Szuperkommunikáció a DNS-sel!

Report
Szuperkommunikáció a
DNS-sel!
Avagy a tudomány magyarázata a
csodás gyógyulásokra.
Kezdjük az alapoknál!
Az élőlényekben bonyolult kémiai folyamok zajlanak.
Ezek a folyamatok határozzák meg az:
•
anyagcserénket
•
az idegsejtjeink működését
•
hangulatunkat, gondolatainkat.
Az élőlényeket sejtek építik fel.
Van olyan élőlény amelyik csak egy, de az ember százbillió azaz
10 14 sejtből áll.
A sejtek is sokfélék, mindegyikben másfajta anyagok képződnek,
és bomlanak le.
Ezeket a folyamatokat biológiai katalizátoraink, az enzimek
irányítják.
Az enzimek kémiai szerkezetüket tekintve fehérjék.
A fehérjékről!
A fehérjék képződése a sejtmagból indul el.
A sejtmagot sejthártya védi, itt található fehérjék felépítését adó
dezoxiribonukleinsav, azaz a DNS.
A DNS minden testet felépítő fehérje pontos összetételét
tartalmazza.
A DNS 1.8-2 méter hosszú szál több részre, kromoszómákra
szabdalva.
A sejtmagban vannak azok a fehérjék is melyek szabályozzák,
mikor melyik gén legyen aktív, és hogy mikor melyik fehérjét
termelje a sejt.
A DNS-ről tudományosan.
A DNS a kromoszómákban speciálisan feltekerve,
(jobbmenetes spirál) a fehérjék védelmében található.
A kromoszómákat méretük alapján számozzák, az ember
egy sejtjében 23 pár azaz, 46 kromoszóma található.
A DNS egy olyan molekula ami ismétlődő egységekből
> nukleotidákból < áll (6x109 nukleotid párból).
Négyféle egység építi fel a DNS-t, és ezek sorrendje
határozza meg azt az információt ami aztán a sejtekben a
fehérje nyelvén is értelmezhetővé válik.
A DNS-ről tudományosan 2.
Alakja kettős csavar, de állandó átmérője miatt, kettős HÉLIX-nek
is nevezhetnénk.
A DNS három részből áll:
• egy nitrogén tartalmú szerves bázisból, ami az:
adenin, timin, citozin, és guanin azaz (A,T,C,G)
• egy pentóz cukorból (dezoxiribóz)
• egy foszfátcsoportból
A létra két alsó része cukor, és foszforsav molekulák sora, a létra
fokai, pedig a bázisok.
Ezek váltakozása adja azt az információt, ami meghatározza az
élőlény tulajdonágait.
Érdekességek a DNS-ről!
Ha az emberi test minden DNS-ét egymás után kapcsolnánk 67
milliárd mérföld, azaz több mint 107 milliárd kilométer lenne.
Ez a távolság több mint a Nap- Föld távolság 130-szorosa. A
Föld – Hold távolság 130.000-szerese.
Az ember egy kromoszómájában kb. 3,2 milliárd genom
(öröklődési anyag) mint információs egység (betű) található.
• Ez 1000 db. ezeroldalas, oldalanként 3000 betűt tartalmazó
könyvet töltene meg.
• Ha egy emberi genomban lévő információs egységet
egyenként 160 oldalas könyvekben írnánk be, 12000 kötetre
lenne szükség.
Hogyan hathat az ember a DNS-re?
Mi a fő szabályozó elv: a sors, a tudatosság, a vak véletlen, vagy
ezek elegye?
Hogyan befolyásolja: a viselkedés, a gondolkodás, a kollektív
tudat, a személyes akarat, és az egyéniségfejlesztés génjeink
átalakulását?
DNS-ünkben évmilliók tapasztalatának lenyomata van
elraktározva, és szinte minden sejtfunkció, a DNS ellenőrzése
alatt áll, illetve attól függ.
Hogyan hathat az ember a DNS-re? 2.
Tudta, hogy ha sokat idegeskedik, befolyásolja, a sejtjei helyes
szaporodását?
• A stressz egy határig pozitív, majd később már rombol, vagyis
negatívan hat a DNS-re.
