EZ welfare -prezentace

Report
Welfare = „životní pohoda˝
„kvalita života”
– PRODUKCE je hlavním cílem komerčních chovů:
– Světová organizace pro výživu a zemědělství (FAO)
udává, že pro výživu 6ti miliardové populace lidí je
každoročně poráženo 50 miliard zvířat. Z toho je
44 miliard kuřat a více než 1 miliarda prasat.
Průměrná spotřeba masa se pohybuje v USA ve
výši 124 kg, v Evropě 89 kg/osobu a rok. Spotřeba
masa neustále stoupá, FAO předpokládá, že v roce
2O2O vzroste celková spotřeba masa na 327
miliónů tun.
– Produkce však není jednoznačným důsledkem a
měřítkem životní pohody.
• Bylo zjištěno, že chovy zaměřené na produkci
nerespektují životní potřeby zvířat. Šetření ze
druhé poloviny 20. století přinesly konkrétní
výstup – v roce 1976 vznikla Evropská dohoda
o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské
účely. Ta stanovuje, že s těmito zvířaty se musí
zacházet s respektem k jejich fyziologickým a
etologickým potřebám. Česká republika k této
dohodě přistoupila v roce 1999.
Důsledky:
– potraviny jsou levné, ale:
• mohou být zatíženy rezidui léčiv, těžkých kovů atd.
• hrozí kalamitní šíření nákaz (ptačí chřipka, BSE)
• nadprodukce potravin má sociální důsledky v životě na
venkově
• zvířata trpí
Příčiny utrpení v chovu zvířat:
– Hlad, žízeň
– Bolest
– Strach a úzkost
– Nemoc, vyčerpání, stres
– Negativní prožitky, city (nuda, smutek, frustrace)
– Vysoká hranice užitkovosti, často uměle geneticky
vytvořená
Welfare zahrnuje mnohem víc
než jen vyloučení utrpení.
Definice welfare:
– „Welfare je stav dokonalého mentálního a fyzického zdraví,
kdy zvíře žije v souladu se svým prostředím.”
– „Pohoda zvířete je dána jeho schopností vyhnout se
strádání a zachovat si zdatnost.” (J.Webster)
– „Welfare zahrnuje jak fyzickou zdatnost, tak i pocit
spokojenosti.”
– „Životní pohoda zvířat je dána stavem jeho mysli a těla a
projevuje se dobrou mentální i fyzickou kondicí.”
– „Životní pohoda zvířat je stav naplnění všech materiálních i
nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví
organismu, kdy je zvíře v souladu se svým životním
prostředím.” (Hughes van Putten)
Welfare = „5 svobod”
1. Svoboda od hladu a žízně.
:
2. Svoboda od nepohodlí.
3. Svoboda od bolesti, zranění a
onemocnění
(prevencí, rychlou diagnózou a léčením)
4. Svoboda od strachu a stresu.
5. Svoboda projevit přirozené
chování.
+ 1 svoboda:
Vykonávat svobodně a osobně kontrolu
nad vlastní životní pohodou.
Cesta k welfare:
– Výzkum:
• znát potřeby zvířat
• znát přirozené chování zvířat
– Vzdělávání:
• odborné vzdělání chovatelů
• osvěta spotřebitelské veřejnosti
– Zákonodárství:
• prosazení welfare ve střetu s volným trhem, sobectvím,
lhostejností
• Nejdůležitější je však dobrý vztah člověka – chovatele
• ke svěřeným živým a cítícím bytostem – k hospodářským zvířatům.

similar documents