Samenwerking in Neerslagwaarnemen

Report
Samenwerking in
Neerslagwaarnemen
Door waterschappen,
gemeenten en KNMI
[email protected]
[email protected]
24 juni 2014
Neerslagdata: KNMI stations
Samenwerking in neerslagwaarnemen
Neerslag meten
waterschappen/gemeenten
Samenwerking in neerslagwaarnemen
Samenwerking
Waterschappen/Gemeenten:
 Betrouwbare gedetailleerde neerslagdata nodig
 Grote diversiteit in meten
Vooral behoefte aan :
 Kwaliteitsimpuls
 Uniform netwerk (standaardisatie, gebruik
gegevens van elkaar)
Samenwerking in neerslagwaarnemen
Neerslagnetwerk uitgangspunten
 Hoge frequentie (5’)
 250-350 stations over NL
~huidige dichtheid
 Uniformiteit; Verschillende opties voor instappen en deelname
 Kwalitatief goede data (WMO normen basis)
meetinstrument/locatie/validatie/beheer&onderhoud/calibratie)
 Samenwerking; KNMI coördinerende rol (kwaliteit)
Samenwerking in neerslagwaarnemen
De meetketen
Instrumentatie
Algoritmes
IJken
Validatie
Samenwerking in neerslagwaarnemen
Operatie
De meetketen - Instrumentatie
Instrumentatie
Algoritmes
IJken
Validatie
Samenwerking in neerslagwaarnemen
Operatie
De meetketen - algoritmes
Instrumentatie
Algoritmes
IJken
Validatie
Samenwerking in neerslagwaarnemen
Operatie
De meetketen - ijken
Instrumentatie
Algoritmes
IJken
Validatie
Samenwerking in neerslagwaarnemen
Operatie
De meetketen - Validatie
Instrumentatie
Algoritmes
IJken
Validatie
Samenwerking in neerslagwaarnemen
Operatie
De meetketen - Operatie
Instrumentatie
Algoritmes
IJken
Validatie
Operatie bestaat uit:
• Preventief onderhoud
• Correctief onderhoud
• Inspectie (zowel technisch als ruimtelijk)
Inspectie voorbeeld: Classificatie - Vindt plaats langs 2 assen:
1. Ruimtelijke opstelling
2. Prestatie (inclusief het beheer & onderhoud)
Samenwerking in neerslagwaarnemen
Operatie
WMO classificatie – ruimtelijke opstelling
•
•
•
•
•
•
Air temperature and humidity
Precipitation
Surface wind
Global and diffuse radiation
Direct radiation and sunshine duration
Long-wave Radiation (tentative)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Samenwerking in neerslagwaarnemen
WMO classificatie – ruimtelijke opstelling
Klasse 1: reference (confirms requirements)
Klasse 2: geen reference, maar d.m.v. toe te passen correcties
binnen acceptabele tolerantie te brengen
Klasse 3: niet geschikt, maar onder voorwaarden toepasbaar
Klasse 4: niet geschikt, maar eventueel toepasbaar
Klasse 5: niet gebruiken
Samenwerking in neerslagwaarnemen
WMO classificatie – ruimtelijke opstelling
Samenwerking in neerslagwaarnemen
WMO classificatie – ruimtelijke opstelling
Sta
SRL
CTO
AVB
BSG
ZNZ
AFI
HIW
UNS
COG
SAI
MBA
WBR
LEN
WET
RIC
ERB
SNS
LAF
MOU
MES
REG
SIM
ZWK
BIS
SCE
SAP
SAX
J
F
M
A
63 24 90 75
70 88 67 63
75 34 92 75
88 85 61 84
61 50 65 75
89 85 84 76
69 77 79 76
70 65 74 79
86 68 59 96
83 73 71 69
78 72 79 85
84 76 79 90
73 78 78 82
66 71 89 94
73 79 86 92
97 86 81 73
84 87 80 85
67 70 67 87
89 92 92 89
86 74 81 96
98 87 95 93
75 77 81 99
77 80 97 99
94 96 101 102
104 143 87 96
84 76 102 106
137 132 112 124
M
48
64
70
79
94
75
88
81
62
69
90
73
86
97
87
88
85
91
88
94
87
98
108
105
97
116
109
J
J
78
69
86
86
97
80
83
80
69
90
85
92
86
86
87
89
73
94
112
92
93
96
99
104
119
120
125
A
89
97
82
86
96
84
82
97
91
88
78
85
101
91
85
98
101
87
104
112
94
94
96
103
80
108
131
74
62
86
70
96
65
91
92
70
83
97
81
84
92
92
90
99
93
90
105
110
89
120
101
83
108
107
S
92
