Az idézés

Report
Kinek melyik művéből való az
idézet?
„Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb
dolog az végeknél?”
 Balassi Bálint: Egy katonaének

„Elvadult tájon gázolok: / Ős, buja földön
dudva, muhar.”
 Ady Endre: A magyar Ugaron

„Fényesebb a láncnál a kard, / Jobban ékesíti a
kart,”
 Petőfi Sándor: Nemzeti dal

„Messze jövendővel komolyan vess összve
jelenkort; / Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre
derűl!”
 Kölcsey Ferenc: Huszt

„Tüzesen süt le a nyári nap sugára Az ég
tetejéről a juhászbojtárra.”
 Petőfi Sándor: János vitéz

„Edward király, angol király / Léptet fakó lován:”
 Arany János: A walesi bárdok

„Egy, csak egy legény van talpon a vidéken, /
Meddig a szem ellát puszta földön, égen;”
 Arany János: Toldi

Figyeljétek meg a két mondat
közti különbséget!

a) „A bölcsesség legnagyobb mestere az élet.”
(Kölcsey Ferenc)

b) Kölcsey azt mondta, hogy bölcsességre az élet
tanít.
idéző mondat
Molnár Ferenc a következőt vallotta egy alkalommal:
„Csak az kedves nekünk igazán, amit félünk elveszíteni.”
idézet
a) „A bölcsesség legnagyobb mestere az élet.” (Kölcsey Ferenc)
idézet
„Csak az kedves nekünk igazán, amit félünk elveszíteni” –
mondta Molnár Ferenc.
idéző mondat
Molnár Ferenc a következőt vallotta egy alkalommal:
„Csak az kedves nekünk igazán, amit félünk elveszíteni.”
A párbeszéd helyesírása
- A kéket kérem – felelte Kata.
- Honnan ismered őt? – érdeklődött Péter.
- Jaj, de szépet rajzoltál! – kiáltott fel Pisti.
Molnár Ferenc a következőt vallotta egy alkalommal:
„Csak az kedves nekünk igazán, amit félünk
elveszíteni.”
„Csak az kedves nekünk igazán, amit félünk elveszíteni” –
mondta Molnár Ferenc.
idézet
„Csak az kedves nekünk igazán - hangoztatta
Molnár Ferenc -, amit félünk elveszíteni.”
idéző mondat
idézet
Idézzük tartalom szerint az alábbiakat!

„Nem adhatok mást, csak mi lényegem” –
mondta Lucifer Madách Imre művében.

Lucifer azt mondta Madách Imre művében,
hogy nem adhat mást, csak ami a lényege.

Kosztolányi Dezső azt írta: „Szeretnék élni, élni
örökig!”

Kosztolányi Dezső azt írta, hogy örökké szeretne
élni.

Juhász Gyula régi kedveséről írja: „És én úgy
őrzöm e mosolygást, /miként a napsugárt a
tenger[…]”

Juhász Gyula azt írta régi kedveséről, hogy úgy
őrzi a mosolygását, mint a tenger a napsugarat.

„Használni s nem ragyogni akarok” – jelentette ki
Petőfi Sándor.

Petőfi Sándor azt jelentette ki egy alkalommal,
hogy használni akar, nem pedig ragyogni.
Az idézés
Mások gondolatait – mondatait, közléseit –
kétféleképpen idézhetjük: szó szerint és tartalom
szerint.
A szó szerinti idézés (egyenes idézet) mondatformája
idéző mondatból és idézetből áll.
A tartalom szerinti idézést (függő idézet) rendszerint
alárendelő mondatban fogalmazzuk meg. Az idézetet
tartalmazó mellékmondatban az eredeti szöveg
személyragos alakjai – a főmondathoz igazodva –
megváltoznak.
Idézzük szó szerint háromféleképpen és
tartalom szerint a következő idézetet:
„Elbeszélni nem regényíróktól tanultam, hanem
a magyar paraszttól”
(Mikszáth Kálmán)

„Elbeszélni nem regényíróktól tanultam, hanem a
magyar paraszttól” – vallotta Mikszáth Kálmán.

Mikszáth Kálmán mondta: „Elbeszélni nem
regényíróktól tanultam, hanem a magyar paraszttól.”

„Elbeszélni nem regényíróktól tanultam - fejtette ki
Mikszáth Kálmán -, hanem a magyar paraszttól.”

Mikszáth Kálmán bebizonyította, hogy elbeszélni nem
regényíróktól tanult, hanem a magyar paraszttól.
Válassz ki a felsoroltak közül 9 kifejezést,
és tetszőleges sorrendben írd be a
bingószelvényedbe!







párbeszéd
idéző mondat
személyragok
idézet
idézőjel
helyesírás
kettőspont






tartalom szerinti
gondolatjel
szó szerinti
egyenes idézet
három
függő idézet
Figyeljük meg a két forrásmegjelölés közti
különbséget!

Takács Etel: A magyar nyelv könyve 7-8.,
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011.

Grétsy László: Nyelvi játékok – nyelvi
nevelés, 1967, Magyar Nyelvőr 91, 171-82.
http://nyelvor.c3.hu/period/1361/136109.pdf
Köszönöm a figyelmet!
Készítette:Vizi Bernadett
2013

similar documents