Cloud jako konkurenční výhoda

Report
Dalibor Kačmář
Ředitel serverové divize, Microsoft
Unicorn College Open,
11.4. 2014
$
Proč Windows Azure?
Proč Windows Azure?
Cesta do produkce
Proč Windows Azure?
Otevřené a pružné prostředí
Proč Windows Azure?
Ekonomika
WINDOWS AZURE WEBSITES
Webové portály
900
(2 BILIONY/MĚSÍC)
265
AUTENTIKACÍ PŘES WINDOWS AZURE
ACTIVE DIRECTORY/ROK
Referenční zákazníci – Windows Azure
Škoda Auto
Ferring Léčiva
ČEPS
Cofidis
Provident Financials
Ministerstvo pro místní rozvoj
Cígler Software
Nejvyšší kontrolní úřad
NESS Czech
Hospodářské noviny
Homeport
AirBank
AFD Group
Home Credit
Eurogrant Consulting
Případové studie
Azure Backup Manager
Velký úložný prostor
(desítky TB)
Jednoduché uživatelské
rozhraní pro správu záloh
Vysoké zabezpečení
uložených dat
Nízká cena za uložená
data
Snadné monitorování
stavu záloh
Partner Unicorn Systems
– tvorba univerzálního
zálohovacího řešení
Data uložena ve
Windows Azure
Úložný prostor 200 TB
$0.068 za uložený GB
Šifrování záloh
korporátním klíčem
Monitoring z mobilních
zařízení
Odpadá starost o hardware
Garantovaná dostupnost
Platba pouze za využitý
prostor
2
Roky v provozu
Okamžitá dostupnost
potřebné kapacity
Dostupnost záloh
odkudkoliv
Přehled o stavu záloh
kdykoliv pomocí mobilního
zařízení
0
Počet výpadků služby
23
Rozvoj cloud řešení ve společnosti Škoda Auto
Nedostatečná
prostupnost síťového
připojení ze zahraničí
Partner Trask solution a.s.
Feasibility study Windows
Azure, Amazon, Akamai
Lepší služba zákazníkům
Škody
Online konfigurátor vozů
Rychlejší dodání obsahu
zákazníkům celosvětově
(především díky využití CDN)
Náročná integrace
aplikací externích
partnerů do prostředí ŠA
Vzdělávání - Škoda Hrou
Nižší náklady
Aplikace Škoda pro
prezentaci na Facebooku
Rychlejší vývoj a nasazení
zvolených řešení
Nárůst požadavků na
kvalitu multimediálního
obsahu
Importérské weby –
migrace SharePoint do
prostředí Azure IaaS
Okamžitá dostupnost
potřebné kapacity v Cloudu
Náklady při zvyšováním
výkonu hardwaru
6
světadílů zákazníků
100
a více spolupracujících
agentur
24
Věstník veřejných zakázek ve veřejném cloudu
Snížení nákladů
provozovatele
Partner Ness ČR s.r.o –
provozovatel koncese
Snadné monitorování
řešení
provozován dle zákona
č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách
Zabezpečené umístění
Jednoduché zálohování
Pružná reakce na
navýšení výkonu
Soulad se legislativními
požadavky
provoz na platformě
Windows Azure a
pravidelnými inovacemi
od poloviny roku 2013
plánovány rozšířené
služby
Odpadá starost o hardware
Garantovaná kvalita,
dostupnost, výkon
Bez obav o data –
zálohována ve 3 lokalitách
3
Roky v provozu
Okamžitá dostupnost
potřebné kapacity
Monitoring na perfektní
úrovni
Ideální řešení pro aplikace s
nerovnoměrným zatížením,
pro sběr dat a žádostí
0
Počet výpadků služby
25
Jak začít

similar documents