74
91
59
88
89
73
84
100
73
96
92
83
84
81
84
92
110
88
110
113
99
96
106
132
114
135
O
70
66
76
66
66
86
76
86
88
109
67
82
106
80
94
80
77
76
88
87
106
137
125
102
112
96
111
N
75
79
77
71
78
66
88
69
83
74
69
68
84
87
89
87
78
156
87
93
97
91
87
100
88
156
145
D
Jahr
61 70
68 72
63 76
82 76
83 79
78 80
81 80
81 80
104 81
87 81
84 82
87 82
69 84
75 84
89 86
86 87
99 87
84 90
84 92
85 93
117 99
151 99
119 100
103 101
114 105
93 107
126 125
Samenwerking in neerslagwaarnemen
WMO classificatie - prestatie
Gaat over onderhoud en calibratie:
•Class A: WMO/CIMO required measurement uncertainty or
achievable measurement uncertainty, when higher.
•Class B: Lower specifications, but still considered as quite
“good”, often having a good value to money ratio and more
affordable in practice. Maintenance and calibration organized to
keep this uncertainty in the field and over time.
•Class C: Specifications and/or maintenance and calibration
procedures lower than class B, but known and applied.
Maintenance and calibration are still organized.
•Class D : Specifications lower than class C or no maintenance
and calibration organized.
•Class E: Unknown performances and/or unknown
maintenance procedures.
Samenwerking in neerslagwaarnemen
WMO classificatie - prestatie
Parameter
Class A
Class B
Class C
Class D
Precipitation
The larger of 5% and 0.1
mm. (achievable
measurement uncertainty).
Reported resolution better
than or equal to 0.1 mm.
If any, error related to
precipitation intensity
corrected.
Use of a wind shield.
Daily control of the collecting
cone for rain gauges using a
cone.
The larger of 5% and 0.2 mm.
Reported resolution better than or
equal to 0.2 mm.
If any, error related to precipitation
intensity corrected or at least known.
6 months calibration for tipping
bucket rain gauges.
Weekly control of the collecting cone
for tipping bucket rain gauges.
The larger of 10% and
0.5 mm.
Unknown error related to
precipitation intensity.
Calibration period of tipping
bucket rain gauges lower than
18 months.
A preventive maintenance is
defined and applied.
> 10%
or
no control and adjustment
methods defined
or
no regular maintenance
organized.
Samenwerking in neerslagwaarnemen
Activiteiten beheerfase
“Verplichte” gemeenschappelijk gefinancierde activiteiten
uitgevoerd door het KNMI zijn:
• Centrale inwinning
• Centrale validatie
• Metadata beheer (stationsbeheer)
Activiteiten, optioneel uitgevoerd door KNMI:
• Sensor beheer & onderhoud
• Locatie beheer & onderhoud
• Inspectie (inclusief classificatie)
Samenwerking in neerslagwaarnemen
Activiteiten realisatiefase
“Verplichte” gemeenschappelijk gefinancierde activiteiten
uitgevoerd door het KNMI:
• Keuze sensor (in samenspraak)
Activiteiten, optioneel uitgevoerd door het KNMI:
• Locatie onderzoek
• Aanschaf sensor (lease)
• Plaatsing sensor
• Aanschaf en plaatsing lokale inwinmodule
Samenwerking in neerslagwaarnemen
Wanneer van start
We kunnen gezamenlijk van start na vaststelling van
voldoende draagvlak (intentieverklaringen).
Fasering op hoofdlijnen:
• (2014)
• Intentieverklaringen (naar elkaar toe, en voor onszelf)
• (2014 / 2015):
• Instrumentkeuze (gezamenlijk traject))
• Bepaling interfacing + optionele technische invulling
• Centrale inwinning
• Centrale validatie
• (2015 / 2016 en verder)
• Uitrol instrumentatie / inrichten meetlocaties
Samenwerking in neerslagwaarnemen

similar documents