MÉLYAlapozások

Report
TALAJMECHANIKA-ALAPOZÁS
(BMEEOGTK701)
11. ELŐADÁS
Ha a síkalapozás nem megfelelő  az építmény szerkezeti elemei és a
mélyebben fekvő, kellő teherbírású altalaj közé közvetítő elem.
Fajtái:
- cölöpalapozás;
- résfalas alapozás;
- kút-és szekrényalapozás.
"Átmeneti" alapozások: pl. markolt "tömb" alap
Mélyalapot alkalmazunk, ha:
- nagyok a terhelések;
- a megbízható teherbíró réteg mélyen van;
- meg nem engedhető süllyedések keletkeznének síkalap esetén;
- magas talajvíz miatt a síkalap költségesebb;
- síkalap esetén kimosás, kiüregelés veszélye áll fenn (pl. hidak);
- elcsúszási veszély állna fenn síkalapnál;
- gazdaságosabb a síkalapnál.
Mikor használjuk?
#1 Nagy terhelés
Mikor használjuk?
#1 Nagy terhelés
Mikor használjuk?
#2 Kedvezőtlen altalajviszonyok
Mikor használjuk?
#3 Süllyedéscsökkentés
Megengedett egyenlőtlen süllyedés:
~ 3 mm/m
Mikor használjuk?
#3 Süllyedéscsökkentés
Cölöpök csoportosítása
a) Teherátadás módja szerint
álló cölöp (a)
lebegő cölöp (b)
vegyes cölöp (c)
b) Igénybevétel módja szerint:
nyomott
húzott
hajlított
c) Anyaguk szerint:
fa;
acél;
beton;
vasbeton;
habarcs;
homok, kavics, zúzottkő.
d) Készítés módja szerint:
előregyártott;
helyben készülő.
e) Méreteik szerint:
rövid cölöp (3-5 m);
mikrocölöp (d < 25 cm);
normál cölöp (25 cm < d < 50 cm);
nagy átmérőjű cölöp (d > 50 cm).
Mélyalapozások típusai
Mélyalapozások
Talajkiszorításos
Cölöpök
Résfal
Talajhelyettesítéses
Egyéb
„mélyített
síkalapok”
Kútalap
Szekrényalap
Mélyalapozások > cölöpök > talajkiszorításos
Talajkiszorításos
Helyszínen
készített
Előregyártott
Fa
Acél
Cső
„H” szelvény
Négyzetes/
Nyolcszög/
kerek
Vasbeton
…
Tömör/
üreges
Feszített/
nem
Mélyalapozás > Cölöp > Talajkiszorításos cölöp
> Előregyártott > Fa cölöpök
Mélyalapozás > Cölöp > Talajkiszorításos cölöp
> Előregyártott > Fa cölöpök
Faanyaggal szembeni
követelmények:
 Jó állapot
 Rovaroktól/gombáktól
mentes
 D > 100 mm
 (D > 150 mm)
Tartósság:
 Talajvízszint alatt nagyon
tartós
 Talajvízszint felett a
faanyag kezelése
szükséges (ezzel ~100
éves élettartam érhető el)
Cölöpverés:
 Kemény altalajba nem verhető
(a faanyag sérülhet a túl nagy
utómunka miatt)
 Cölptalp védelme
 Cölpfej védelme
Mélyalapozások > cölöpök > talajkiszorításos
Talajkiszorításos
Helyszínen
készített
Előregyártott
Fa
Acél
Cső
„H” szelvény
Négyzetes/
Nyolcszög/
kerek
Vasbeton
…
Tömör/
üreges
Feszített/
nem
Mélyalapozás > Cölöp > Talajkiszorításos cölöp
> Előregyártott > Acél cölöpök
Mélyalapozás > Cölöp > Talajkiszorításos cölöp
> Előregyártott > Acél cölöpök
Mélyalapozás > Cölöp > Talajkiszorításos cölöp
> Előregyártott > Acél cölöpök
Csőcölöpök:
 Elsősorban olyan
helyszínen előnyös, ahol a
terepszint közelében puhalaza talajok fekszenek,
alatt pedig tömör
szemcsés talajok
találhatóak.
„H” profil cölöpök
 „Jobban verhető”, akár
keményebb rétegeken is
túljuttatható.
Acél cölöpök:
 Jellemző maxiális hossz:
15-20 m
 Korrózióvédelemről
gondoskodni kell:
 Nagyobb keresztmetszet
választása
 Külön réteg, pl. festés
Mélyalapozások > cölöpök > talajkiszorításos
Talajkiszorításos
Helyszínen
készített
Előregyártott
Fa
Acél
Cső
„H” szelvény
Négyzetes/
Nyolcszög/
kerek
Vasbeton
…
Tömör/
üreges
Feszített/
nem
Mélyalapozás > Cölöp > Talajkiszorításos cölöp
> Előregyártott > Vasbeton cölöpök
Mélyalapozás > Cölöp > Talajkiszorításos cölöp
> Előregyártott > Vasbeton cölöpök
Mélyalapozás > Cölöp > Talajkiszorításos cölöp
> Előregyártott > Vasbeton cölöpök
Hazai gyakorlatban legelterjedtebbek:
- Négyzetes kersztmet
- Kör km, kör km+ kúpos kialakítás
- 30x30 vagy 40x40 cm
- D = 50 cm vagy D = 25→50 cm
- L = 4-12 m (méterenként)
- L = max 20-22 m
Mélyalapozás > Cölöp > Talajkiszorításos cölöp
> Előregyártott > Technológiák
Kivitelezési technológiák:
• verés
• vibrálás
• sajtolás
• (csavarás)
Talajkiszorításos
cölöp
Helyszínen
készített
Előregyártott
Fa
Acél
Cső
„H” profil
Négyzetes/
Nyolcszögű/
kerek
Vasbeton
…
Tömör/üreges
Előfeszített
Mélyalpozás> Cölöp > Talajkiszorításos > Előregyártott >
Kivitelezési technológiák > Cölöpverés
Alkalmazásának korlátai:
Potenciális problémák kivitelezéskor:
• Kőzet/sziklás talaj
• dinamikus hatás
• Kemény agyag
• zaj
• Erősen cementálódott talaj
• légkábelek
• Feltöltés (nagy tömbökkel)
Mélyalapozás > Cölöp > Talajkiszorításos
> Helyszínen készült > Vert
Talajkiszorításos
Helyszínen
készült
Előregyártott
….
Vert
Franki
Csavart
Béléscsöves
Fundex
Omega
(TSD)
Screwsol
Mélyalapozás > Cölöp > Talajkiszorításos
> Helyszínen készült > Franki
Mélyalapozás > Cölöp > Talajkiszorításos
> Helyszínen készült > Vert > Béléscsöves
Mélyalapozás > Cölöp > Talajkiszorításos
> Helyszínen készült > Vert > Béléscsöves
Mélyalapozás > Cölöp > Talajkiszorításos
> Helyszínen készült > Vert
Talajkiszorításos
Helyszínen
készült
Előregyártott
….
Vert
Franki
Csavart
Béléscsöves
Fundex
Omega
(TSD)
Screwsol
Mélyalapozás > Cölöp > Talajkiszorításos
> Helyszínen készült > Csavart > Fundex
Mélyalapozás > Cölöp > Talajkiszorításos
> Helyszínen készült > Csavart > Omega
Deep foundation > Pile > Soil displacement piles
> Cast in place > Screw > Screwsol
Betonozás
Betonacél armatúra elhelyezés
Mélyalapozások típusai
Mélyalapozások
Talajkiszorításos
Cölöpök
Résfal
Talajhelyettesítéses
Egyéb
„mélyített
síkalapok”
Kútalap
Szekrényalap
Mélyalapozás > Cölöp > Talajhelyettesítéses
Készítés lépései:



