Symposium - Gemeente Oegstgeest

Report
UITNODIGING
Symposium
7 maart 2017
Corpus
Symposium voor college- en raadsleden, inwoners, bedrijven, instellingen en partners van de Leidse regio.
Krachten verenigen!
Waarom en hoe?
We staan in de regio voor een aantal grote opgaven die gemeente-besturen
alleen gezamenlijk kunnen oplossen. In oktober 2016 hebben Leiden,
Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude de
Toekomstvisie Leidse regio 2027 vastgesteld. Daarin zijn kwaliteiten van de
vijf gemeenten en van de regio benoemd die zij willen versterken.
Ook zijn er zeven gezamenlijke ambities geformuleerd. Om deze ambities
voor de toekomst te kunnen realiseren, is bestuurlijke slagkracht en
realisatiekracht hard nodig. Hoe urgent zijn de opgaven en welke samenwerkingsvorm zorgt ervoor dat zij deze opgaven met slagkracht kunnen
realiseren?
U bent van harte uitgenodigd om hierover mee te denken.
Programma
19.00
19.30
Inloop
Gelegenheid tot ontmoeting en kennismaking
Interactief welkom Door Anouschka Laheij
Kwaliteiten VERSTERKEN & krachten VERENIGEN
• Stand van zaken Project Toekomstvisie Leidse regio 2027
Interview met Elco Brinkman en Esther Peters •
AANMELDEN
(Klik hier)
Aanmelden svp uiterlijk
2 maart. Let op, het aantal
plaatsen is beperkt.
Contact?
[email protected]
Anouschka Laheij
Avondvoorzitter
Elco Brinkman
Voorzitter stuurgroep
Esther Peters
Projectleider
Facts & figures over de Leidse regio
• Mogelijke vormen van bestuurlijke samenwerking in vogelvlucht
Korte reflectie door Marcel Boogers
In de spotlight
Het waarom van verbeterde samenwerking aan het woord.
Talkshow!
Met Rinke Zonneveld, Willem te Beest en Maya van der Steenhoven in gesprek.
Over de urgentie van intensiever en beter samenwerken en waar het
toe kan leiden.
Krachten verenigen! Maar hoe dan?
•
Uitslag burgerpanel
Toelichting uitslag van de regio-enquete.
•
Discussie en inspiratie
Waar moeten de vijf gemeenten wat u betreft rekening mee houden
in hun keuze voor het samenwerkingsmodel?
Tot slot
Hoe nu verder?
22.15
Borrel
Marcel Boogers
Hoogleraar innovatie
en regionaal bestuur
Universiteit Twente
Rinke Zonneveld
Algemeen directeur
InnovationQuarter
Willem te Beest
Vice voorzitter
Universiteit Leiden
Maya van der
Steenhoven
Directeur Programmabureau Warmte Koude
Zuid Holland

similar documents