teljes visszaverodes_szeml_tan-tev_kísérlet-feladat_7.évf

Report
(7-8. évf.)
A teljes visszaverődés jelensége
 Színes, átlátszó műanyag vonalzók,
dísztárgyak
pereme
bizonyos
szögben fényesen csillog, úgy
világít, mintha maga is fényforrás
lenne.
átlátszó gliceringolyó
 Hogy
lehet, hogy a tárgyak
anyagába jutó fénysugarak egy
része nem tud kilépni a levegőbe?
lézerrel megvilágítva
A jelenség magyarázata a
fénytörésben keresendő.
Vizsgáljuk meg, hogy a fénytörés
milyen feltételei mellett jön létre ez
a „fénycsapda”!
Fénytörés fénytanilag ritkább
közegből sűrűbb közegbe
Ha a fénysugár fénytanilag ritkább közegből sűrűbb közegbe lép, a
törési szög kisebb a beesési szögnél.
Bármilyen nagy is a beesési szög (a legfeljebb 90° lehet), a törési
szög (b) ennél kisebb, ezért a fénysugár a fénytanilag sűrűbb
közegben folytatja útját. Ilyenkor a megtört fénysugár nem verődhet
vissza a két közeg határfelületén, hogy „csapdába kerülve” ne
tudna a sűrűbb közegből kilépni.
Ez tapasztalható például a levegőből vízbe érkező fénysugarak
esetében. Fénytörést látunk, de fényforráshoz hasonló csillogás,
világítás nem mutatkozik.
b<a
Fénytörés fénytanilag sűrűbb közegből
ritkább közegbe
Ha a fénysugár fénytanilag sűrűbb közegből ritkább
közegbe lép, a törési szög nagyobb a beesési szögnél.
b>a
A beesési szöget folyamatosan
növelve a törési szög elérheti a
90°-ot, ekkor a megtört fénysugár
már súrolja a határfelületet.
A beesési szöget tovább növelve a
megtört fénysugár már nem lép ki a
sűrűbb
közegből,
hanem
visszaverődik a határfelületen. Ezt
a jelenséget nevezzük teljes
visszaverődésnek.
A teljes visszaverődés feltételei
A teljes visszaverődés létrejöttének tehát két feltétele van:
fénytanilag ritkább közeg
1. A fénysugár a fénytanilag sűrűbb közegből a ritkábba
lépjen. (Például vízből vagy üvegből levegőbe.)
2. A fénysugár legalább akkora beesési szöggel (a) érkezzen
a határfelületre, amelynél a törési szög (b) már nagyobb
90°-nál.
Az ábrán a kékkel jelölt fénysugár tesz eleget mindkét
feltételnek.
fénytanilag sűrűbb közeg
• Azt a beesési szöget, amelynél a törési szög éppen 90°, a teljes
visszaverődés határszögének nevezzük.
(Az ábrán a pirossal jelölt fénysugár beesési szöge (a) a teljes visszaverődés
határszöge. Ilyenkor b=90°)
Tanulókísérletek a teljes visszaverődés
határszögének mérésére
1. kísérlet
Szükséges eszközök:
• kis akvárium, víz, teafilter,
• lézerceruza, zsebtükör, szögmérő,
• hurkapálca, gyurmaragasztó, zsinór.
Az üres akvárium aljába, a hosszabbik oldalakra merőlegesen egy akkora
hurkapálca-darabot ragasztunk gyurmaragasztóval, ami éppen keresztben elfér.
Ezen fog támaszkodni a zsebtükör.
Az ábrán látható módon a tükör másik oldalára
ragasztott zsinórnál fogva tudjuk a tükröt a
megfelelő szögben tartani. Az akvárium külső
oldalára tapasztott szögmérővel mérjük a beesési
szöget.
A lézerceruzát állványon rögzítjük úgy,
hogy pontosan függőlegesen érkezzen a lézersugár a tükörre.
A híg teával feltöltött akváriumban a zsinórt addig emeljük, amíg a határfelületen
megtörő sugár épp súrolja a víz felszínét. Ekkor a szögmérőn leolvassuk a tükör
vízszintessel bezárt szögét.
Ennek kétszerese lesz a teljes visszaverődés határszöge.
A méréssel kapcsolatban felmerülő
kérdések, feladatok:
1. Bizonyítsd be az ábra alapján, hogy a
teljes visszaverődés határszöge (b) a
tükör vízszintessel bezárt szögének
(a) a kétszerese!
2. Miért nem látható a lézersugár a tiszta csapvízben, és miért válik
láthatóvá, ha a tiszta vízbe egy teafiltert mártunk?
Teljes visszaverődés
a lézersugár
levegőben nem
látható része
tartó
zsinór
teljes
visszaverődés a
határfelületen
a
a tükör dőlésszöge
visszaverődés
a tükrön
Az 1. kísérlet fotója a határszögnél nagyobb beesési szög esetében
2. kísérlet
Eszközök:
• kis akvárium, víz,
• rajzlap, hurkapálca, gyurmaragasztó,
• egy kartonlap vagy egy könyv.
A rajzlapra helyezett akváriumot
az asztalra állított akvárium felülnézeti ábrája
rajzold körbe!
Az akvárium külső falára rögzíts egy függőleges helyzetű hurkapálcát
gyurmaragasztóval (A pont)!
Fektesd a fejed az asztalra, s nézz a szemben lévő fal mentén az akváriumra az
egyik szemeddel!
Ezen a falon tolj egy kartont vagy könyvet magad felé addig, amíg eltűnik a
hurkapálca a szemed elől. (B pont) Ezt a pontot jelöld meg a rajzlapon!
Vedd le az eszközöket a rajzlapról és szerkeszd meg az m merőlegest!
