Resursfördelningssystem

Report
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Resursfördelningssystem
Stockholms stad
Från KF till utbildningsnämnden
 Schablon/elev
 Anslag
– Socioekonomiskt m.m
– tillhandahållar
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Nämndens fördelning till skolorna
 Schablon
Peng
 Socioekonomiskt m.m
– Socioekonomisk tilldelning utifrån nyckeln
– tilläggsbelopp
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Uppdelning av skolans tilldelning
Grundbelopp
 Peng/elev
 Socioekonomisk tilldelning/
Tilläggsbelopp
 Verksamhetsstöd
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Socioekonomiskt tilläggsbidrag
Modell för socioekonomisk fördelning baserad på
 År i Sverige
 Vårdnadshavares uppbär ekonomiskt bistånd
 Vårdnadshavares utbildningsnivå
 Eleven bor med sina vårdnadshavare
 Skolmiljö
 Boendemiljö
Modell med ”träffsäkerhet över 80%”
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN
Verksamhetsstöd




Lägsta 100 tkr högsta 295 tkr
Bifoga ett åtgärdsprogram
Ett antal bedömningskriterier
Bedömer om eleven har ett behov och vad skolan defakto gör.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN

similar documents