Nástup fa*izmu v Taliansku

Report
Nástup fašizmu v Taliansku
Taliansko po vojne
Cesta k moci
Obrazy fašistického Talianska
Taliansko po prvej svetovej vojne
• Taliansko
•
•
•
obnovenie kráľovstva kráľ Viktor Emanuel III.
víťazná mocnosť
nenaplnené očakávania územných ziskov ( Dalmácia )
hospodárske problémy
sever vs juh
povojnová HK
rast nezamestnanosti
pokles životnej úrovne
štrajky, demonštrácie
Situáciu sa snažili využiť radikálne politické strany: socialisti
komunisti
Cesta k moci
• od roku 1919 - vznik ozbrojených oddielov = fasci di combattimento
(Bojové zväzy )
• heslo : prinavrátiť Taliansku slávu Rímskej ríše
• symbol : zväzok prútov a sekera ( pôvodne znak rímskych konzulov )
• 1921 – spojenie všetkých zväzov
vznik Národnej fašistickej
strany ( Patrio Nazionale Fascista )- strana sa dostala do parlamentu
• vodca strany – Benito Mussolini vznik Veľkej fašistickej rady
• ozbrojené jednotky strany – oddiely (squadry ) čiernych košieľ
• proklamované ciele strany – Pokoj a poriadok
Obrazy fašistického Talianska
Cesta k moci
• 28. 10. 1922
pád vlády
tzv. pochod na Rím ( asi 40 000 fašistov )
kráľ vyzval Mussoliniho zostaviť vládu
Mussolini = premiér
fašisti + iné politické strany
• 1925 – Mussolini ustanovil vodcovský systém = zrušil parlamentný systém,
zrušil voľby, politické strany = zavedenie fašistickej diktatúry
• 1926 – zákon o zákaze činnosti všetkých nefašistických strán
• 1928 – vznik nového orgánu – Veľká fašistická rada
JEDEN VODCA – JEDNA STRANA – JEDEN ZÁUJEM VŠETKÝCH
Taliansko = totalitný štát
Taliansky fašizmus – podstata systému
Štruktúra talianskeho stavovského systému
( Taliansky korporativizmus )
ŠTÁT
Národná rada korporácií
združovala 22 korporácií
Korporácia
zamestnanci
podnikatelia
zamestnanci
predstavitelia štátu
podnikatelia
Taliansky fašizmus – podstata systému
stavovský systém = stavovský štát
spoločnosť sa zoskupovala do stavov = združení (korporácií )
organizovaných podľa profesií a činností
vodcovský systém
všetko v štáte sa podriaďovalo vodcovi a elite, vodca bol neomylný,
nezodpovedal sa nikomu
Taliansky fašizmus – podstata systému
najvyšší vodca
má absolútnu
moc
len muži
elita
vyniká schopnosťami
masy
musia byť vedení
a riadení
Vydáva dekréty
vládne pomocou strany elity
Fašistický hospodársky systém
• Štát = usmerňovanie hospodárstva = zavádzanie plánovaného
hospodárstva = likvidácia trhových prvkov
• štát kontroloval: 80% lodiarskeho priemyslu
75 % železiarskeho priemyslu
väčšinu oceliarskeho priemyslu
výstavba Ríma a prestavba iných miest
nárast počtu nezamestnaných
Agresívne ambície Talianska
• Ambície talianskej zahraničnej politiky
obnova antického impéria
agresívna politika v oblasti Stredomoria
územné nároky voči Grécku, Juhoslávii,
Albánsku a na severnú Afriku
1936 – podpis spojeneckej zmluvy medzi Talianskom a Nemeckom
Os Berlín – Rím
1937 - podpis spojeneckej zmluvy medzi Talianskom a Japonskom Nemeckom
Os Berlín – Rím
Os Berlín – Rím - Tokio
Admirál Isoroko JAMAMOTO
Benito MUSSOLINI a Adolf HITLER
Etapy fašistického režimu v Taliansku




1922 – 1924
1925 – 1928
1929 – 1935
1935 – 1943
 1943 – 1945
obdobie koaličnej fašistickej vlády
obdobie budovania fašistického štátu
vrcholné obdobie fašistického režimu
rozmach protifašistického hnutia vylodenie
spojencov na Sicílii
obdobie republiky v Salo = pokus o
znovuzrodenie fašizmu
oslobodenie Talianska
Koniec talianskeho fašizmu
V apríli 1945, keď už bolo jasné, že
vojna sa čoskoro skončí nemeckou
kapituláciou, B. M. sa rozhodol z
Gargnana utiecť. V sivom plášti, aké
používali nemeckí vojaci, a s tmavou
prilbou na hlave sa pokúsil
prešmyknúť
do
Švajčiarska.
Nepodarilo sa. Popravili ho o deň
neskôr dvomi ranami do hrude.
Spolu s ním i jeho družku Clarettu
Petacciovú.
Nasledujúci deň popravené telá
vystavili na milánskom námestí. Za
nohy visiace mŕtvoly obkolesili
desiatky ľudí. Jedna z diváčok zrazu
vyšla z davu a do Mussoliniho
vpálila päť guliek. „To máš za smrť
mojich piatich synov.“

similar documents