÓW
BIUROWYCH O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ WYNAJMOWALNEJ 48 500 M² ORAZ
BUDYNEK PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO. KOMPLEKS REALIZOWANY JEST W
CZTERECH ETAPACH.
• NAJEMCY: CAPGEMINI POLSKA, SAMSUNG, GOOGLE, PERKINELMER
• LOKALIZACJA: AL. GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO 25, KRAKÓW
• POWIERZCHNIA KOMPLEKSU: 48 500 M2
QUATTRO BUSINESS PARK
• BUDYNEK A: CERTYFIKAT BREEAM IN-USE, OCENA "VERY GOOD"
• BUDYNEK B: CERTYFIKAT BREEAM IN-USE, OCENA „EXCELLENT”
• BUDYNEK C: FINAL CERTYFIKAT BREEAM 2009, OCENA "VERY GOOD"
• BUDYNEK D: INTERIM CERTYFIKAT BREEAM 2009, OCENA "VERY GOOD"
QUATTRO BUSINESS PARK
QUATTRO BUSINESS PARK
KOMPLEKS GREEN OFFICE TO KAMERALNY ZESPÓŁ TRZECH BUDYNKÓW KLASY A
O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ WYNAJMOWALNEJ 21 300 M². JEGO BUDOWIE
PRZYŚWIECAŁA IDEA, ABY STWORZYĆ BIURA PRZYJAZNE NIE TYLKO CZŁOWIEKOWI,
ALE RÓWNIEŻ NATURZE, DLATEGO SZCZEGÓLNY NACISK ZOSTAŁ POŁOŻONY NA
ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z KONCEPCJĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.
• NAJEMCY: MOTOROLA POLSKA SOLUTIONS, UBS SERVICE CENTRE POLAND
• LOKALIZACJA: UL. CZERWONE MAKI 82-84, KRAKÓW
• POWIERZCHNIA KOMPLEKSU: 21 300 M2
• BUDYNEK A, B: CERTYFIKAT BREEAM IN-USE, OCENA "VERY GOOD”
BUILDING MANAGEMENT OCENA „EXCELLENT”
• BUDYNEK C: W TRAKCIE CERTYFIKACJI BREEAM IN-USE
CERTYFIKATY BREEAM
ALEJA POKOJU 5 TO NOWOCZESNY BUDYNEK BIUROWY KLASY A
ZLOKALIZOWANY W CENTRUM KRAKOWA. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
W ZAKRESIE KONSTRUKCJI, ELEWACJI ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH
OPARTE
ZOSTAŁY O
TECHNOLOGIE
ENERGOOSZCZĘDNE,
PASYWNE,
Z
ZASTOSOWANIEM
INTELIGENTNYCH
SYSTEMÓW
MONITOROWANIA
I STEROWANIA.
• LOKALIZACJA: AL. POKOJU 5, KRAKÓW
• POWIERZCHNIA KOMPLEKSU: 13 000 M2
• DATA REALIZACJI: III KWARTAŁ 2015
BUDYNEK BIUROWY ALEJA POKOJU 5 JEST PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI
BREEAM INTERNATIONAL 2009, PRELIMINOWANY POZIOM OCENY VERY GOOD
QUATTRO BUSINESS PARK - BUDYNEK FIVE
BIUROWIEC FIVE JEST PIĄTYM BUDYNKIEM WCHODZĄCYM W SKŁAD
NOWOCZESNEGO KOMPLEKSU QUATTRO BUSINESS PARK I STANOWIĄCYM JEGO
UZUPEŁNIENIE.
CHARAKTERYSTYCZNA
BRYŁA
BUDYNKU
ZOSTAŁA
ZAPROJEKTOWANA NA PLANIE TRÓJKĄTA O HARMONIJNIE ZAOKRĄGLONYCH
NAROŻACH. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW
ZREALIZOWANYCH W RAMACH KOMPLEKSU, RÓWNIEŻ I TU PRZESTRZEŃ
ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O JAK NAJWIĘKSZEJ ERGONOMII
• LOKALIZACJA: AL. GEN. BORA KOMOROWSKIEGO 25B, KRAKÓW
• POWIERZCHNIA KOMPLEKSU: OK. 8700 M2
• DATA REALIZACJI: IV KWARTAŁ 2015
BUDYNEK BIUROWY FIVE JEST PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI
INTERNATIONAL 2009, PRELIMINOWANY POZIOM OCENY VERY GOOD
BREEAM
KOMPLEKS BIUROWY - CZERWONE MAKI
KOMPLEKS BIUROWY SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE Z TRZECH BUDYNKÓW. BUDYNKI SĄ PROJEKTOWANE
ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI TRENDAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA ZRÓWNOWAŻANEGO,
PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA I UŻYTKOWNIKÓW .
• LOKALIZACJA: UL. CZERWONE MAKI
• POWIERZCHNIA KOMPLEKSU: 21 300 M2
• DATA REALIZACJI: I KWARTAŁ 2016
BUDYNKI SĄ PRZEDMIOTEM CERTYFIKACJI BREEAM INTERNATIONAL 2013
PRELIMINOWANY POZIOM OCENY VERY GOOD
KOMPLEKS BIUROWY - CZERWONE MAKI
WWW.BUMA.COM.PL
DZIĘKUJE

similar documents