moviments de la terra

Report
És 50 vegades menor que la Terra i el seu relleu molt
accidentat, en amples planícies (anomenades mars) elevades
serralades i infinitat de cràters. Fa dos moviments (translació
i rotació) i són sincrònics (tenen la mateixa duració -28 dies-).
El pla de l’òrbita que descriu al voltant de la Terra està
inclinada 5’15 º respecte de l’eclíptica terrestre i la distància
entre la Lluna i la Terra és variable (perigeu -356410 kmapogeu -406740 km-)
MOVIMENTS DE LA TERRA: la Terra fa dos
moviments, translació i rotació
Rotació: moviment al voltant del seu eix cada
24 h(dia). Està inclinat 23’5 º respecte del pla
perpendicular al de translació.
Translació: la Terra es trasllada al voltant del
Sol descrivint una òrbita plana i en forma
d’el·lipse (eclíptica), en el Sol en un focus.
Tarda 365.2622 dies a completar-la (any)
•Les estacions de l’any: és el resultat del moviment de la Terra al voltant del Sol, de la
inclinació de l’eix de rotació terrestre i de la constància d’esta inclinació.
Les variacions de temperatura depenen de la inclinació amb que arriben el rajos de sol
a la Terra (com més perpendiculars més alta és la temperatura)
•Dia i nit: la rotació de la Terra al voltant de l’eix terrestre cada 24 és la causa de la
successió del dia i la nit. La Terra és una esfera i el Sol no il·lumina al mateix temps tota
la superfície sinó la meitat. En la meitat on apleguen el rajos de sol és de dia i en la
zona oposada és de nit. La inclinació de l’eix terrestre determina la duració del dia i la
nit al llarg de les estacions de l’any.
El moviment de rotació, vis des del pol nord, es produeix en sentit contrari a les agulles
del rellotge (de oest a est), per això el Sol es diu que “eix per l’horitzó est”
Les fases de la Lluna: com a conseqüència del moviment que fa al voltant de la Terra i
de la il·luminació dels rajos del Sol
Lluna Creixent En aquesta fase, la part de la cara il·luminada de la Lluna que es veu des
de la Terra creix i la Lluna sembla la lletra D.
La fase de lluna creixent dura 13 o 14 dies.
Quan es veu exactament
la meitat de la cara de la
Lluna il·luminada es diu
que la Lluna està en
Quart Creixent. Es veu
de dotze de migdia a
dotze de la nit
Lluna Plena: la Lluna es veu
perfectament rodona perquè
la cara de la Lluna il·luminada
pel Sol es veu completament.
Aquesta fase només dura una
nit. Ix a les 6 de la vesprada i
s’amaga a les 6 del matí.
Des de la Terra només es veu una part de la cara il·luminada de la Lluna i aquesta part
disminueix una mica cada dia. La Lluna sembla la lletra C. Aquesta fase dura 13 o 14 dies.
Quan es veu exactament la meitat de la cara de la Lluna il·luminada es diu que la Lluna està en
Quart Minvant.
Lluna Nova: Quan des de la Terra es veu la cara no il·luminada de la Lluna. Aquesta fase només
dura una nit. És impossible veure-la a simple vista (està oculta pel resplendor del Sol), només es
veu als eclipsis de Sol. Ix a les 6 de matí i s’amaga a les 12 del migdia.
Les marees: són pujades i baixades del nivell de la mar que se repeteixen
periòdicament i es deu, principalment, a l’atracció de la Lluna
Els eclipsis: es distingeixen dos tipus d’eclipsis
De sol: la Lluna oculta el Sol
De lluna: la Terra s’interposa entre el Sol i la Lluna, de manera que impedeix que aquesta
reva la llum solar
Diferència horària: el moviment de rotació de la Terra origina la variació horària en els distints
llocs del planeta. Com la Terra gira d’oest a est, els llocs que es troben a l’est tindran l’hora
avançada respecte a nosaltres, i els situats a l’oest la tindran atrasada

similar documents