Magyarságtörténet - Ady Endre Liceum

Report
Magyarságtörténet
Rövid áttekintés a kerettantervi
követelményeknek megfelelően
Készítette: Nagy Gabriella
A csodaszarvas üldözése
A csodaszarvas története = a magyarok
eredetmondája. László Gyula rajza
Emese a turulmadárral
Emese álma = az Árpád-ház
eredetmondája. László Gyula rajza
Őseink vándorlása Ázsiából Európába
Egy hosszú, több évezredig tartó vándorút volt ez. Őshazák: Uráli őshaza, Ugor
őshaza, Magyar őshaza, Magna Hungaria, Levédia és Etelköz.
Jurta készítése
Először a „kerege” elnevezésű kerek rácsfalakat állították
fel, amelyek szíjakkal összekötött lécecskékból
álltak.László Gyula rajza
Jurta készítése napjainkban
A jurták felállítása a nők feladata volt, és a források
szerint max. 15-20 perc alatt végeztek vele.
Jurta napjainkban
A sátortakaró, vagyis a nemez, a birka lenyírt gyapjából gyúrással
előállított, vízhatlan anyag. A nemez hasznosítása igen sokrétű volt:
készítettek belőle ruházatot, továbbá tarsolyt, takarót, nyereg alatti
pokrócot.
Jurta belseje
A jurtában mindenkinek megvolt a pontos helye. Az ajtóval szemben, a
tűzhely mögött volt a családfő helye. A tőle jobbra eső rész a férfiaké, a
balra eső pedig a nőké volt.
A jurta férfioldalán (= jobb oldal) voltak felfüggesztve a
férfimunkához szükséges tárgyak, a nők oldalán (= bal
oldal) a női dolgok.
Szkíta aranyszarvas
Honfoglaló őseink is
hasonló ötvösmunkákat
készítettek. Gyakori
szarvasmotívum = utalás
az eredetmondára, a
csodaszarvas
történetére.
Szkíta aranyedény
Honfoglaláskori magyar viselet
Honfoglaláskori tarsolylemez
A honfoglaláskori tarsolyok
jellegzetes, fémből, egyedi
ötvösmunkával készült fedőlapja.
A honfoglaló magyarság
jellegzetessége. Feltételezhető,
hogy tarsolylemezt csak a vezető
réteg tagjai hordtak. Viszonylag
kevés, kb. 43 tarsolylemez került
eddig elő.
Honfoglaláskori hajfonatkorong
Az előkelő családok nőtagjai vékony bőrszíjjal hajukba fonva viselték.
Amíg lányok voltak, addig egy copfban egy darabot, asszony korukban
két copfban 1-1 darabot viseltek. Amikor férjhez mentek, akkor
kapták meg lánykori hajfonatkorongjuk párját.
Honfoglaláskori karkötő
Honfoglaláskori női viselet
Honfoglaló lovasok
László Gyula rajza
Költözés (egyik őshazából a másikba)
László Gyula rajza
Az íjasmester
László Gyula rajza
Íj-nyíl
Honfoglaló
őseink is
ilyeneket
használhattak.
Lovas-íjas bemutató
napjainkban
Kardtánc
Karddal járt szóló-,
páros vagy csoportos
rögtönzött férfitánc,
nem kis ügyesség
kellett hozzá. László
Gyula rajza.
A táltos = ősmagyar pap
A táltos már táltosnak született, foggal vagy eggyel több ujjal. A velük rokon
ázsiai sámánok dobveréssel és méreggel révült állapotba hozták magukat,
képesek voltak közlekedni az égig érő fa „szintjei” között. László Gyula rajza.
Világfa vagy égig érő fa
Ágai között van a Nap és a
Hold. Gyökerei a pokolba
nyúlnak, ezt a helyet
kígyók, békák, férgek
népesítik be. Töve, a
középső világ az emberek
lakhelye. Gyakran ülnek
rajta madarak - sólyom,
sas, turul - amelyek a
lelkeket jelképezik.
Treponáció
László Gyula rajza - ősmagyar gyógyítási mód volt a koponyalékelés
(de más természeti népeknél is előfordult)
Árpád
László Gyula rajza
Géza
fejedelem
I. (Szent) István koronát kap
Verhagen festménye: a kép (egyik) nagy hibája, hogy
Istvánnak a mostani, ún. Szent Koronát nyújtják át, amely
az ő idejében még biztosan nem létezett.
Veszprém - I.
István és felesége,
Gizella
I. István szobra
Esztergomban
Romtemplom
„Minden tíz falu építsen egy templomot!” - Szent István
rendelkezéseinek egyike ez, amellyel a keresztény egyházat
akarta erősíteni országszerte.
A Szent Jobb
Szent IstvánA Szent
Jobb
Szent István
csodálatos módon
megmaradt jobb
keze ma a
budapesti Szent
István Bazilikában
tekinthető meg.
Minden év
augusztus 20-án a
Szent Jobbot
körmenetben
mutatják meg a
hívőknek, mert
ezen a napon
avatták szentté
István királyt
(1083).
A Magyar
Szent Korona

similar documents