Prezentacja programu PowerPoint

Report
Per aspera ad astra
czyli
o rozbudowie i modernizacji
Biblioteki Głównej AGH
słów kilka
Ewa Dobrzyńska-Lankosz, BG AGH
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
TROCHĘ HISTORII
 1921-1922 - utworzenie Biblioteki AG
 1966 – oddanie do użytku gmachu BG AGH
 1988 – wymiana instalacji c.o.
 1995-2000 – instalacja zwartego magazynowania
 1996-1999 – remont poszczególnych kondygnacji
(za wyjątkiem przyziemia)
 2010-2013 – rozbudowa i modernizacja budynku
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
WYGOSPODAROWYWANIE
POWIERZCHNI - ROZWIĄZANIA
DORAŹNE
 Wyprowadzenie z BG Działu Wydawnictw AGH i
Kancelarii Tajnej
 1996 – 1999 - szereg remontów (wymiana łatwopalnych
ścianek działowych i podwieszanych sufitów na nowe,
zmiana lokalizacji niektórych agend)
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
WYGOSPODAROWYWANIE
POWIERZCHNI - ROZWIĄZANIA
DORAŹNE
 wydzielenie z dwupoziomowej Czytelni Ogólnej dwóch
magazynów (= rezygnacja z części miejsc czytelnianych na
antresoli)
 1995-2000 - instalacja w zlokalizowanym w przyziemiu
magazynie czasopism regałów zwartego magazynowania
 wygospodarowanie przestrzeni zajmowanej przez
Pracownię Fototechniczną – połączenie pomieszczeń i
utworzenie magazynu z regałami kompaktowymi
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
ZMIANY W STRUKTURZE
I ORGANIZACJI PRACY
 połączenie dwóch oddziałów opracowania
książek (Oddział Opracowania Alfabetycznego i
Oddział Opracowania Rzeczowego) w jeden
Oddział Opracowania Zbiorów
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
ZMIANY W STRUKTURZE I
ORGANIZACJI PRACY
 likwidacja Oddziału Czasopism (osoby w nim
pracujące wraz z wykonywanymi zadaniami
przeszły do czterech innych oddziałów:
Opracowania Zbiorów, Udostępniania Zbiorów,
Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów oraz do
Oddziału Informacji Naukowej)
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
PROJEKT ROZBUDOWY
2001 – projekt architektoniczny i projekty branżowe
(planowana nadbudowa 1 piętra użytkowego i 1 piętra
technologicznego oraz dobudowa modułu od strony
wschodniej ) – niezrealizowany
2010-2011 – projekty wymiany elewacji, stolarki okiennej,
ocieplenie ścian (strona południowa, wschodnia i zachodnia)
– zrealizowane
2012-2013 – projekt architektoniczny i projekty branżowe
(dobudowa modułu od strony północnej i modernizacja
całego budynku) - zrealizowany
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
OTWARCIE PO ZAKOŃCZENIU
INWESTYCJI
 17.02.2014 r. – otwarcie Strefy Wolnego Dostępu
 5.03.2014 r. – uroczyste otwarcie BG przez Władze Uczelni
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
KOSZT INWESTYCJI 2012 - 2013
15.225.932 zł
w tym: połowa z MNiSW, połowa – środki Uczelni
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
POWIERZCHNIA
 stary budynek - 4.945 m2
 pow. uzyskana w wyniku rozbudowy – 1.249 m2
(w tym dla BG - 1.169 m2; pozostałe 80 m2
zajmuje stacja trafo AGH),
 pow. BG po rozbudowie – 6.194 m2 – 80 m2 =
6.114 m2
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
POWIERZCHNIA
 powierzchnia użytkowa pomieszczeń
bibliotecznych  4.768 m2
 w tym 1.942 m2 to magazyny
 Strefa Wolnego Dostępu  657 m2
 Czytelnie i pokoje pracy  2.169 m2
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
ZMIANY FUNKCJI UŻYTKOWYCH
 powiększono powierzchnię magazynową;
magazyny wyposażono w nowe regały stałe i
ruchome (zwarte magazynowanie)
 utworzono Strefę Wolnego Dostępu – tu
księgozbiór dydaktyczny z wolnym dostępem
do zbiorów i możliwością samodzielnych
wypożyczeń za pośrednictwem stanowisk
