Jogszabályi változások

Report
Pest Megyei Kormányhivatal
Oktatási Főosztály
Az Oktatási Főosztály érettségi
vizsgaszervezéssel kapcsolatos
tapasztalatai
Tematika
• Beszámoló a 2013. május-júniusi érettségi
vizsgaidőszak adatairól és tapasztalatairól
• Az aktuális 2013. október-novemberi érettségi
vizsgaidőszak tudnivalói
• Előzetes a 2014. május-júniusi érettségi
vizsgaidőszak szervezéséhez
2013. május-júniusi érettségi
vizsgaidőszak
• Országos adatok:
http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/prezentaciok_
tanulmanyok
• Vizsgázott: 10 392 fő iskolákban+59 fő KH
vizsgabizottságban
• Vizsgabizottságok száma: 239+1 KH (98 iskolában)
• Emelt szintű vizsgajelentkezések száma: 3 279 (országos
adat: 38 717)
• Vizsgatárgyak száma: 37 – 5 tantárgy más KH szervezésében
• 21 emelt vizsgaközpont
• Tantárgyi bizottságok száma: 229
• Javításvezetők: 37 fő
2013. május-júniusi érettségi
vizsgaidőszak
Emelt szintű írásbeli dolgozatok javításával kapcsolatos észrevételek
Észrevétel: 331 eset
(Részben) megalapozott: 205 eset
Változás pontokban
Esetszám
Megjegyzés
levonás
1
Részben megalapozott -1 pont
0
3
1-2
140
3-5
48
6-10
7
10-
6
3 x 10 1x12 1x14 1x35! (nem a javítási hiba)
2013. május-júniusi érettségi
vizsgaidőszak
Törvényességi kérelmek
9 db
Elutasítás (a vizsgabizottság döntése
helybenhagyva)
4
Elutasítás (elkésett kérelem)
-
Eljárás megszüntetése (kérelem
visszavonása)
1
Vizsgabizottság döntésének
megsemmisítése
1
Vizsgabizottság döntésének
megváltoztatása
3
(2 esetben ESZ eredmény felcserélése; 1
esetben KÍ felüljavítás)
2013. május-júniusi érettségi
vizsgaidőszak
• Árvíz – előrelátás és rugalmasság iskolák (KH) részéről – 3 extra
emelt szóbeli bizottság – árvíz miatt érettségiről senki sem maradt
le
• Ellenőrzések
• Tanév rendjében meghatározott hatósági ellenőrzés - jelentkezések
ellenőrzése- 8 intézményben
– kisebb hiányosságok (mellékletek (nyilatkozatok, törzslapkivonat
eredetije, stb.) hiányosságai)
• Érettségi adminisztráció (országos adatok -> 10% Pest megye):
– vizsgajelentkezések módosítása: 2318 kérelem, 3228 vizsgázóra
vonatkozóan (656 iskola)
– alapadatok módosítása: 1478 kérelem
• Bejelentésre induló hatósági ellenőrzés – témakör/tétel
meghirdetés problémája
Hiányosságok/javításra szoruló szervezési
elemek
• Vizsgázók tájékoztatása (KH, iskolák)/ tájékozódása
(vizsgázó)
• Vizsgáztatók tájékoztatása(KH) – Vizsgaelnöki felkészítő
dilemmái (Vác, Cegléd – Bp. csak belépővel)
• Feladatokra jelentkezés – DARI használata (vizsgáztató)
• Nyugdíjas foglalkoztatás (KH)
• Vizsgáztatók útiköltség elszámolása (KH)
• Kifizetések ütemezése (KH, vizsgáztató)
Előzetes a vizsgáztatói útiköltség
elszámolásához
• PMKH NEM FIZET ÚTIKÖLTSÉGET (10%-os
költséghányad felszámítása mellett)
• Ha a vizsgáztatás helyszíne azonos a vizsgáztató
állandó- vagy ideiglenes lakcímével és vagy a
munkahelyének címével
• PMKH FIZET ÚTIKÖLTSÉGET (10%-os
költséghányad felszámítása mellett)
• 10 főnél kisebb létszámú vizsgacsoport esetén, ha
a 10%-os költséghányad nem fedezi a vizsgáztató
útiköltségét
Az aktuális 2013. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak
tudnivalói – kijelölt iskolák Pest megyében
Érettségi vizsgát szervező telephely neve
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola
Érettségi vizsgát szervező telephely címe
2040
Budaörs
2030
Érd
2000
Szentendre
2600
Vác
Boronkay György Műszaki Szakközépiskola,
Gimnázium és Kollégium
2600
Vác
Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és
Gimnázium
2153
Fót
Madách Imre Szakközépiskola Szakiskola és
Kollégium
2100
Gödöllő
2100
Gödöllő
Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola ,
Szakiskola és Kollégium
2750
Nagykőrös
József Attila Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola
Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium Pilisvörösvár - Friedrich Schiller
Gymnasium, Berufliches Gymnasium und
Schülerwohnheim Werischwa
2200
Monor
2085
Pilisvörösvár
Érdi Kós Károly Szakképző Iskola
Móricz Zsigmond Gimnázium
Váci Madách Imre Gimnázium
Gödöllői Török Ignác Gimnázium
Szabadság út 162.
Ercsi út 8.
Kálvária u. 16.
Brusznyai Árpád u. 4.
Németh László utca 4-6.
Vörösmarty tér 2.
Ganz Ábrahám u. 3.
Petőfi Sándor utca 12-14.
Ceglédi utca 24.
Ady Endre utca 12-14.
Szabadság út 21.
Az aktuális 2013. október-novemberi
érettségi vizsgaidőszak tudnivalói
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Részletes tudnivalók, GYIK és jelentkezési lap: http://www.oktatas.hu
Jelentkezési határidő: 2012. 09. 05.
OH Vizsgadíjak:
Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű
érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az
Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2013-ben 15.000 - Ft).
Ha a jelentkező vizsgajelentkezését nevelési-oktatási intézménybe nyújtja be a
középszintű vizsga térítési díj összegét a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézmény
számára fizeti meg.
Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az
adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának
megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára
(ez az összeg 2013-ben 25.000 - Ft).
Írásbeli vizsgaidőszak: 2013. október 11-30.
Emelt szóbeli vizsgaidőszak: 2013. november 6-12.
Középszintű szóbeli vizsgaidőszak: 2013. november 21-29.
Érettségi vizsgákhoz kapcsolódó
2013-2014. tanévben hatályba lépő
jogszabályi változások
•www.oktatas.hu
2014. Január 1-jén lép hatályba
•
I. Az előrehozott érettségi vizsgával kapcsolatos változások
•
Előrehozott érettségi vizsgát a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első
vagy második tanév május–júniusi vizsgaidőszakában lehet tenni, és csak a Magyarországon
tanított idegen nyelvekből és informatikából.
Ez alapján a 2013/2014. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában van lehetőség utolsó
alkalommal bármelyik érettségi vizsgatárgyból bármelyik szinten előrehozott érettségi vizsga
letételére.
2014/2015. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában már egyáltalán nem lesz lehetőség
előrehozott érettségi vizsga letételére.
A sikertelen előrehozott érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló
vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet majd
jelentkezni.
A rendes érettségi vizsgára jelentkezett, de a középiskola utolsó évfolyamán valamely
tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak, nekik előrehozott érettségi vizsgára átminősíthető
mindegyik vizsgatárgyuk (nem csak a magyarországi középiskolában tanított nyelvek és az
informatika).
Előrehozott érettségi vizsgára jelentkezhetnek – az előrehozott érettségi vizsga fogalmának
változásától függetlenül is – bármely érettségi vizsgatárgyból azok a vizsgázók, akik a kérelem
benyújtásának időpontjában külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán
folytatják tanulmányaikat. Ezt azonban 2014. január 1-jétől kizárólag a május–júniusi
vizsgaidőszakban tehetik meg.
