KOROZJA METALI

Report
RAMOWY PLAN PREZENTACJI
1
Interferometria
2
Interferencja fal
3
Wyniki badań
4
Zastosowania we współczesnej nauce
PODZIAŁ SPEKTROSKOPII
Sprężyste oddziaływanie
Niesprężyste oddziaływanie
promieniowania elektromagnetycznego
z materią
promieniowania elektromagnetycznego
z materią
Metody optyczne
oparte na takim oddziaływaniu
INTERFEROMETRIA
REFRAKTOMETRIA
P O L A R Y ME T R I A
METODY OPTYCZNE W ANALIZIE
INSTRUMENTALNEJ
* Fot.1. Polarymetr
* Ryc.1. Refraktometr
* Fot.2. Interferometr
* Ryc.2. Polarymetr
ZJAWISKO INTERFERENCJI FAL
Fala
przechodząca
Źródło
emituje falęprzez przeszkodę
ulega ugięciu
(zjawisko
dyfrakcji)
Za przeszkodą fale
nakładają się na
siebie. Pojawiają się
Powstają dwie
obszary
fale o tych samym wzmocnienia
częstotliwościach i osłabienia
rozchodzących się fal
JAK TO WSZYSTKO DZIAŁA?
(1)
(2)
(3,4)
(6)
Źródło światła  Soczewka  Kolimator  Kuweta interferometryczna 
 Płytki kompensacyjne  Soczewka skupiająca  Okular  Obraz
(7)
(11)
(12)
PRĄŻKI INTERFERENCYJNE
Faza fali
ZRÓB TO SAM JAK JA
NaCl
ZRÓB TO SAM JAK JA
Interferometr
Wyniki dla analizowanego wodnego roztworu NaCl
ZASTOSOWANIA
Do wykrywania
mikrouszkodzeń
W metrologii
(profilometria
optyczna)
W przemyśle
wysokiej
technologii
(interferometria
radarowa inSAR)
W mechanice
eksperymentalnej
(holografii)
* Ryc.6. Interferogramy drgającej gitary
* Ryc.5.
* Ryc.4.
Interferogram
Tomogramy
przed
obrazujące
(po lewej)różne
i po
* Ryc.3.
* Fot.3.
Hologram
Profilometr
mistrza
optyczny
Jedi
odjęciuprzekroje
składowejoka
topograficznej
na tle ryciny
W metodach
diagnostycznych
ZALETY I WADY INTERFEROMETRII
Zalety
Wady
Duża dokładność
i szybkość pomiaru
Wysokie koszty badań
Pomiar bezdotykowy
(przy ustalaniu
mikropęknięć
przedmiotów)
Szerokie zastosowanie
(wykrywanie
wczesnych stadiów
choroby, np. jaskry)
Ryzyko dużego błędu
pomiarowego przy
nieodpowiednich ilościach
dodawanego związku
Metoda selektywna
(w analizie chemicznej dla
dobrze rozpuszczalnych
związków)
Nie wiem, jak wyglądam w oczach świata, lecz dla siebie
jestem tylko chłopcem bawiącym się na morskim brzegu,
pochylającym się i znajdującym piękniejszą muszelkę lub kamień
gładszy niż inne, podczas gdy wielki ocean prawdy jest ciągle
zakryty przede mną.
- Isaac Newton
* Fot.4. Interferometr
BIBLIOGRAFIA
Literatura:
 Szmal Z. S., Lipiec T., Chemia analityczna z elementami analizy
instrumentalnej, PZWL, Warszawa 1996
 Szyszko E., Instrumentalne metody analizy, PZWL, Warszawa 1982
 Chemia analityczna: podręcznik dla studentów. 2, Analiza instrumentalna,
pod red. Kocjana R., PZWL, Warszawa, cop.2002
 Jarosz M., Analiza instrumentalna: pracownia chemiczna, WSiP, Warszawa 1999
 Tkaczyk M., Zastosowanie metody interferometrycznej do oznaczania stężenia
roztworu, plik PDF
 Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych (analiza instrumentalna), PWr, Wrocław 2007
Strony internetowe (źródła obrazów zamieszczonych w prezentacji):
 http://pl.freepik.com, http://pl.wikipedia.org, http://mms.mt.put.poznan.pl
 http://pl.123rf.com, http://agh.academia.edu, http://twojbiznes.infor.pl,
 http://animowane.pl, www.sadowski.edu.pl, http://www.watchonepiecepoint.com
 zdjęcia autora

similar documents