Tudta, hogy energia gyakorlatokkal napi 10-20 perc alatt
csodákat érhet el?
• Aki pozitívan tud gondolkodni, és közben nem válik
„ezó-egós”-sá ,Ő komoly sikereket érhet el úgy testi, mint
lelki, és a szellemi dimenziókban is, a DNS-sel való
kapcsolatteremtésben.
DNS, Spiritualitás, Kommunikáció!
A DNS magja annak amik vagyunk, mind testileg, mind
spirituálisan.
Az emberi DNS 90%-a az Isteni mivoltunk kvantumlenyomata, és
itt vannak a tudatosság, és a gondolataink, ezért itt van a DNS
irányításának a képessége is.
A tudatosság határozza meg a Föld vibrációját is, ez azt is jelenti,
hogy az ember teremt meg mindent ami a Földön történik.
A DNS 90%-a ma csupán 30%-os hatékonysággal működik.
A titok abban áll, hogy az eddiginél sokkal több jelzést kell
küldenünk a DNS felé, hogy jobb kvantumállapotba tudjon
kerülni.
Váltás a kvantum-tudatosságra!
Ma már bizonyított, hogy az emberi génállomány kvantum része
visszafejlődött az évezredek alatt.
Immunrendszerünk meggyengült, betegségek tömege jelent meg,
és jelenik meg napjainkban is. Ma a DNS 90%-a csupán 30%-os
hatékonysággal működik.
Ha a kvantum DNS helyesen működne, jóval hosszabb lenne
élettartamunk, és az egészség is természetes lenne.
A titok abban áll, hogy sok-sok jelzést kell küldenünk a DNS felé,
hogy egy jobb kvantumállapotba tudjon visszatérni.
Ezt nevezzük DNS aktiválásnak!
A DNS-t, és a kollektív tudatot a szavak
befolyásolják!
Grazyna Fosar és Franz Bludorf orosz kutatók magyarázatul szolgálnak
olyan jelenségekre: mint az intuíció, csodás spontán gyógyulások,
öngyógyítások.
Rámutatnak, hogy bizonyos frekvenciájú szavak befolyásolják, és
képesek a DNS újraprogramozására is.
Az ember a DNS 10%-át használja fehérje előállításra, a fennmaradt 90%
„ballasztanyag”-nak van nyilvánítva.
Az orosz kutatók nyelvészekkel, és genetikusokkal elhatározták, hogy
felkutatják valódi szerepét.
Az eredmények, és az ebből levonható következtetések, forradalmiak.
A DNS-t,és a kollektív tudatot a szavak
befolyásolják. 2.
A kutatók felfedezték, hogy az egész genetikai kód, de legfőképp a
fölöslegesnek ítélt 90%, az emberi nyelv szabályai szerint
működik.
Mivel a DNS szerkezete az emberi nyelv szerkezetével azonos,
direkt szavakat, és mondatokat is lehet használni a DNS
módosításához.
A spirituális, ezoterikus (ezo-tér = belső-tér) mesterek, már
évezredekkel ezelőtt tudták, hogy az emberi test beszéddel,
szóval, és gondolattal is befolyásolható, sőt programozható.
Mindenki saját forradalmát kell, hogy
végrehajtsa!
Mindannyian megtehetjük azt amit a tudomány igazol, bárkinek
lehetősége van a saját DNS-e átprogramozására.
A kutatók felfedezték, hogy az emberi DNS képes az úgynevezett
mágneses „féreglyukak” létrehozására.
• Ezek alagúthoz hasonlóan, két végük a kozmosz különböző
zónáiban találhatók, és általuk információk adhatók át.
• A DNS ilyen információkat vonz a makrokozmoszból, átadva
azokat a tudatunknak.
• Olyan ez mint egy több különböző állomást fogó szuper
rádiókészülék.
Ez a szuperkommunikációs folyamat rendkívül hatékonyan
működtethető, megfelelő körülmények között.
Egy felsőbbrendű Egyéni és
Csoporttudat!
A DNS-ben lévő biológiai rezonátor segítségével létrehozható,
egy új, valóban felsőbbrendű tudati forma.
