Levende nyredonorer - Riis

Report
Levende nyredonorer
Overlæge phd. Claus Bistrup
Nyremedicinsk afd. Y
Odense Universitetshospital
Baggrund, statistik (1998-2007)
Afdøde
250
Levende
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
200
150
100
50
2
0
Months
Danmark
Finland
Norge
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Danmark
Sverige
Finland
Ventelisten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Finland
Sverige
Norge
Kilde: www.scandiatransplant.org
Danmark
Norge
Sverige
Baggrund, lovgrundlag
• Dansk lov
–
–
–
–
Skriftligt samtykke
>18 år
Ingen nærliggende fare for donor
Donor skal forstå indgrebets beskaffenhed og konsekvenser
• Europarådet
– Den menneskelige krop må ikke gøres til genstand for
økonomisk gevinst
• Geneve konvention
– Fanger må ikke donere
Sundhedslov, Afsnit IV, Transplantation, Kapitel 12
3
Forudsætninger i afdelingen/hospitalet
•
•
•
•
•
Spørge patienten
Opmuntre patienten til at spørge i omgangskredsen
(Hurtig recipientudredning)
Hurtig tid til donorsamtale
Forløbsprogram for donorudredning
– Hemmeligheden: Forhåndsreserveret tider
• Hurtig tid til transplantation
4
Forudsætninger i afdelingen/hospitalet
• Skånsom donor kirurgi (minimal invasive surgery) = laparoskopisk
kirurgi (kikkert-kirurgi)
• Åben tilgang til medicinske problemer
– Donorer
– Forskelle i blod- og vævstyper
• Sekretærhjælp
Kort sagt: Et spørgsmål om vilje/prioritering, alle har muligheden
5
Transplantation med levende donor
30
25
Patienter pr. mill
20
6
2007
15
2008
2009
10
5
0
Århus
Odense
Herlev
København
Kilde: www.scandiatransplant.org
Norge
Scandia
Venteliste pr. 01. januar hvert år
100
Patients pr. mill
80
Skejby
60
7
Odense
RH/Herlev
40
Oslo
Skandia
20
0
2007
2008
2009
2010
Kilde: www.scandiatransplant.org
Konsekvenser for donorerne
• Helbredstjek
• Konsekvens af en nyre: cancer, traume, kun en mulighed for
donation
• Meget lille mortalitetsrisiko ved det operative forløb (1/5000)
• Sårinfektion, kosmetiske gener, kroniske smerter
• En-nyret: Ingen påviselig effekt på levetid
• Får det psykisk godt - hjælper et andet menneske
8
Konsekvenser for recipienterne
•
•
•
•
Hurtigere transplantation
Mulighed for transplantation i prædialyse-stadiet
De mest optimale forhold for en vellykket transplantation
Pga. ovennævnte:
–
–
–
–
Mulighed for normal vækst og udvikling (børn)
Bedre mulighed for uddannelse
Bedre mulighed for at bevare job
Leve et næsten normalt liv
Kort sagt: Leve et længere og bedre liv med større livskvalitet
9

similar documents