Què és la MUSICOTERÀPIA?

Report
MUSICOTERÀPIA - Pol Sierra Dabán
QUÈ ÉS LA MUSICOTERÀPIA?
És l'aplicació científica de l'art de la música i la dansa amb finalitat terapèutica
i preventiva, a fi de poder ajudar a incrementar i restablir la salut mental i física de
l'ésser humà, mitjançant l'acció del professional d’un musicoterapeuta.
(Font: Associació catalana de Musicoteràpia)
MUSICOTERÀPIA està formada per dues paraules:
Música: Art de combinar els sons
Teràpia: Tractament o curació.
Amb aquestes definicions, podríem dir que la musicoteràpia és el tractament o curació gràcies a la
combinació dels sons.
INICIS
L'essència dels sentiments humans pot reflectir-se en l'escala musical:
SOL Bemoll i
FA Sostingut
LA Bemoll i
SOL Sostingut
- Bemoll és el signe musical més expressiu del dolor
- el Sostingut presenta la freqüència més clara de l'alegria
- l'escala de DO Major (TOTES BLANQUES) és noble i franca
- l’escala de RE Major (que porta FA i DO Sostingut), brillant
- la de SOL (que porta FA Sostingut), guerrera
- la de DO Menor, patètica,
- i més tristes encara, les escales de FA i SOL Menor
FA
SOL LA
1
MUSICOTERÀPIA - Pol Sierra Dabán
Jo sé tocar la
“Minuet 1” i la
“Musette” de
Bach
Segons alguns musicòlegs, la marxa
fúnebre de Beethoven disminueix un
vuitè les pulsacions del cor, i els
clàssics més curatius són Mozart ,
Bach , Vivaldi i els clàssics de l'Índia.
COM ES REALITZA LA MUSICOTERÀPIA?
Per mitjà de la música es crea un nexe de comunicació entre metge i pacient, la qual cosa permet
aconseguir millores en els diferents trastorns.
Durant la sessió de musicoteràpia, la persona explica les seves emocions, reacciona davant l'estímul
sonor, desperta vivències ocultes en el seu subconscient, s'expressa a través de dibuixos o paraules.
També sol comentar el que pensa i sent, establint un vincle amb el terapeuta, que li permet anar
resolent el seu problema.
Es treballa sobretot amb música clàssica, encara que també es pot fer servir la “New age”, el “Pop” o el
“Rock”.
La musicoteràpia es pot aplicar de dues formes:
Activa: Cantar, música i moviment, tocar instruments, i audició.
Receptiva : Mètodes de relaxació i imaginació guiada
(estudiar el món interior del pacient)
2
MUSICOTERÀPIA - Pol Sierra Dabán
L'ÚS DE DIFERENTS NOTES I ELS SEUS EFECTES
La música s'empra sota tres paràmetres:
- Cadència o ritme (compàs)
- Intensitat o volum (baix o alt)
- Freqüència o posició en el pentagrama (agut o greu)
1.- Notes agudes a baix volum
Són agradables d'escoltar, ens conviden a despertar-nos relaxats, ens predisposen al treball i ens donen
alegria. Són antidepressives i ens proporcionen felicitat.
Exemples: el cant dels ocells, dels grills i els jocs d'un nen petit. INSTRUMENTS: El violí, el clarinet, la
meitat dreta del piano, l'arpa i la guitarra clàssica.
3
MUSICOTERÀPIA - Pol Sierra Dabán
2.- Notes agudes a alt volum
Constitueixen una trucada d'alerta, una nota d'atenció vigorosa, ens desperta del somni amb rapidesa.
Pot actuar decisivament sobre grups enormes de gent. Com a factor negatiu poden irritar seriosament el
sistema nerviós auditiu, obligant-ho a realitzar accions que no faríem en un estat de tranquil·litat.
Exemples: trompetes en els exèrcits, sirenes d'alarma o d'atur de la jornada laboral. El crit d'un nen
demanant socors que ens mou a l'acció i el bufar del vent huracanat.
INSTRUMENTS: La guitarra elèctrica, la trompeta i els platerets de la bateria.
3.- Notes agudes a alt volum i molta rapidesa
Són la forma auditiva que més ràpidament influeixen en les persones i que més canvis corporals genera.
