PowerPoint-presentatie

Report
Meten en Vergelijken
Hoe staat jouw instelling er voor?
Cultuur in Beeld
Meten en vergelijken
Hoe staat jouw instelling er voor?
1 december 2014
Wietske van den Heuvel (Digitaal Erfgoed Nederland)
Lisa van Woersem (Boekmanstichting)
Meten en Vergelijken
Hoe staat jouw instelling er voor?
Waarom zijn cijfers in de cultuursector belangrijk?

Beter inzicht in het eigen functioneren

Extra informatie voor gefundeerd
cultuurdebat

Inzicht in trends en ontwikkelingen
over de langere termijn

Materiaal voor vergelijking met
andere sectoren/instellingen/schaal
Meten en Vergelijken
Hoe staat jouw instelling er voor?
KVB
SCP
OCW
Stichting
Filmonderzoek
DEN
CBS
(Enumerate)
TNO
VNPF
VSCD
Gfk retail &
technology
Meten en Vergelijken
Hoe staat jouw instelling er voor?
Cultuurindex Nederland
• AEX voor de culturele sector
• 80 indicatoren, 11 kernindicatoren, 4 pijlers
Capaciteit
Ondernemingen/
instellingen
Infrastructuur
Arbeidsmarkt
Participatie
Bezoek
Beoefening
Consumptie
Geldstromen
Inkomsten (excl.
overheid)
Overheids-bijdragen
Omzet creatieve
industrie
Concurrentiekracht
Nationaal
Internationaal
Meten en Vergelijken
Hoe staat jouw instelling ervoor?
120
Capaciteit
Participatie
110
Geldstromen
Concurrentiekracht
100
Totaalindex
90
2005
2007
2009
2011
Meten en Vergelijken
Hoe staat jouw instelling er voor?
Wat is van essentieel belang voor cijfers in de Cultuurindex?
• Betrouwbaar
• Periodiek herhaald
• Relevant
• Duiding!
www.cultuurindex.nl
Meten en Vergelijken
Hoe staat jouw instelling er voor?
Wat levert zoiets als de Cultuurindex op?
• Langjarige barometer
• Nieuwe cijfers worden meteen in perspectief geplaatst
• Indicatoren van verschillende orde kunnen vergeleken worden
• Motivatie voor instellingen om cijfers bij te gaan houden en te delen
• Alle cijfers worden geduid
Meten en Vergelijken
Hoe staat jouw instelling er voor?
• Digitalisering, toegang en duurzaamheid digitaal cultureel
erfgoed
• 2-jaarlijkse enquêtes, volgende enquête februari 2015
• Europees onderzoek
• Voort gekomen uit De Digitale Feiten & Meer Digitale
Feiten (2008-2009) en NUMERIC (2007-2009)
• Looptijd vanaf 2011, sinds 2014 onderdeel van Europeana
• Statistieken op het gebied van:
• Capaciteit
• Kosten
• Toegang/participatie
Meten en Vergelijken
Hoe staat jouw instelling er voor?
De situatie in Nederland: Publicatie ENUMERATE/DE Digitale Feiten 2013-2014
Enkele voorbeelden:
Meten en Vergelijken
Hoe staat jouw instelling er voor?
Toegankelijkheid digitale collectie
via diverse kanalen (n=90)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
nu
over 2 jaar
Meten en Vergelijken
Hoe staat jouw instelling er voor?
Motivatie per sector (uitgedrukt in rapportcijfer) om te digitaliseren (n=103)
Overig (n=5)
Musea (n=61)
Bibliotheken (n=7)
Archieven (n=30)
10
8
7
Terugdringen gebruik originelen
7
7
Onderwijs
5
Creatief hergebruik
Persoonlijke belangstelling
5
4
4
4
4
Ideologisch/religieus/herdenkend
Verkoop, commerciële licenties
Overig
9
7
Wetenschappelijk onderzoek
3
3
2
4
4
4
4
4
8
8
8
7
6
6
7
7
8
9
9
Infographics
Meten en Vergelijken
Hoe staat jouw instelling er voor?
Stappenplan
1.
Maak beleid
6.
Bepaal hoe vaak je cijfers wilt verzamelen
2.
Bedenk wat je wilt weten
3.
Kijk naar andere instellingen
7. Hoe ga je de gegevens verzamelen en wie
gaat het doen
4.
Beslis welke indicatoren je gaat gebruiken
8.
Vormgeving
5.
Definieer je indicatoren
9.
Delen van informatie
10. Evalueer regelmatig
Meten en Vergelijken
Hoe staat jouw instelling er voor?
Opdracht voor elke tafel
• Kort voorstelrondje: wie ben je, wat is je affiniteit met dit onderwerp
• Wat? verzamel je/wil je verzamelen? Schrijf de indicatoren op een post-it in de kleur van de betreffende
pijler en plak ze op. Kies daarna gezamenlijk 1 indicator uit met de hoogste prioriteit. Plak die bovenaan.
• Hoe? bespreek met de groep per pijler en uitgekozen indicator of:
• Of en hoe je de gegevens verzamelt of zou kunnen verzamelen
• Hoe vaak?
Schrijf je bevindingen op het vel
• Waarom? bespreek met de groep per pijler en uitgekozen indicator de volgende punten
• Voor wie?
• Wat heb je er aan (gehad)?
Schrijf je bevindingen op het vel
• Korte presentatie: per tafel presenteert één persoon kort de bevindingen van de groep.

similar documents