Felsőoktatás-módszertani kihívások a jóllét tükrében (Dr. Kovács

Report
Kovács László
Felsőoktatás-módszertani kihívások a
jóllét tükrében
A tudásgyárak technológiaváltása
és humánstratégiája –
a felsőoktatás kihívásai a
XXI. században
2014. május 29-30.
ITT
és
MOST
2
Előadó neve
A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája –
a felsőoktatás kihívásai a XXI. században
2014. május 29-30.
Szeminárium és előadás dominál, pedig: a felsőoktatásmódszertan kutatásának már most is vannak
hasznosítható eredményei.
Hochschuldidaktik - 381.000 találat
Felsőoktatás-módszertan 989 találat
3
Előadó neve
A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája –
a felsőoktatás kihívásai a XXI. században
2014. május 29-30.
web-es információk könnyű elérhetősége
a kooperatív munkaformák hatékonysága
konstruktivista tanuláselmélet
4
Előadó neve
A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája –
a felsőoktatás kihívásai a XXI. században
2014. május 29-30.
“Alapvetően hiányzik
a módszertani
megújítás.”
Bókay Antal: Kompetenciák, ismeretkörök és tanulmányi kimenetek összefüggései
Az alapszakok KKK-inak elemzése
?
5
Előadó neve
A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája –
a felsőoktatás kihívásai a XXI. században
2014. május 29-30.
" A legtöbb ember a csalóka
MAYA fátylak
6
Előadó neve
fátylakra nézve a valóságot véli látni,
ám ezzel becsapja magát. Csak
türelmesen, a fátylakat egyenként
felemelve, vethetünk egy röpke
pillantást az élet valóságára. Ezt
nevezik a hinduk a maják fátylának,
vagy másképpen illúziónak...
…..
De nem könnyű egy új valóságot, egy
személyes érvényű világot
megalkotni. Sokkal könnyebb
elfogadni a gének és a kultúra által
táplált illúziókra épülő bizonyosságot
vagy ... radikális cinizmusba
menekülni, elutasítva a
megismerésre való törekvés és
erőfeszítés minden formáját."
Csíkszentmihályi Mihály
A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája –
a felsőoktatás kihívásai a XXI. században
2014. május 29-30.
MAYA FÁTYLAI Csíkszentmihályinál:
A GÉNEK – A KULTÚRA – AZ „ÉN”
Kényelmesebb, könnyebb hagyományos módon tanítani. Az elvárás
sem más, minek tépjem magam?
- Ez
csak akkor igaz, ha az anyag leadása a célom és nem a hallgató fejében lévő
folyamatok befolyásolása. Tipikus helyzet: előadás - vizsga: számonkérés.
Tudomány és megismerésének módja = hagyományos egyetemi
oktatás.
- Elitista, hagyományos felfogás, de védhető! Tudósképzés.
A cél „ tehát nem elsősorban a kutatói utánpótlás kinevelése vagy a nyelvtanítási készség
kifejlesztése, hanem az elme öncélú élezése. Ahogy az egyik, szakmailag elismert és a diákok körében
kedvelt tanár fogalmazott, mindegy, hogy mit tanítunk, ha elég nehéz. A diplomások kasztjába való
belépés éveken át tartó beavatási szertartása kiszűri azokat, akik nem tudnak néhány nap alatt
többszáz oldalnyi nyomtatott anyagot megérteni és megjegyezni, önálló könyvtári kutatáson alapuló
dolgozatot írni vagy — szóbeli vizsga során — tíz-húsz percen át az olvasott könyvekről folyékonyan
és választékosan beszélni.” Szemere Pál 1998
7
Előadó neve
A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája –
a felsőoktatás kihívásai a XXI. században
2014. május 29-30.
A hallgató nem képes sem erre, sem arra...
- Feladatom leadni az anyagot, de a hallgató nem képes felszívni azt. Ki a hibás?
Hallgató, középiskola és a világ . De nem én.
„Ezeknek elemi matematikát kell tanítanom, mondtam is nekik, hogy ez nem az én dolgom.” Gazdaságtudományi
BA oktató
ÉN az oktató vagyok a csúcs…
- Önigazolása egy társadalmi rétegnek és az egyénnek.
„Biztos, hogy nem tudod megoldani.” Nyelvész adjunktus a tanszékvezetőnek BA dolgozat feladatról
8
Előadó neve
A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája –
a felsőoktatás kihívásai a XXI. században
2014. május 29-30.
Mi a teendő a fátylakkal?
Változtassunk az elvárásokon! A fátylak társadalmi elvárásokból is építkeznek.
Az elitista felfogással nem vitatkozunk, meghagyjuk a neki járó területeket.
A hallgatót felnőtt embernek kell tekintenünk. Kényszerből nincs tanulás, csak
annak a látszata. (FHNW-KJF attitűd-vizsgálat eredményei, ld. Majorosi-Sántha,
2013)
Faust és Wagner - a valódi tudós átérzi, hogy mennyi mindent nem tud és ebből az
érzésből építkezve közelebb áll a hallgatóhoz, mint a tudós, mint társadalmi funkció.
9
Előadó neve
A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája –
a felsőoktatás kihívásai a XXI. században
2014. május 29-30.
„Akcióterv”
- szemlélet formálása közösségfejlesztésben - FSM tréningek. De:
kényszerből nincs tanulás
- reflexió és kölcsönös óralátogatások - példa: Győri Egyetem és KJFFHNW
- elvárások megfogalmazása intern és extern:
Rektor (pl. KJF pedagógiai modellje - elvárás az oktató felé)
EKR és tanulási eredmények
ESG hallgatóközpontúság
MAB, FTV és akkreditáció?
1
0
Előadó neve
A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája –
a felsőoktatás kihívásai a XXI. században
2014. május 29-30.
Források:
Bókay Antal: Kompetenciák, ismeretkörök és tanulmányi kimenetek összefüggései Az alapszakok KKK-inak elemzése.
BÖLCSÉSZETUDOMÁNYOK. In:
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0CEUQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.kreditlap.hu%2Fkkk%2Fletoltes%2F
060427%2FBokay_kkk%2520bolcsesz_elemz%25C3%25A9s.ppt&ei=CL99U_LKLsHygOD24HwAg&usg=AFQjCNEM0aT5tx1IkMCph253T3J2KDpANw&sig2=wpWxDBCFZxLyQjOnitlLkw&bvm=bv.67229260,d.bGQ&cad=rjt
Csikszentmihalyi Mihaly : THE EVOLVING SELF. A Psychology for the Third Millennium. HarperCollins, 1993.
Szemere Pál: Szemere P. (2000) Antimetodológia, avagy iskola-e az egyetem? In: Kodolányi Füzetek 6.
Majorosi Anna, Sántha Kálmán : Methapern in der Erschiessung der Ansichten von Dozierenden. Ergebnisse einer Untersuchung. In:
http://www.kodolanyi.hu/quali/images/tartalom/File/13-06-06_7/Metapheraktuell.pdf
1
1
Előadó neve
A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája –
a felsőoktatás kihívásai a XXI. században
2014. május 29-30.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
Munkaerő-piaci igényeken alapuló szaknyelvi képzés,
és a Széchenyi István Egyetem idegen nyelvi oktatásának
komplex fejlesztése.
TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0007

similar documents