FA*Z KAVRAMI

Report
FAİZ KAVRAMI
DR. MEHMET MAŞUK FIDAN
Faiz
 satın alma gücünü bünyesinde barındıran para da
ödünç verilebilmekte veya belli bir süre için kullanım
hakkı devredilebilmektedir
 Bunun karşılığında faiz olarak adlandırılan bir bedel
talep edilmektedir
“satın alma gücünden belli bir süre vazgeçme
karşılığında ödenen ve paranın bir yüzdesi şeklinde
tanımlanan bir bedel”
Nominal ve Reel Faiz Oranları
 Nominal faiz oranı işleme konu olan veya finansal
varlığın üzerinde bulunan ve ayrıca enflasyon
etkisini dikkate almayan faiz oranıdır.
 Reel faiz oranı, nominal faiz oranının enflasyon
oranına göre düzeltilmiş veya enflasyondan
arındırılmış olan faiz oranıdır
Nominal ve Reel Faiz Oranları
Fisher Denklemi

r nominal faiz oranını
rr Real faiz oranını
Pe beklenen faiz oranı göstermek üzere
 Fisher Denklemi
Nominal ve Reel Faiz Oranları
Fisher Denklemi
Reel Faiz için denklemin çözümü:
Nominal ve Reel Faiz Oranları
Fisher Denklemi - Örnek
 Yatırımcı Ahmet Yatırımsever 20XX yılında % 7 reel
faiz elde etmek istemektedir. Aynı yıl için enflasyon
beklentileri % 5 olduğuna göre, Ahmet
Yatırımsever’in belirtilen reel getiriyi elde edebilmesi
için, yatırımının nominal faizinin ne olması gerekir?
Nominal ve Reel Faiz Oranları
Fisher Denklemi - Örnek
Çözüm:
Brüt ve Net Faiz Oranları
 Faizler genellikle vergi ve fonlardan bağımsız olarak
ilan edilmektedir. Buna Brüt Faiz denir.
 Vergi ve fonlardan arındırlmış olan faize net faiz
denir.
Brüt ve Net Faiz Oranları- Örnek
 Ahmet Yatırımsever, X Bankasında % 10 brüt faiz
oranı ile 90 gün vadeli 100.000.- TL’lık mevduat
hesabı açmıştır. Vergi oranının % 15 olması halinde
yatırımcının elde edeceği net faiz oranı nedir?
Brüt ve Net Faiz Oranları- Örnek
 Çözüm:
Tam (365 gün) ve Teamül (360 gün) Faiz
Yöntemi
 Tam Faiz (exact interest), yılın 365 (4 senede bir 366
olarak) gün olarak kabul edildiği ve buna göre faizin
hesaplandığı yöntem veya metottur. Genellikle
mevduat ve hazine bonosu hesaplamalarında
kullanılır.
 Teamül Faiz (ordinary interest), yılın 360 gün
olarak kabul edildiği ve buna göre faizin hesaplandığı
yöntem veya metottur. Genellikle kredi
hesaplamarında kullanılır.

similar documents