•
•
•
•
•
2014. Január 1-jén lép hatályba
•
II. A szintemelő érettségi vizsgával kapcsolatos változások
•
Ha tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése
előtt középszinten, magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvekből, valamint
informatikából előrehozott érettségi vizsgát tett, ezekből a vizsgatárgyakból tehet
szintemelő érettségi vizsgát.
•
A középiskola végzős tanulói a rendes érettségi vizsgájuk vizsgaidőszakában, ha a
középiskolai tanulmányaikat a vizsgaidőszak kezdete előtt sikeresen befejezték (vagyis az
év végén nem buktak meg egyetlen tantárgyból sem), bármilyen olyan vizsgatárgyból
tehetnek szintemelő érettségi vizsgát, amelyből középszintű előrehozott
vizsgaeredménnyel rendelkeznek.
•
Szintemelő érettségi vizsga letételére - az idegen nyelvi és az informatika érettségi
vizsgatárgyakból - az október-novemberi vizsgaidőszakokban is lesz lehetőség.
•
A sikertelen szintemelő érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy
pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet majd
jelentkezni.
2014. Január 1-jén lép hatályba
•
III. Az utazás és turizmus választható közismereti vizsgatárgyat érintő változás
•
A 2013/2014. tanév május–júniusi vizsgaidőszaktól kezdődően az utazás és turizmus
választható közismereti vizsgatárgyból csupán az öt (kötelező és kötelezően
választandó) vizsgatárgyon felüli, szabadon választott (hatodik) vizsgatárgyként tehető
érettségi vizsga.
•
IV. Nemzetiségi nyelv érettségi vizsgatárgyakkal kapcsolatos jogszabályi változások
•
A 2013/2014. tanév október-novemberi vizsgaidőszaka az utolsó, amikor a német
nemzetiségi nyelv, a horvát nemzetiségi nyelv, valamint a szlovén nemzetiségi nyelv
vizsgatárgyakból külön érettségi vizsgát lehetett tenni.
A 2013/2014. tanév május-júniusi vizsgaidőszakától ebből a három vizsgatárgyból – a
többi nemzetiségi nyelvhez hasonlóan – a nemzetiségi nyelvet tanulók az adott
nemzetiségi nyelvnek megfelelő idegen nyelv vizsgatárgyból jelentkezhetnek érettségi
vizsgára.
A középszintű szóbeli érettségi vizsgán a nemzetiségi nyelvet tanulók számára készített
tételsorba az intézmény pedagógiai programja alapján a nemzetiségi nyelvoktatás részét
képező nemzetiségi ismereteiket is be kell építeni.
•
•
2014. Január 1-jén lép hatályba
• V. Négy művészeti érettségi vizsgatárgy megszűnéséről szóló rendelkezés
• A kétszintű érettségi vizsga bevezetése óta létező hat művészeti
vizsgatárgyból négy 2014. január 1-jétől megszűnik a vizsgázási lehetőség
(tehát ezekből a vizsgatárgyakból utoljára a 2013/2014. tanév októbernovemberi vizsgaidőszakban lehet érettségi vizsgát tenni).
• A megszűnő vizsgatárgyak a következők:
• Ábrázoló és művészeti geometria,
• Magyar népzene alapjai,
• Hangtani és akusztikai ismeretek,
• Hangkultúra.
• A további két vizsgatárgyból (művészettörténet és népművészet) pedig a
választható közismereti vizsgatárgyként lehet érettségi vizsgát tenni.
2013. május-júniusi érettségi
vizsgaidőszak
VET képzés:
• 2013. november 28-29-30
• 2014. február 20-21-22
Vizsgáztatói feladatokra jelentkezés várhatóan:
• 2014. február 15 után DARI-ban
Iskolákban vizsgabizottságok tervezéséhez kérés:
Lehetőség szerint szóbeli vizsgaidőszak első napján NE
induljon olyan vizsgabizottság, amelyikben emelt szintű
vizsgázó van.
KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!
[email protected]
[email protected]
06 1/ 328 5899

similar documents