Maatschappelijk vastgoed * voorbeeld uit Denemarken

Report
MAATSCHAPPELIJK VASTGOED
VAN EN VOOR DE BEVOLKING
VOORBEELD UIT DENEMARKEN
Lone Leth Larsen
Hoofd afd. Cultuur Kolding
NIEUWE SAMENHANGEN EN IDENTITEITEN –
NIEUWE KEUZES
•
Het oude samenhangsverhaal is dood
•
wij zoeken nieuwe verbanden
•
Als overheid moeten wij dit zoeken ondersteunen
•
Verenigingen veranderen karakter.
•
Weg van betuteling en de zelfstandigheid en zelfbesluit teruggeven aan de bevolking en
bewoners
ALLE MAATSCHAPPELIJKE GEBOUWEN ZIJN
EIGENDOM VAN DE GEMEENTE
•
Er bestaan geen verzorgingstehuizen, wel zorgcentra
•
Scholen
•
Bibliotheken
•
Kinderopvang
•
Naschoolse opvang
•
Musea
•
Muziekscholen
•
Culturele instellingen
OVERHEIDSSTRUCTUUR DENEMARKEN
Nationale overheid
Regionale overheid
Lokale overheid
Wetgeving
ziekenhuizen
Ouderen- en anderenzorg,
Sociale zorg, bijstand
Werklozen
Grote staatsoverheid
instellingen :
Universiteiten
Musea
Onderzoekcentra
Scholen
Kinderzorg en –oppas
Infrastructuur: bruggen,
Snelwegen en luchthavens,
havens
Cultuur:
Bibliotheken, verenigingen,
muziekscholen, kunstscholen,
musea, culturele centra etc
Lokale infrastructuur:
Eigendom
Wegen
Onderhoud
GEMEENTE STRUCTUUR - POLITIEK
Gemeentebestuur
burgemeester
Economie commissie,
technische commissie
Onderwijs en kinder commissie
Cultuur en vrije tijd
Sociale commissie
Gezondheids commissie
Bouwplan en
stedebouwkundige
commissie
Milieu en water commissie
GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE
Centrale
afdeling
(economie en
planning)
Stad- en
ontwikkelings
administratie
Kinderen en
onderwijs
administratie
Sociale
administratie
Volksgezondheid
administratie
Ouderen en
zorg
administratie
AFDELING STAD EN ONTWIKKELING
•
Stedebouwkundige planning
•
Bouwtoestemmingen
•
Maatschappelijk vastgoed
•
Verkoop maatschappelijk vastgoed
•
Onderhoud (wegen en openbare gebieden)
•
Schoonmaak en vuilnis
•
Cultuur
•
Vrije tijd
•
Planning en projectontwikkeling
•
Verkeer
GÉÉN GEMEENTELIJK VASTGOEDBEDRIJF
NICOLAI - kompleks
Nicolai for børn
Stadsarchief
Film 6000
Tentoonstellingen
Podium
Vergaderlokalen
GEEN CENTRAAL BEHEER
• NICOLAI KOMPLEKS
•
28 verenigingen, 2/3 van evenementen door derden (verenigingen) georganiseerd op
podium
•
Voornamelijk culturele verenigingen, tangoclub, koorverenigingen, klassiek ensemble +
avondschool en theatercursussen voor de jeugd
GEMEENTE VERDIENT GEEN GELD OP
VASTGOED
•
School
•
S’avonds en s’weekend:
• avondschool,
• lezingen,
• cursussen
• vergaderingen
Verenigingen
hebben recht
op vrije locatie
De wet (hoofdstuk 1§1 ) zegt,
dat men moet hebben (o.a)
> Doel vereniging
> Bestuur
> Budget en boekhouding
> Waar hoort vereniging thuis
> Hoe ben je lid
> statuten
Frank Jørgensen, hoofd afdeling Vrije Tijd
verenigingen en sport
Er zijn ongeveer 700
verenigingen in Kolding,
300 zijn erkend volgens
de wet. 120
sportverenigingen, 50
scouts en de rest
culturele of sociale
verenigingen
Stellen wij geen
gemeentelijke
accommodatie
beschikbaar, dan
zijn wij verplicht
huursubsidie te
geven
Michael Pagaard – hoofd afdeling maatschappelijk vastgoed
1.
Hoeveel vastgoed is in in eigendom van de gemeente?
2.
Hoe organiseert u de ver- en aankoop van vastgoed?
3.
Hoe organiseer je het onderhoud ? Hoe is uw afdeling
georganiseerd? En hoe wordt het werk bij u gepland?
De verantwoordelijkheid van het
onderhoud is centraal georgansieerd in
de afdeling ”maatschappelijk vastgoed”
ze plannen en laten het werk van zowel
binnen en buiten van de gebouwen
uitvoeren
Het werk is georganiseerd volgens een
handboek, goedgekeurd door de politici
Deze beschrijft in detail hoe de het
onderhoud wordt gepland en uitgevoerd
en hoe het werk wordt georganiseerd in
den gemeente
2.
De verkoop van
maatschappelijk eigendom
is georganiseerd door de
afdeling ”Verkoop”, na
goedkeuring van de
politiek.
1.
500.000 m2
De gemeente probeert – vanwege
economische overwegingen zo
veel mogelijk in eigendom te
hebben en zo wenig mogelijk te
huren
Er is haast geen verhuur van
maatschappelijk vastgoed
Gebruikers zitten bij de besluit
processen, en volgen de bouw van
planning tot oplevering
1. Hoeveel kost de onderhoud?
Rond 9 million
euro per jaar
Bij de planning en tender van
bouwprojectenwordt de handboek van
standaarden van Kolding gebruikt.
Hierin staat dat de fleksibiliteit van ruimtes
altijd verzekerd moeten zijn als nieuwe
gebouwen gepland worden.
Het is de verantwoordelijk van de afdeling
dat de regels gebruikt en gevolgd worden
2. Hoe stelt u zeker – bij nieuwbouw dat de gebouwen/ruimtes meerfunctioneel kunnen zijn
3. De gebruikers van de gebouwen, welke rol spelen zij?
4. Verhuurt u maatschappelijk vastgoed?
WEINIG ADMINISTRATIE
•
Legetøjsmuseum – één mans werk! Moet uit waar hij nu is.
•
Afdeling cultuur heeft onderzoek gedaan bij afdeling openbare gebouwen of er vrije
locaties/ruimtes zijn. Wij hebben 3 gevonden, die voldoen aan de criteria. Een werkgroep
maakt de uiteindelijke beslissing
VERENIGINGEN EN BURGERS
VERANTWOORDELIJK MAKEN
•
Christiansfeld school gaat verkocht worden
•
De afdeling Vrije tijd heeft 22 vereinigingen nieuwe huisvesting gegeven in andere lokalen
in de gemeente.
•
1 verening moet nog: de badmintonclub

similar documents