Ozna*ení DUM 20 - 09 - Fa

Report
Označení DUM
20 - 11 - Fa - DUM
Autor
Příjmení a jméno: Fichna Josef, Mgr.
Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace
Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28
Předmět a očekávaný výstup
Ročník: 8.
Datum: 18. 12. 2012
Předmět: Zeměpis
Tematický celek: Evropa – Baltské státy
Očekávaný výstup: Charakterizuje jednotlivé státy Evropy. Porovnává a hodnotí polohu,
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a
podobnosti Evropy.
Anotace: Prezentace pro žáky, ve které se dozví základní informace o státech Evropy.
Součástí výuky budou i vlastní prezentace žáků na jednotlivé státy Evropy.
Klíčová slova: Evropa, Litva, Lotyšsko, Estonsko
BALTSKÉ STÁTY
Obr. 1
1. LITVA
2. LOTYŠSKO
3. ESTONSKO
BALTSKÉ STÁTY
• STÁTY: Litva, Lotyšsko, Estonsko – vznikly v roce
1991 rozpadem Sovětského svazu
• MOŘE: Baltské
• OSTROVY: Saaremaa, Hiiumaa
• ZÁLIVY: Rižský, Finský
• POVRCH: Baltská nížina
• JEZERA: Čudské
KRAJINA LITVY, LOTYŠSKA, ESTONSKA
Obr. 2
LITVA
VLAJKA
Obr. 3
ÚZEMÍ
Obr. 4
LITVA
FAKTA A ČÍSLA:
• Rozloha: 65 200 km2
• Počet obyvatel: 3 400 000
• Hlavní město: Vilnius (600 000)
• Státní zřízení: republika
• Úřední jazyk: litevština
• Měna: litevský litas
• Hlavní náboženství: křesťanství
• HDP: 1 310 US dolarů
HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELSTVO
• PRŮMYSL: TĚŽEBNÍ – stavební materiál a JANTAR
- DŘEVOZPRACUJÍCÍ A PAPÍRENSKÝ
• ZEMĚDĚLSTVÍ: produkce mléka, masa, brambor,
obilí a zeleniny, RYBOLOV
• POVRCH: borové a dubové lesy, louky a bažiny
• DALŠÍ MĚSTA: přístav Klaipeda
LITEVSKÁ MĚSTA
Obr. 5
LOTYŠSKO
VLAJKA
Obr. 6
ÚZEMÍ
Obr. 7
LOTYŠSKO
FAKTA A ČÍSLA:
• Rozloha: 63 700 km2
• Počet obyvatel: 2 300 000
• Hlavní město: Riga ( 910 000)
• Státní zřízení: republika
• Úřední jazyk: lotyština
• Měna: lotyšský lat
• Hlavní náboženství: křesťanství
• HDP: 1 930 US dolarů
HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELSTVO
• PRŮMYSL: POTRAVINÁŘSKÝ – mléko, ryby
• ZEMĚDĚLSTVÍ: pěstují se brambory, oves a žito
- chov SKOTU a RYBOLOV
• POVRCH: dlouhé písčité pobřeží – Rižský záliv
• OBYVATELSTVO: velká ruská menšina (32%)
LOTYŠSKÁ MĚSTA
Obr. 8
ESTONSKO
VLAJKA
ÚZEMÍ
Obr. 9
Obr. 10
ESTONSKO
FAKTA A ČÍSLA:
• Rozloha: 45 100 km2
• Počet obyvatel: 1 400 000
• Hlavní město: Tallinn (500 000)
• Státní zřízení: republika
• Úřední jazyk: estonština
• Měna: Euro
• Hlavní náboženství: křesťanství
• HDP: 2 750 US dolarů
HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELSTVO
• PRŮMYSL: TĚŽEBNÍ – hořlavé břidlice a rašelina
- CHEMICKÝ – rašelina
- TEXTILNÍ – bavlněný textil (bavlna se dováží)
- ELEKTROTECHNICKÝ
• ZEMĚDĚLSTVÍ: chladné podnebí – jen chov skotu
a vepřů
• Spolupráce s Finskem přes Finský záliv
• JAZYK: estonština i finština patří mezi
UGROFINSKÉ jazyky
• OBYVATELSTVO: velká ruská menšina (28%)
ESTONSKÁ MĚSTA
Obr. 11
OPAKOVÁNÍ
Doplňte text:
Mezi Baltské státy, které vznikly v roce 1991 rozpadem
………. ………., patří ………., ………. a ………. . Všechny tyto státy
jsou ………. . Hlavním městem Litvy je ………. . Na pobřeží
Baltského moře zde můžeme nalézt ………., což je zkamenělá
………. . Hlavním městem Lotyšska je ………. , která se nachází
v ………. zálivu, kde jsou rozsáhlé ………. pláže. Litva i Lotyšsko
se zaměřují především na ………. průmysl. Estonsko má
hlavní město ………. . Těží se zde hořlavé ………. a ………., která
slouží jako surovina pro ………. průmysl. Estonsko udržuje
úzké vztahy s ………., protože je odděluje jen ………. záliv a
estonština i finština patří mezi ………. jazyky. V Lotyšsku i
Estonsku je velká ………. menšina.