samoobsługowych (Selfcheck-i)
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
ZMIANY FUNKCJI UŻYTKOWYCH
 połączono czytelnie: czasopism i ogólną w jedną
dużą – Czytelnię Główną
 połączono czytelnie: kartograficzną oraz norm i
patentów w jedną dużą – Czytelnię Norm,
Patentów i Zbiorów Kartograficznych. Tu
działają także: Ośrodek Informacji Patentowej
(PATLIB) i Punkt Informacji Normalizacyjnej
(PIN)
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
ZMIANY FUNKCJI UŻYTKOWYCH
 utworzono salkę seminaryjną (laboratorium
komputerowe) dla celów dydaktyki,
realizowanej przez BG (tu: tablica interaktywna)
 powiększono Czytelnię Książek Własnych, która
okazjonalnie może pełnić funkcję sali
konferencyjnej
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
ZMIANY FUNKCJI UŻYTKOWYCH
 połączono wypożyczalnie: Studencką i dla
Pracowników w jedną Wypożyczalnię (4
stanowiska obsługi, w tym 1 dla osób
niepełnosprawnych)
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
INNE
 Z Czytelni Głównej (jej części na antresoli)
wydzielono 4 pomieszczenia do pracy
indywidualnej
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 Podjazd dla wózków inwalidzkich
 Winda „głośnomówiąca”
 Stoliki komputerowe z regulacją wysokości
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 Oznaczenia drzwi etykietami w alfabecie
Braille’a
 Pętla induktofoniczna w Czytelni Książek
Własnych wspomagająca osoby niedosłyszące
 Na każdej kondygnacji (za wyjątkiem
przyziemia) toalety dla osób niepełnosprawnych
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
ZMIANY WYNIKAJĄCE Z
NOWYCH PRZEPISÓW P/POŻ
 Wymiana systemu sygnalizacji pożaru
 Poszerzenie klatki schodowej (południowej)
 Wybudowanie nowej klatki schodowej
(północnej)
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
ZMIANY WYNIKAJĄCE Z
NOWYCH PRZEPISÓW P/POŻ
 Utworzenie nowych stref pożarowych
 Wymknięcie głównej klatki schodowej
 Zainstalowanie klap oddymiających klatki
schodowe
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
WYPOSAŻENIE
 Wyposażenie w systemy RFID i EAS EM
(zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych –
bramki, selfcheck-i, stanowiska do
programowania etykiet, serwer do
oprogramowania kontrolno-raportującego)
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
WYPOSAŻENIE
 System audio-wizualny AV (monitory,
mikrofony, konsole dźwięku, tablet sterujący)
 System monitorujący (kamery i podgląd)
 System kontrolowanego dostępu do
określonych pomieszczeń
 klimatyzacja
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
WYPOSAŻENIE
Meble – biurka, stoły, stoliki, stoliki dla osób
niepełnosprawnych, fotele, krzesła, siedziska,
pufy, szafy, regały, regały zwartego
magazynowania (NZB), stojaki informacyjne,
tablice i tabliczki informacyjne, sprzęt AGD,
donice …
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
NA PLACU BUDOWY
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
NA PLACU BUDOWY
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
NA PLACU BUDOWY
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
DOBUDOWA
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
DOBUDOWA
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
PRZYKŁADY PRZED I PO
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
PRZYKŁADY PRZED I PO
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
PRZYKŁADY PRZED I PO
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
PRZYKŁADY PRZED I PO
PRZYKŁADY PRZED I PO
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014,
11-12.06.2014, Poznań
Dziękuję za uwagę

similar documents