Lectii Economie

Report
ECONOMIE
PROF. MIHAESCU MIHAI
Beneficiile educației economice
Educația economică
îi pregăteşte pe indivizi
pentru a exercita rolurile
de consumatori,
producători, deponenţi,
investitori, angajaţi şi
chiar alegători.
Cuprins
• Cap.1.Comportamentul rational al
consumatorului
• Cap. 2.Comportamentul rational al
producatorului
• Cap. 3.Piata
• Cap. 4.Uniunea Europeana-mecanism de
integrare economica
Cap.I.Comportamentul
rational al consumatorului
NEVOILE
• SUNT NELIMITATE
• SUNT DINAMICE
• PIRAMIDA NEVOILOR( MASLOW)
RESURSELE
• SUNT LIMITATE IN RAPORT CU NEVOILE
• COSTUL DE OPORTUNITATE=cea mai buna
alternativa la care renuntam
• EFICIENTA ECONOMICA=efort/efecte
Costul de oportunitate
Cea mai buna alternativa la care
renuntam atunci cand luam o decizie!
UTILITATEA ECONOMICA
•
•
•
•
•
•
UTILITATE(in general)
UTILITATE ECONOMICA
PARADOXUL APA-DIAMANTE
UTILITATE INDIVIDUALA
UTILITATE MARGINALA( legea lui Goessen)
E=U/P(alegerea consumatorului)
UTILITATEA ECONOMICA
•
•
•
•
•
Δ=spor sau creștere sau modificare
UT=utilitatea totală
Ui=utilitate individuală
Umg=utilitate marginală
Umg=ΔUT/ΔQ
Program de consum
Dacă : Umgx/Px=Umgy/Py și
• Vd=Px*Qx+Py*Qy ,atunci UT=maxim!
• Eficiența consumului=satisfacție
resimțită(U)/cheltuieli efectuate(P)
• U=utilitate economică
• P=preț
Capitolul II
PRODUCATORUL SI
COMPORTAMENTUL SAU RATIONAL
Proprietatea
• Fundamentul liberei initiative-ECONOMIA DE
PIATA
• Forme:-privata
-publica
-mixta
PRODUCTIVITATEA
•
•
•
•
WL=Q/L
WL=productivitatea media a muncii
Q=volumul producției
L=cantitatea de muncă(nr. de angajați, oremuncă,etc)
• WLmg=ΔQ/ΔL
• WLmg=productivitatea marginală a muncii
FACTORII DE PRODUCTIE
•
•
•
•
MUNCA
NATURA
CAPITALUL
NEOFACTORI(INITIATIVA, MARKETINGUL, ETC)
CAPITALUL
• Kf=clădiri,utilaje,mașini, calculatoare,etc.
• Kc=materii prime, materiale, combustibil,
energie,etc.
• Ktehnic utilizat=Kf+Kc
• Kf=capital fix utilizat
• Kc=capital circulant
• amortizarea
COSTUL DE PRODUCTIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CT=CF+CV
CF=costuri fixe
CV=costuri variabile
CT=Cm+CS+alte cheltuieli
Cm=A+KC
CT=A+Kc+CS
CT=Cmf+Cmv+Csf+Csv+alte cheltuieli
Alte cheltuieli=renta+chiria+dobânda+etc.
CF=A+Kc(F)+s(F)+renta/chiria/dobânda/prima de
asigurare/etc.
• CV=Kc(V)+s(V)
• s(F)=salariile personalului administrativ(salarii directe)
PROFITUL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pr=Q*P-CT
Pr=profit total brut
Prnet=Pr-Ipr
Ipr=impozit pe profit
Rpr/CA=Pr/CA*100
Rpr/CA=rata profitului la cifra de afaceri
P=CTM+Prm
Prm=profitul unitar(pe bucată)
QP=CT+Pr
CA=cifră de afaceri
CA=QP
Prm=profit pe bucată
CAPITOLUL III
PIATA
PIATA
CEREREA
•
•
•
•
•
•
•
•
C=P*Qc
C=cererea
P=prețul
Qc=cantitatea cerută
Ec/P=ΔQ(%)/ΔP(%)=ΔQ/Q0: ΔP/P0
Dacă Ec›1, bunul are cerere elastică
Dacă Ec=1, bunul are cerere unitară
Dacă Ec‹1, bunul are cerere inelastică
DETERMINANTII CERERII
• Pretul
• Pretul altor produse(substituibile si
complementare)
• Ponderea in buget
• Factori noneconomici(psihologici, religiosi,
sociali,etc)
OFERTA SI DETERMINATII EI
• Cantitatea de bunuri pe care vanzatorii vor si
pot sa o vanda la un anumit pret in conditii
determinate de loc si timp.
• Factori: pretul, costul de productie,
PRETUL DE ECHILIBRU
• Este pretul la care se realizeaza cel mai mare
volum de tranzactii
• Se formeaza ca raport intre cerere si oferta
• Este un reper de competitivitate
CONCURENTA
• Concurenta perfecta
• Concurenta imperfecta:
-MONOPOL
-MONOPOLISTICA
-OLIGOPOL
PIATA MONETARA
• Piata pe care se intalneste cererea cu oferta
de bani.
• Pretul =dobanda
• Cererea provine de la: banci,firme, populatie,
stat
• Oferta provine de la: populatie, stat, firme
PIATA MONETARA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
M=masa monetară
MV=PQ( echilibrul monetar al lui Fisher)
Pcb=1/M
Ri=Ip-100%
Ri=rata inflaței
Ip=indicele prețurilor de consum
Ds=C*r*n(formula de calcul a dobânzii simple), n≤1
C=S=credit=sumă depusă în cont
r=rata anuală a dobânzii
n=perioada de timp a creditării sau a depozitului
Dc=Sn-S
Sn=S(1+r)n,, unde n≥2
Formula de cqlcul a dobânzii compuse
Cb=Dî-Dp
Cb=câștig bancar
Dî=dobânda
PIATA FINANCIARA(de capital)
•
•
•
•
•
•
•
R=D/C*100
D=venitul adus de titlu
C=prețul titlului(curs,cotație)=Vn
R=randamentul sau rentabilitatea
Criteriul de plasament rentabil este R≥r
Plasamentul la termen
Dacă C1›C0atunci câștigă cumpărătorul,
speculatorul a la hausse sau bull
PIATA MUNCII
• Piata pe care se intalneste cererea cu oferta
de forta de munca.
• Salariul=pretul fortei de munca
• Salariul minim pe economie
• Salariu real& salariu nominal
Uniunea Europeana
•
•
•
•
•
28 de state
O moneda unica=EURO
BANCA CENTRAL EUROPEANA
Uniune vamala
Libertatea capitalurilor si fortei de munca
Pagina de facebook!
https://www.facebook.com/pages/EconomieEduca%C5%A3ie-Economic%C4%83-%C5%9EiEconomie-Aplicat%C4%83/372154806254041

similar documents