OPAKOVÁNÍ – správné řešení
Mezi Baltské státy, které vznikly v roce 1991 rozpadem
Sovětského svazu, patří Litva, Lotyšsko a Estonsko. Všechny
tyto státy jsou republiky. Hlavním městem Litvy je Vilnius.
Na pobřeží Baltského moře zde můžeme nalézt jantar, což je
zkamenělá pryskyřice. Hlavním městem Lotyšska je Riga,
která se nachází v Rižském zálivu, kde jsou rozsáhlé písčité
pláže. Litva i Lotyšsko se zaměřují především na
potravinářský průmysl. Estonsko má hlavní město Tallinn.
Těží se zde hořlavé břidlice a rašelina, která slouží jako
surovina pro chemický průmysl. Estonsko udržuje úzké
vztahy s Finskem, protože je odděluje jen Finský záliv a
estonština i finština patří mezi ugrofinské jazyky. V Lotyšsku i
Estonsku je velká ruská menšina.
Autorizace
Autorizace z použité literatury
JEŘÁBEK,M., ANDĚL,J., PEŠTOVÁ,J., KASTNER,J. Zeměpis 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Plzeň,
Fraus 2006
LORENC,P. Největší světadíl na Zemi, Praha, Moby Dick 1998
BROŽKOVÁ,H., JIRASEK,J., LIBOVICKÁ,L., PONOCNÁ,M., ŘAPKOVÁ, M., ROČKOVÁ, I., Velká encyklopedie zeměpisu, Praha,
Svojtka 2003
Evropa sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia , Praha, Kartografie 2006
Autorizace z CMIS
Obr. 1 Použitý zdroj: <http://guidetoeu.com/Lithuania-Map.jpg>[cit. 2012-12-12]
Obr. 2 Použitý zdroj: <http://www.uni-graz.at/franz.koelbl/estland/images/karte1.jpg> [cit. 2012-12-12]
Obr. 3 Použitý zdroj: <http://www.indobaltic.lv/img/flag_of_Lithuania.gif> [cit. 2012-12-12]
Obr. 4 Použitý zdroj: <http://swotti.starmedia.com/tmp/swotti/cacheBGL0AHVHBMLH/imglithuania3.jpg> [cit. 2012-12-12]
Obr. 5 Použitý zdroj:<http://www.lonelyplanet.com/maps/europe/lithuania/map_of_lithuania.jpg> [cit. 2012-12-12]
Obr. 6 Použitý zdroj:<http://flagpictures.org/downloads/print/latvia1.jpg> [cit. 2012-12-12]
Obr. 7 Použitý zdroj:<http://www.klima.cz/images/mapa_latvia.jpg> [cit. 2012-12-12]
Obr. 8 Použitý zdroj:<http://www.lonelyplanet.com/maps/europe/latvia/map_of_latvia.jpg> [cit. 2012-12-12]
Obr. 9 Použitý zdroj:<http://www.nationalflaggen.de/media/flags/flagge-estland.gif> [cit. 2012-12-12]
Obr. 10 Použitý zdroj:<http://i.infoplease.com/images/mestonia.gif> [cit. 2012-12-12]
Obr. 11 Použitý zdroj:<http://www.lonelyplanet.com/maps/europe/estonia/map_of_estonia.jpg> [cit. 2012-12-12]

similar documents