mentés

Report
A rákospalotai
hulladékhasznosító mű
Készítette: Makai Renáta,
Turcsák Lilla, Kiss Dorina
• Magyarország egyetlen kommunális
hulladéktüzelésű erőműve.
• Feladata, hogy termikusan ártalmatlanítsa a
Budapesten keletkező települési szilárd hulladék
mintegy 60 %-át.
• 1976-ban született meg a döntés a szemétégető
létesítésére, amely állami nagyberuházásként
valósult meg a XV. kerületben.
• Kapacitása évi 350 ezer tonna volt.
• 2002. decemberében új füstgáztisztító
berendezést szereltek be és a kazánokat
felújították a legkorszerűbb műszaki színvonalnak
megfelelően
• A 2005-ben befejeződött rekonstrukciót követően
évi 420 ezer tonnára nőtt a kapacitása.
Hulladékból energia
• Szelektív hulladékgyűjtés:
– az újrahasznosítást szolgálja
– Budapesten mintegy 1000 szelektív hulladékgyűjtő
sziget van
– az újrahasznosítható rész kiválogatása után két
alapvető megoldás létezik: a lerakás és az elégetés.
• Hulladéklerakás:
– a falvak és városok gödreinek, üregeinek szeméttel
való feltöltése, a hulladéklerakó telepekből
• Hulladékégetők:
– higiénikus és a
hulladék térfogata
jelentősen csökken
A hulladékégetés előnyei:
• a keletkező hulladékok térfogatát és tömegét
jelentősen csökkenti
• energiatermelés, a keletkezett hő
hasznosítható
• korszerű füstgáztisztítási technológiával
betarthatók a kibocsátási előírások
• közegészségügyi szempontból a
leghatékonyabb
A hulladékégetés hátrányai:
• az égetés másodlagos szennyezéssel jár
• beruházási és üzemeltetési költsége magasabb
a lerakásénál
• a települési hulladék heterogén jellemzői
miatt anyag-előkészítés válhat szükségessé
• ökológiai szempontból kedvezőtlen, mert az
anyag kikerül a körforgásból
A hulladékhasznosító tevékenysége
• a hulladékból villamos energiát és távhőt állít elő
• ez a hasznosítási eljárás környezetvédelmi
szempontból lényegesen kedvezőbb, mint ha a
nagy mennyiségű hulladék lerakással kerülne
ártalmatlanításra
• az üvegház-hatás szempontjából az égetés
lényegesen kedvezőbb a lerakásnál, mivel a
lerakókon felszabaduló depóniagáz metántartalma erősebb üvegházhatású gáz, mint az
égetés során keletkező szén-dioxid
A technológia bemutatása
A technológiában keletkező hulladékok
Kibocsátások a levegőbe
Légszennyező anyag
Mért értékek éves
átlagok - (μg/Nm³)
24 órás egészségügyi
határértékek (μg/Nm³)
Kén-dioxid(t)
2,25
125,0
Nitrogén-oxidok
46,34
150,0
Szén-monoxid
460,00
5000,0
Szilárd anyagok
27,81
50,0
Sósav
0,00
-
Nehézfémek
0,01
-
Energia és nyersanyagok felhasználása
Tiltakozások a hulladékégetők ellen
A hulladékégető képei
Szemétbunker
Kazánok
Kazánbelső
Vezénylő
Turbina
Salakbunker
Zsákos szűrő
Füstgáztisztító
berendezés részlete
A hulladékégetők technikailag különleges építmények
és a világ számos nagyvárosának látványosságai.
BergamoOlaszország
BresciaOlaszország
Bécs- Ausztria
„Szemétből arany- piszokból jólét! Hiszen ha
jól meggondoljuk, nincs szemét, nincs piszok.
Csak anyag van, mely akkor válik szemétté, ha
nincs a helyén; a legértékesebb is. Értékké
válik a leghitványabb is, ha helyére kerül.
Nagy tanulság ez! Mindenre érvényes.
Anyagra, energiára, emberre. Mindent és
mindenkit a maga helyére!”

similar documents