Mérd meg szögmérővel a b szöget, ez a teljes visszaverődés határszöge.
A méréssel kapcsolatban felmerülő
kérdések, feladatok:
 Miért láthatja a szemlélő az A pontban
lévő hurkapálcát?
 Miért tűnik el a hurkapálca, ha a könyv a
B ponton túl csúszik?
 Tölts az akváriumba víz helyett más
átlátszó folyadékot (pl. cukros vagy sós
vizet, ecetes vizet, étolajat), és újra
végezd el a kísérletet!
Hasonlítsd össze a mért b értékeket!
A mérési értékek alapján válaszolj: függ-e a teljes visszaverődés határszöge a
közegek anyagától? (Kísérleteinkben a ritkább közeg minden esetben a levegő
volt.)
Teljes visszaverődés a természetben
A délibáb
A nyári forróságban a talaj közeli levegőréteg
felhevülhet. A forró levegő feletti rétegek viszont
– a levegő jó hőszigetelő tulajdonsága miatt –
jóval hűvösebbek. Az eltérő hőmérsékletű
levegőrétegek különböző sűrűségűek, így egy
határfelület jön létre az alsó, fénytanilag ritkább
és a felső, sűrűbb légrétegek között. A távoli
tárgyakról kiinduló fénysugarak a magasabban
fekvő hidegebb, sűrűbb légrétegeken teljes
visszaverődést szenvednek, és a megfigyelő
szemébe jutnak. A keletkező kép fordított
állású. Ez a jelenség a délibáb.
Régen
a
Hortobágy
óriási,
egybefüggő sík felület volt. A nyári
égbolton gyakran lehetett látni a
távoli templomtornyok, gémeskutak
fordított állású képét.
Gyakran keletkezik délibáb
a
sivatagokban és a tengerek felett is.
Teljes visszaverődés a természetben
A délibáb jelensége egyszerű
kísérlettel bemutatható.
Eszközök:
• kis akvárium, teamécses, víz
A vízzel telt akvárium egyik oldala
mellé állíts egy égő mécsest.
A túloldalról nézz a vízen keresztül a
mécses irányába! A mécses fölött,
annak fordított állású képét fogod
megpillantani.
Kísérletünkben a sűrűbb, hidegebb
légrétegeket a víz, a talajközeli ritkább,
melegebb légréteget a levegő demonstrálja.
A mécses lángja a távoli tárgyat modellezi. A
róla induló fénysugarak a sűrűbb közegen
teljes visszaverődést szenvedve jutnak a
megfigyelő szemébe, aki a mécses felett
annak fordított állású képét látja.
Teljes visszaverődés a természetben
Délibáb az országúton
A nyári hőségben minden nap láthatunk
délibábhoz hasonló jelenséget, amikor a
felhevült aszfaltot a távolban csillogónak,
vizesnek érzékeljük.
Az út feletti vékony, de forró levegőréteg
határfelületén szintén teljes visszaverődés
jön létre, ilyenkor az égbolt képe látszik
csillogó víztükörként az úton.
Teljes visszaverődés a természetben
A búvár szemszögéből
A vízből kiinduló fénysugarak
között vannak, amelyek a
levegőbe érkezve 90°-ban
vagy nagyobb szögben
törnek meg. Ezek a
fénysugarak nem hagyják el
a vízfelszínt, hanem azon
visszaverődnek.
Ebben a helyzetben is teljes visszaverődés jön létre. Ha világos nappal, tiszta
vízben, a vízszint alatt álló búvár felfelé néz, láthatja a mellette úszkáló halakat,
vízinövényeket is. A teljes visszaverődés miatt a búvár látótere alaposan
kiszélesedik.
Teljes visszaverődés a tudományban
Különleges
tisztaságú
üvegszálakban a folytonos
teljes visszaverődés miatt
úgy „kanyarog” a fény,
mintha képes lenne görbe
vonalú terjedésre is.
Terjedési sebessége pedig lehetővé teszi, hogy az általa továbbított információ a
másodperc törtrésze alatt jusson el több száz kilométeres távolságra is.
Ha az üvegszál egyik végét nagyon erős fénnyel megvilágítják, a távoli végén
szinte azonnal megjelenik a fényjel, amely a kívánt módon dekódolható.
Teljes visszaverődés a tudományban
Az optikai kábel
Charles K. Kao 1966-ban kiszámította, hogy
tiszta kvarcüvegből készült szálakon több száz
kilométerre is küldhetők fényimpulzusok.
Az első optikai kábel, amelyet 1988-ban az
Atlanti-óceánon keresztül helyeztek üzembe,
40000 telefonhívást volt képes egy időben
lebonyolítani.
Az USA-ban élő, japán származású Kao
professzor 2009-ben Nobel-díjat kapott
találmányáért.
Charles K. Kao
Az optikai kábelekből álló kommunikációs hálózatok
életünk részévé váltak a telefonbeszélgetéseinkben, az
internethálózatok működésében, a hírközlésben.
Száloptika a gyógyászatban
Száloptikát
használnak
az
orvosi
endoszkópokban is, melyek kis kamerái testünk
legrejtettebb részeit is képesek monitoron
keresztül láthatóvá tenni. Így a hagyományos
műtétek nélkül is lehetőség nyílik fontos
vizsgálatokra és kisebb beavatkozásokra.
Ma már különleges, távirányítható, úszókapszulás
endoszkópokat is használnak az orvosok. A kicsi kapszula
arra is képes, hogy az egész emésztőrendszeren
végighaladva folyamatosan képeket küldjön a testből.
Száloptika a lakásdekorációban
Szemet
gyönyörködtető,
otthonos,
hangulatos hatása miatt dekorációs
elemként is szívesen alkalmazzák a
száloptikát a világítástechnikában.

similar documents