DNS-ünk információkat továbbít ebbe a széles hálózatba, amely
maga az élet.
Innen képes információkat is lehívni, és direkt kapcsolatot, is tud
teremteni, a hálózat többi tagjával.
A csodálatos, és távolsági gyógyítások, telepátia…, ily módon
könnyen, és természetesen megérthetők.
A kutatók szerint, ha az egyéni tudattal rendelkező emberek újból
képesek lesznek hozzáférni tudatosan, és nemcsak spontán a
csoportos tudathoz, emberfeletti erőre fognak szert tenni.
Tény, hogy az emberiség egy ilyen csoporttudat felé tart!!!
Úton a gyakorlati megvalósítás felé!
A DNS hasonlóan az aurához több mágneses, és szakrális
burokkal rendelkezik, amely befolyásolja a fejlődést a fizikai
egészségre,és a spirituális létre egyaránt.
Minden réteg értesül bármely réteg rezgésszintjéről,
információjáról, és ezek hatásáról (szándék, döntés).
A fizikailag „látható” első DNS réteget még következő 11
mágneses réteg, mint árnyék veszi körül.
A DNS-sel folyamatos energetikai kapcsolatban vagyunk, és a
sejtek követik tudat elvárásait. Ezt nevezzük tudattalan
sejtintelligenciának.
A tudatos információ továbbítással: beszéd, rezgés, szín, szándék,
gyorsítható, vagy blokkolható a gyógyulási folyamat.
A Tudatos szabad akarat, és a szabad
választás!
Az életnek két alappillére van a TAPASZTALAT GYŰJTÉS, és a
SZABAD AKARAT, ami mindenhol, és mindenben érvényesül.
A hiedelmek eredete, a betegségek fizikai formái, a bűn, és az
ezért való megfizetés, a karma, és a félelmeink, az
elrendeltségről alkotott hitrendszereink, a DNS-ben mint
elavult formájú energiamintázat van bekódolva generációrólgenerációra.
Az új energia felvétele, megnyitása, és működtetése már nem
tartalmazza a régi mintákat, hanem: csak a jólét, a
természetes egészség, a Föld általános jóléti, egyensúlyi
energia állapotát .
Ez a TUDÁS is benne van mindenkinek a DNS kódrendszerében.
Szuperkommunikáció a DNS-el a
gyakorlatban!
Minden „csodaszámba” menő gyógyulás, a DNS szakrális szintjén megy
végbe, az ember saját szándéka, megközelítése, elfogadása, és
elengedő képessége által.
Minden gondolat, érzelem, kimondott szó > > kérés vagy utasítás
energia, és rezgés.
Ezekre reagálnak sejtjeink, illetve a DNS szakrális tere.
Ez a mágneses tér „hall” és értelmez utasításként minden
gondolatot…., mert „ahogy élünk azzá leszünk”, vagyis a szervezet a
sokat használt dolgainkat veszi természetesnek.
Beszélgessen sejtjeivel, jelezze rezgésszinten is szándékát!
Ez maga a tudatos energetikai együttműködés önmagunkkal DNS
szinten.
Szuperkommunikáció a DNS-sel
gyakorlatban! 2.
A tünet, fájdalom, betegség, gyógyíthatatlannak ítélt betegség,
nem más mint a DNS üzenete a tudatom, és/vagy egóm
számára, hogy rosszul használom energetikai tartalékaimat.
Illetve gátlom az energetikai blokkjaim automatikus feloldását.
A megoldás!
Most kinyilvánítom minden sejtem felé a gyógyulási szándékom,
ez az Én döntésem, mindent megteszek fizikailag is az
energetikai egyensúlyom visszaállításáért, és tudatosan
emelem rezgésszintemet.
Folyamatosan fenntartom ezt az állapotot magamban , és az
elmémben, és továbbítom a DNS-eim felé!
Köszönöm a figyelmet!
Tisztelettel: Varga János
Lélek- és gerincspecialista
Elérhetőség:
Telefonszám: 06/70/610-9399
E-mail cím: [email protected]

similar documents