Talajkiemelés
Furat
állékonyságának
biztosítása
Cölöp készítése
Talajkiemelés:
 Rövid spirál
 Folyamatos spirál
 Dobfúró
 Markolókanál
Furatállékonyság biztosítása:
 Béléscső
 Bentonitos zagy
 Talaj
 Nem szükséges (állékony furat)
Cölöp készítése:
 Betonozás – Tömörítés – Vasalás
 Vasalás – Betonozás - Tömörítés
Mélyalapozás > Cölöp > Talajhelyettesítéses
Talajhelyettesítéses
(fúrt) cölöp
Részleges
talajkiszorítás
Folyamatos
spirál
(CFA)
Visszanyert
köpenycső
Talajhelyettesítéses
Köpenycsővel
Bennmaradó
köpenycső
Béléscső
nélkül
Megtámasztás
nélküli
Bentonitos
zaggyal
megtámasztott
Mélyalapozás > Cölöp > Talajhelyettesítéses
> CFA cölöp
Mélyalapozás > Cölöp > Talajhelyettesítéses
> CFA cölöp > monitoring (fúrás)
Mélyalapozás > Cölöp > Talajhelyettesítéses
> CFA cölöp > monitoring (betonozás)
Mélyalapozás > Cölöp > Talajhelyettesítéses
Talajhelyettesítéses
(fúrt) cölöp
Részleges
talajkiszorítás
Folyamatos
spirál
(CFA)
Visszanyert
köpenycső
Talajhelyettesítéses
Köpenycsővel
Bennmaradó
köpenycső
Béléscső
nélkül
Megtámasztás
nélküli
Bentonitos
zaggyal
megtámasztott
Mélyalapozás > Cölöp > Talajhelyettesítéses
> Visszanyert köpenycső
Mélyalapozás > Cölöp > Talajhelyettesítéses
Talajhelyettesítéses
(fúrt) cölöp
Részleges
talajkiszorítás
Folyamatos
spirál
(CFA)
Visszanyert
köpenycső
Talajhelyettesítéses
Köpenycsővel
Bennmaradó
köpenycső
Béléscső
nélkül
Megtámasztás
nélküli
Bentonitos
zaggyal
megtámasztott
Mélyalapozás > Cölöp > Talajhelyettesítéses
> Megtámasztás nélküli
Mélyalapozás > Cölöp > Talajhelyettesítéses
Talajhelyettesítéses
(fúrt) cölöp
Részleges
talajkiszorítás
Folyamatos
spirál
(CFA)
Visszanyert
köpenycső
Talajhelyettesítéses
Köpenycsővel
Bennmaradó
köpenycső
Béléscső
nélkül
Megtámasztás
nélküli
Bentonitos
zaggyal
megtámasztott
Mélyalapozás > Cölöp > Talajhelyettesítéses
> Bentonitos zagy megtámasztás
Építési fázisok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pontraállás, előfúrás,
vezetőcső elhelyezése.
Fúrófolyadék (zagy)
betöltése.
Talajkiemelés a kívánt
mélységig zagyos
megtámasztás mellett.
Cölöptalp tisztítása,
vasalat behelyezése,
betonoztás
kontraktorcsővel.
Betonozás a
terepszintig.
Vezetőcső eltávolítása.
Mélyalapozás > Cölöp > Talajhelyettesítéses
> Talajkiemelés
DOBFÚRÓ
SPIRÁLFÚRÓ
MARKOLÓ
Mélyalapozások típusai
Mélyalapozások
Talajkiszorításos
Cölöpök
Résfal
Talajhelyettesítéses
Egyéb
„mélyített
síkalapok”
Kútalap
Szekrényalap

similar documents