Ens conviden al moviment corporal, ens predisposen a barrejar-nos amb grups de gent i gairebé ens
obliguen a seguir una adreça determinada. Emocionalment millora l'apatia, la feblesa de caràcter i els
complexos. Però té un efecte molt perjudicial en l'oïda, són irritants del sistema nerviós fins al punt de
descontrolar-nos, augmenten l'agressivitat i perjudiquen les relacions socials íntimes i personalitzades.
Exemples: La caiguda de l'aigua d'una gran cascada o el desbordament d'un riu.
INSTRUMENTS: la bateria, la guitarra elèctrica i els solistes de música rock
4
MUSICOTERÀPIA - Pol Sierra Dabán
4.- Notes greus a baix volum
Són les notes més sedants, les que ens motiven a moure'ns amb lentitud, amb paciència, i les que
conviden a la reflexió. Poden calmar ràpidament a grups de persones discrepants, provocar el somni d'un
nen inquiet i produir la relaxació muscular i nerviosa ràpida i eficaç.
Exemples: el silenci de la nit, el moviment de les ones, el vibrar del camp. Les paraules serenes d'un avi,
la respiració durant un somni profund i un petit ventilador.
INSTRUMENTS: El contrabaix, l'oboè i el violoncel.
5.- Notes greus a fort volum
Són notes intimidatòries, que obliguen a detenir-se davant la presumpció del perill. Ens produeixen por,
o almenys prudència, i ens conviden a moure'ns amb extrema lentitud. S'empra generalment per
infondre pànic i per obligar a la reflexió immediata a persones molt agressives.
Exemples: En la naturalesa trobem les esllavissades de terra i neu, els moviments sísmics, el tro, el rugir
d'un animal salvatge o en l'esclat d'un volcà en erupció. Una explosió, un tornado o un sisme submarí.
INSTRUMENTS: els timbals (molt utilitzats en l'exèrcit), el saxo i el trombó.
5
MUSICOTERÀPIA - Pol Sierra Dabán
QUINA ÉS LA MILLOR MÚSICA?
- Insomni (incapacitat crònica de dormir):
Nocturnos de Chopin (op. 9 n.º 3; op. 15 n.º 22; op. 32 n.º 1; op. 62 n.º 1)
Preludio para la siesta de un Fauno de Debussy
Canon en Re de Pachelbel
- Hipertensió (elevació persistent de la tensió arterial):
Las cuatro estaciones de Vivaldi
Serenata nº 13 en Sol Mayor de Mozart
- Depressió (malaltia mental caracteritzada per la tristesa):
Concierto para piano nº 5 de Rachmaninov
Música acuática de Haendel
Concierto para violín de Beethoven
Sinfonía nº 8 de Dvorak
- Ansietat (reacció d’autoprotecció):
Concierto de Aranjuez de Rodrigo
Las cuatro estaciones de Vivaldi
La sinfonía Linz, k425 de Mozart
- Mal de cap:
Sueño de Amor de Listz
Serenata de Schubert
Himno al Sol de Rimsky-Korsakov
- Mal d'estómac:
Música para la Mesa de Telemann
Concierto de Arpa de Haendel
Concierto de oboe de Vivaldi
6
MUSICOTERÀPIA - Pol Sierra Dabán
A QUI VA DIRIGIDA LA MUSICOTERÀPIA?
A nens amb:
- Dificultats en l'aprenentatge
- Problemes de conducta
- Trastorns profunds en el desenvolupament (autistes)
- Nens amb deficiència mental
- Amb dificultats en la socialització
- Amb baixa autoestima
- Amb trastorns mèdics crònics i/o degeneratius (càncer, cardiopaties, problemes de dolor, etc.)
A persones amb malalties:
- Malalties degeneratives a causa de l'edat (Alzheimer entre altres)
- Problemes de fàrmac dependència i abús de substàncies
- Dany cerebral a causa de malalties o traumatismes
- Incapacitats físiques degudes a malalties degeneratives o a accidents
- Problemes de dolor agut o crònic a causa de diverses condicions (seqüeles d'accidents, càncer, etc.).
- Persones amb malalties terminals.
A persones que no tenen problemes de salut però que els permet emprar la música per a:
- Reduir l'estrès a través de fer i escoltar música
- Com recolzament en el procés del part en les dones
- Augmentar la creativitat i la capacitat de resoldre problemes
- Per disminuir l'ansietat
- Per millorar l'autoestima
- Per manegar l'estrès
BIBLIOGRAFIA: MUSICOTERÀPIA Bases Pedagógica de la Educación Especial
2º Magisterio Educación Musical. Curso 2003-2004
7

similar documents