Anya-gyerek kapcsolat, család szerepe (pszichológus előadása)

Report

Egy újszülött számára a környezete
legfontosabb tényezője az anyja.
Szenzitív periódus
Idegrendszer fejlődése
Magatartás kialakulása
(imprinting)
Érzelmi stabilitás
(emocionalitás)

1.
Felélénkülési reakció – úgy harcolja ki az
2.
Megkülönböztető közeledés – az
3.
Helyzetváltoztatás – a gyermek úgy kerül
érintést (a rendelkezésére álló mozgási és hangadási
repertoárja segítségével), hogy viselkedésével kiváltja az
anya figyelmét és érdeklődését.

ötödik, hatodik hónap táján jelenik meg, lényege, hogy a
gyermek különbséget tud tenni az anya és az idegenek
között.

fizikai kapcsolatba, hogy odamegy (kúszik, mászik) a
felnőtthöz

A korai anya-gyermek kapcsolat során a
gyermek megtanulja, hogyan kell jelet
adni és válaszolni ahhoz, hogy a szülőtől
is választ kapjon. Ez a kommunikációs
séma lesz az alapja a későbbi
információcserének és tanulási
folyamatnak.
A 7-8 hónapos gyermeket két, egymásnak
ellentmondó vágy vezérli.: Egyrészt fel
akarja fedezni a világot, másrészt keresi
a felnőtt közelségét, mely számára a
biztonságot jelenti.
A kötődési rendszer többek között e két
vágy közötti egyensúlyt teremti meg.
A gyermek távolodása,
elbizonytalanodása, sírása esetén az
anya közelít gyermekéhez, felveszi és
megnyugtatja őt. (normál esetben)
A kötődés tehát egy komplex viselkedési
rendszer melyben mind az anyának,
mind a gyermeknek aktív,
kezdeményező szerepe van.
Kötődés
Biztonság élményének korai megtapasztalása
későbbi kapcsolatainak alapjául szolgáló
modell kialakulása
Velünk születik a késztetés a kötődésre. - Az újszülött
viselkedési repertoárja (sírás, mosoly, kapálózás)
mind olyan viselkedések, melyek (optimális
esetben) biztosítják a közelséget és elősegítik a
kontaktust az anyával.
Hangsúlyozta
az
anya
válaszkészségének
fontosságát, mivel a gyermek kontaktuskereső
viselkedése csak a párbeszéd egyik oldala, és csak
megfelelő válasz esetén alakulhat ki a biztonságos
kötődés.
Biztonságos kötődés
 Elkerülő kötődés
 Ambivalens kötődés
 Dezorganizált kötődés

Anyja jelenlétében bátran manipulál.
Anyja jelenléte nélkül nyugtalanság,
szorongás jeleit mutatja; idegen személy,
ill. újszerű tárgy, játék sem tudja
megnyugtatni.
Anyja újbóli megjelenésekor azonnal
kapcsolatba lép vele, megnyugszik.


Az anya jelenlétében a gyerek ugyanolyan
nyugodtan manipulál, mint amikor nincs
jelen. (Szinte észre sem veszi, hogy elment,
ill. egy idegen személy ugyanolyan
biztonsággal képes megnyugtatni)
Ezeknél a gyermekeknél a nem megfelelő anyai
válaszkészség az, ami arra készteti a gyermeket, hogy
elkendőzze érzelmeit, vagyis a gyermek stratégiája: ha nem
reagálnak, nem érdemes kommunikálni. Az ilyen anyák
sokszor nyíltan elutasítóak, és nem szeretik a testi kontaktust.


A gyermek nem tud anyja jelenlétében
nyugodtan manipulálni. Keresi, de egyben
el is utasítja anyját. Fokozott feszültség
jellemzi. Ha az anya elmegy sír,
nyugtalansága felfokozódik, ám anyja
visszajövetele sem nyugtatja meg igazán.
Az ilyen anyákat a hétköznapokban többnyire
kiszámíthatatlan viselkedés jellemzi, nem a gyermek
jelzéseinek, hanem önmaguk belső állapotának
függvényében reagálnak, így alakul ki az ambivalens
kötődés.


Ezek a gyermekek sokszor menekülnek az
anya elől, vagy teljesen váratlan
helyzetekben lemerevednek, autoagresszív
cselekedetet hajtanak végre (pl. fejüket a
falba verik). Viselkedésük kaotikus, diffúz.
Ezeknek a gyermekeknek az anya egyszerre a félelem és a
megnyugvás forrása, és ez az ellentmondás vezet a kötődési
rendszer széteséséhez. A dezorganizáltan kötődő gyermekek
történetében gyakori a súlyos érzelmi elhanyagolás és a szülői
bántalmazás.

„Ne csak szeresd a gyermeket, hanem a
gyermek maga is érezze, hogy szeretve
van!”
/Don Bosco/

„Nincs más, mi oly fontossággal bírna,
mint az atyai oltalom.”
/Sigmund Freud/

„A döntés meghozatala, hogy anyává
válj, semmihez nem mérhető: Örök időre
vállalod, hogy szíved szüntelenül a
testeden kívül őrködjön valaki felett”
/Elizabeth Stone/

DE ezt csak szülő, s gyerek együtt tudja
megteremteni

Mindenki hozzájárul valamilyen
mértékben a kialakult helyzethez.
Meleg -
irányító nev. + következetesség
Feltétlen szeretet ;
Irányít, korlátoz, ha kell büntet.
Következetes önmagával szemben, de
korrelatív a másik szülővel, ill. annak
nevelési attitűdjével

„A család olyan szó, amelynek a jelentésében
benne van a biztonság, a sziklaszilárd alap, az
a hely, ahová hazamehetünk, amelyben
felnőhetünk..., amelyből kirepülhetünk, de
mégis emlékszünk rá és
belekapaszkodhatunk..., mert amit ott
hallottunk, örökre megmarad a fülünkben és a
szívünkben..., az emlékek színes szoborként egy
életre belénk vésődnek, apró, csillogó színű
szilánkokból, amelyek némelyike ugyan
haloványabb, sőt néha egészen elhalványul,
olyannyira, hogy már-már elfelejtjük..., ám
teljesen sohasem merülnek feledésbe. Ez az a
hely, ahol elkezdődik az életünk, és ott
szeretnénk, ha véget érne.”

similar documents