Ozna*ení DUM 20 - 02 - Fa

Report
Označení DUM
20 - 02 - Fa - DUM
Autor
Příjmení a jméno: Fichna Josef, Mgr.
Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace
Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28
Předmět a očekávaný výstup
Ročník: 8.
Datum: 25. 9. 2012
Předmět: Zeměpis
Tematický celek: Evropa – povrch, vodstvo
Očekávaný výstup: Charakterizuje povrch a vodstvo Evropy. Porovnává a hodnotí povrch,
vodstvo, přírodní poměry, zvláštnosti a podobnosti Evropy.
Anotace: Prezentace pro žáky, ve které se dozví základní informace o povrchu a vodstvu
Evropy.
Klíčová slova: Evropa, povrch, vodstvo, řeky, jezera
POVRCH EVROPY
Obr. 1
POVRCH
• Převládají nížiny, které tvoří více než polovinu
rozlohy pevniny
• Proto má Evropa ze všech kontinentů nejnižší
nadmořskou výšku = 290 m nad mořem (Asie
960 m)
• Nejnižší místo – Kaspická nížina = - 28 m
• Nejvyšší hora – Mont Blanc = 4 807 m (Alpy)
Pohoří a nížiny
• Pohoří – Ural, Karpaty, Stará Planina, Rodopy,
Pindos, Dinárské hory, Česká vysočina, Alpy,
Apeniny, Pyreneje, Iberské, Kantaberské,
Kastilské, Sierra Morena, Skandinávské
• Nížiny – Kaspická, Dněperská, Černomořská,
Valašská, Velká uherská, Pádská, Francouzská,
Severoněmecká, Středopolská, Baltská, Finská
a Karelská jezerní plošina, Východoevropská
SOPKY EVROPY
Obr. 2
Vesuv – dnes je bez erupcí
SOPKY
• Řecké – Thira
• Italské – Vesuv, Etna, Stromboli
• Islandské – Hekla, Hvannadalshnukur
VODSTVO EVROPY
Obr. 3
VODSTVO
• Evropa má vlivem nadbytku srážek hustou říční síť
• Nejdelší řekou je Volha (3 531 km), (Amazonka 7
062 km), její povodí tvoří bezodtokovou oblast –
ústí do Kaspického moře (jezero)
• Řeky jsou intenzívně využívány (hydroelektrárny,
doprava, rybolov, …)
• Většina evropských jezer je ledovcového původu
(alpská a finská jezera)
• Největším evropským jezerem je Ladožské jezero
(18 135 km2)
ŘEKY A JEZERA
• Řeky – Emba, Ural, Volha, Don, Dněpr, Dunaj,
Dráva, Sáva, Tisa, Pád, Tibera, Rhóna, Ebro,
Tejo, Duero, Garonna, Loira, Seina, Temže,
Rýn, Mohan, Labe, Odra, Visla, Němen,
Západní Dvina, Oněga, Severní Dvina, Pečora
• Jezera - Balaton, Bodamské, Ženevské, Vänern,
Čudské, Ladožské, Oněžské
OPAKOVÁNÍ
Doplňte místo čísel v mapě jednotlivé zeměpisné
údaje:
1. Doplňte pohoří a nížiny Evropy
Obr. 4
1
7
10
8
5
9
2
6
3
4
Správné řešení
1. Ural
2. Karpaty
3. Dinárské hory
4. Apeniny
5. Alpy
6. Pyreneje
7. Skandinávské pohoří
8. Francouzská nížina
9. Středopolské nížiny
10. Východoevropská nížina
2. Doplňte řeky a jezera Evropy
Obr. 5
8
9
11
12
10
7
1
2
6
5
4
3
Správné řešení
1. Volha
2. Dněpr
3. Dunaj
4. Pád
5. Ebro
6. Duero
7. Loira
8. Temže
9. Labe
10. Rýn
11. Oněžské jezero
12. Ladožské jezero
Autorizace
Autorizace z použité literatury
JEŘÁBEK,M., ANDĚL,J., PEŠTOVÁ,J., KASTNER,J. Zeměpis 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Plzeň,
Fraus 2006
LORENC,P. Největší světadíl na Zemi, Praha, Moby Dick 1998
BROŽKOVÁ,H., JIRASEK,J., LIBOVICKÁ,L., PONOCNÁ,M., ŘAPKOVÁ, M., ROČKOVÁ, I., Velká encyklopedie zeměpisu, Praha,
Svojtka 2003
Evropa sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia , Praha, Kartografie 2006
Autorizace z CMIS
Obr. 1 Použitý zdroj: <http://geology.com/world/europe.jpg>[cit. 2012-09-24]
Obr. 2 Použitý zdroj: <http://img.sk.prg.cmestatic.com/media/images/580xX/Sep2008/2000756.jpg> [cit. 2012-09-24]
Obr. 3 Použitý zdroj: <http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/euriv.gif> [cit. 2012-09-24]
Obr. 4 Použitý zdroj: <http://www.johomaps.com/eu/europe_ecol.jpg> [cit. 2012-09-24]
Obr. 5 Použitý zdroj:<http://media1.jex.cz/images/media1:4b3267e711864.png/Slep%C3%A1%20mapa%20evropy-%C5%99eky.png
> [cit. 2012-09-24]

similar documents