Mavo 4 - januari 2012

Report
Informatieve ouderavond mavo 4
26 januari 2012
Welkom!
Programma
•
•
•
•
•
•
•
Mavo 4 - richting het centraal eindexamen
Opendagen, meeloopdagen/ oriëntatie dagen
Aanmelden mbo/ 4 havo – doorstroom dossier
Eindgesprek oriëntatie studie & beroep (osb)
Presentatie ROC Asa
Koffie – thee
Overstap HAVO
Eindexamen 2012
•
•
•
•
Voorbereiding laatste fase
Presentatie sectorwerkstukken
Schoolexamen 2
Examentraining
Eindexamen 2012
• Een examenkandidaat Mavo is geslaagd indien hij/zij
• a. Voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 5
heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een
6 of hoger of,
• b. Voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 4
heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een
6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger, of
• c. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5
heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een
6 of hoger, waarvan tenminste één 7
Eindexamen 2012
• Voor alle leerlingen die in het schooljaar 2011
– 2012, geldt dat het gemiddelde van de
cijfers van het centraal schriftelijk eindexamen
minstens 5.5 dient te zijn.
• Bij de berekening hiervan wordt uitgegaan van
de onafgeronde cijfers, dus de cijfers met één
decimaal.
• Lichamelijke opvoeding, het sectorwerkstuk
en CKV dienen voldoende/ goed te zijn
afgesloten
Open dagen etc.
• Bezoek open dagen zeer van belang
• Aanmelden oriëntatiedagen via
www.zoekjouwmbo.nl
• Verlof vragen via formulier op website
• Verslag inleveren op osb formulier voor
punten
www.zoekjouwmbo.nl
Oriëntatiedagen
Workshops zoeken & aanmelden
Vrij vraag document
Aanmelden vervolg studie
• Aanmelden mbo vòòr 1 april
• Aanmelden havo HNE vòòr 1 maart
• Doorstroom dossier invullen
Inlogscherm
www.doorstroomdossier.nl
Leerling – startscherm
Leerling – invullen dossier
Leerling competenties
Leerling akkoord deel A
Mentor dossier invullen
Taal en rekenen
Mentor akkoord deel B
Leerling startscherm
Leerling akkoord
Leerling dossier akkoord
Roc ASA
•
•
•
•
•
•
Verschil vo- mbo
Sprintopleidingen
Vakkenaanbod
Aanmelden
Foldermateriaal
Mogelijkheid tot stellen van vragen
Einde eerste deel programma
Overstap naar Havo 4
Procedure en tijdpad
Nov-Dec
Jan-Feb
Vóór 1 mrt
Mrt- Apr
Vóór 1 mei
Mei- juni
Na CE
Juni
Juni
Eerste inventarisatie
Inwinnen adviezen bij vakdocenten
Inleveren aanmeldingsformulier
Toelatingsgesprek
Brief over voorlopige toelating (min 6,8)
Centraal Examen
Leerling werkt aan doorstroomprogramma
Leerling stuurt definitieve cijferlijst naar
school
Beslissing over definitieve toelating
Overstap naar Havo 4
• Formulier profielkeuze
• Ouderavond maandag 30 januari, 19.30 uur

similar documents