Llums i ombres - Ments curioses

Report
OMBRES I LLUMS
Escola Antoni Gaudí
Sta Coloma de Gramenet
Educació Infantil 2012 -2013
AQUEST TREBALL HA ESTAT REALITZAT PER:
GRANOTES I ESQUIROLS P4
Són els propis infants els que es senten
interessats per les ombres, a partir
d’experiències prèvies viscudes al carrer,
al pati, en espais coberts,.... I és degut a
la seva curiositat i interès que es posa en
marxa aquest projecte “ taller d’ Ombres i
Llums”.
 Període: 9 sessions al llarg del
2n i 3r trimestre.
 Duració: una sessió setmanal de
40 minuts.
 Lloc de realització: al pati i a
l’aula.
Primera sessió
Conversa a la rotllana
Què sabem de les ombres
L’ombra s’assembla als nens
L’ombra es mou quan ens movem, sinó
es queda parada.
L’ombra surt quan fa sol.
A la meva habitació hi ha ombres quan
és de nit.
Les ombres són de color negre.
Les ombres no tenen cares, no es veu
si estan contentes o enfadades.
Què volem saber de les ombres
D’on surt l’ombra?
 Per què no es veu el color del meu
vestit?
 Quan fa núvol podem veure ombres?
 Per què surten ombres a l’habitació
del Zaid?
D’on surt l’ombra?
 Experimentem al pati de
l’escola i a la classe amb les
ombres que trobem, trobant
resposta a certes preguntes
 D’on surt l’ombra
 De què està feta l’ombra
 Es pot tocar? Es pot
trencar?
 Fa olor?
 Les ombres sempre van pel
terra?
 Què farà l’ombra si et
mous?
 La porteria no es pot moure,
la seva ombra tampoc?
L’ombra es mou quan ens movem, si no es
queda parada?
 Hem descobert que l’ombra
sí es mou encara que
l’objecte no.
 L’ombra canvia de lloc,
perquè el sol també canvia
de lloc.
Per què no es veu el color del meu vestit?
 Mica en mica anem adonant-nos
que allò que és transparent deixa
passar el sol, com els gots, els
vidres de les portes i finestres, el
paper de cel·lofana....
 En canvi allò no transparent com
la roba, cartolines, fulls, diaris
......tapa el sol i la llum no pot
passar, fent una ombra.
Un dia ennuvolat podem veure ombres?
 Hem descobert que quan fa
núvol, sí veiem ombres, encara
que no són tan fosques com
quan fa sol.
 Les ombres no sempre són
negres, a vegades són una mica
grises.
A l’habitació del Zaid hi ha ombres,
i a la classe , com podriem veure-les?
• A la classe a les fosques
les llanternes fan de sol,
quan posem el llum sobre
un objecte surt la seva
ombra, a vegades molt
més gran!!
• Quan la llanterna
enfoca un objecte des de
diferents posicions
l’ombra també surt en
diferents llocs
El llum del projector també fa de sol.......
QUE DIVERTIT EL TEaTRE D’InDIs !!
FanTÀsTIC EL TEaTRE D’ombREs
xineses!!
CONCLUSIONS
 L’ombra surt quan alguna cosa tapa




el sol i no deixa passar la llum.
(Absència de llum).
Els vidres, la cellofana i tot allò
transparent sí que deixa pasar la llum
del sol i no surt l’ombra, però les
coses que no són transparents no
deixen pasar la llum del sol i fan
ombra.
Quan està núvol sí que hi ha ombres
encara que més fluixetes, perquè el
sol està tapat.
L’ombra es mou quan ens movem,
però si una cosa està quieta la seva
ombra també es mou, perquè el sol
canvia de lloc.
Sí que podem veure ombres dins la
classe si tenim un lum que fa de sol
I....Buscant, buscant i observant,
observant la nostra recerca ens ha portat
a noves preguntes:
 Per què es mou
el sol?
 Per què l’ombra
es doblega quan
hi ha una paret?
 Per què les
ombres són més
grans i altes?

similar documents