NACISMUS A FA*ISMUS

Report
Martin Kostelník, V8A
 Totalitní ideologie uplatňovaná v Německu v letech





1933 – 1945
Spojení koncepce fašistického státu a teorií o
nadřazenosti árijské rasy
Prvky socialismu, antibolševismu, vypjatého
nacionalismu
Vůdčí osobnost: Adolf Hitler
Vůdčí strana: NSDAP (Národně socialistická německá
dělnická strana)
Po nástupu k moci tvrdé potlačení opozice, vytvoření
totalitního státu
 Německo zasaženo hospodářskou krizí (6 milionů





nezaměstnaných)
Za viníky označeni Židé, komunisté a Versaillská
smlouva
1932 – vítězství NSDAP ve volbách
30. 1. 1933 – prezident Paul Von Hindenburgh
jmenoval Adolfa Hitlera říšským kancléřem
1934 – smrt prezidenta Hindeburgha, Hitler se
prohlásil Führerem (vůdcem)
Masivní likvidace opozice a odpůrců
Totalitní ideologie antidemokratického a antiliberálního
charakteru
ZNAKY:
 1) Nadřazuje zájmy celku (národa, státu) nad zájmy
jednotlivce
2) Usiluje o totalitní stát proklamuje snahu o udržení
disciplíny a plynulého chodu státu
3)Vše je podřízeno jedinému zájmu: stát musí
fungovat „jako hodinky“ (cit. Mussolini)
 Vůdčí osobnost: Benito Mussolini
 Vůdčí strana: PNF (Partito Nazionale Fascista ) –
Národní Fašistická Strana
 Podporován převážně majetnými lidmi coby ochrana
před komunismem
 Odrážel nespokojenost Itálie s výsledky První světové
války (malý územní zisk)
 1921 – vznik PTF
 28.10.1922 – Pochod na Řím – Mussolini jmenován
ministerským předsedou (Hnutí Černých Košil)
 FAŠISMUS – vláda jedné politické strany
 NACISMUS – vláda jednoho národa
 V Itálii nedocházelo k pronásledování židovského
etnika
 Španělská občanská válka – 1936 – 1939
 Střet levicově orientovaných Republikánů s pravicově





smýšlejícími Frankisty
Vůdčí osobnost: Francisco Franco
Vůdčí strana: Falanga
Klerofašismus – propojení katolicismu s fašistickou
ideologií
Vytvořen přísně hierarchistký režim potlačující
jakoukoliv opozice a autonomní snahy
1975 – pád Frankismu pod smrti generála Franca
 1939 – nástup Militarismu
 Vůdčí osobnost: Hirohito
 Snaha o násilné zvětšení japonského území v Asii –
cílem se stala Čína (snaha o vyřešení hospodářských
problémů)
 Odstup Japonska z OSN, pokračování v agresivní
politice
 1940 – Osa Berlín-Řím-Tokio
 7. 12. 1941 – útok na Pearl Harbour (reakce na
obchodní embargo ze strany USA)
 Agresivní zahraniční politika, dobyvačné války
 1935 – napadení Etiopie, dobytí Habeše
 7. 4. 1939 – napadení Albánie
 29. 10. 1940 – napadení Řecka (údajným důvodem byly
smířlivá politika Řecka vůči Velké Británii)
 1. 9. 1939 – Napadení Polska, začátek Druhé světové






války, operace Fall Weiss
Duben 1940 – dobytí Dánska a Norska
Květen 1940 – útok na Benelux
14. 5. 1940 – průnik do Paříže
1941 – okupace Jugoslávie a Řecka
22. 6. 1941 – Operace Barbarossa, Napadení
Sovětského Svazu, zmocnění se Západního Ruska,
Běloruska, Ukrajiny a Pobaltí
Zima 1942 – 1943 – bitva u Stalingradu, PORÁŽKA
 Nepřátelství vůči židovskému etniku a židovskému
náboženství
 HOLOCAUST – systematické a státem provádění
pronásledování a vyvražďování určitého etnika,
zhruba 6 milionů obětí
 1. 4. 1933 – první vlna rasové legislativy především proti
Židům ve veřejných službách, snaha o postupnou
ostrakizaci etnika
 1935 – Norimberské zákony – zákon o říšském
občanství, zákon na ochranu německé cti a krve
 9. – 10. 11. 1938 – Křišťálová noc – protižidovský
pogrom v Neměcku, Rakousku a Sudetech
 Reakce na zavraždění sekretáře německého
velvyslanectví Ernsta Von Ratha židovským mladíkem
Herschelem Grynszpanem
 91 Židů zabito, 30 000 Židů internováno do
koncentračních táborů
 Rozbití výloh židovským obchodů, vypálení synagog
 http://www.apinka.estranky.cz/clanky/referaty/nacismus




_dejepis_.html 15.2.2014 13:04
http://www.apinka.estranky.cz/clanky/referaty/fasismus_dejepis_.html 15.2.2014 13:32
http://referaty-seminarky.cz/nastup-fasismu/ 15.2.2014
13:37
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsk%C3
%A1_ob%C4%8Dansk%C3%A1_v%C3%A1lka 15.2. 2014
13:50
http://www.valka.host.sk/stranky/d40_napadeni_recka.ht
ml 15.2.2014 14:17
http://www.jewishmuseum.cz/cz/czfaq.htm 15.2.2014 14:43

similar documents