RÁCZ ATTILA, GET ENERGY Magyarország Kft.

Report
Virtuális Erőmű
Program
Rácz Attila, Get Energy Magyarország Kft.
Virtuális Erőmű Program
• országos program vállalatok és intézmények energiahatékonyságának
növelésére
• védnökök, műszaki tudományos partnerek, gazdasági-társadalmi
partnerek
• Energiatudatos és Energiahatékony Vállalatok
• Mentor Vállalatok
• akkreditált vállalati tanácsadó
Virtuális Erőmű Program
• Energiatudatos és Energia-hatékony Vállalatok felkutatása és
díjazása
• példamutatás, szemléletformálás, a díjazott vállalatok számának
növelése
• legjobb gyakorlatok összegyűjtése, rendszerezése, tudásmegosztás
Virtuális Erőmű Program
• díjátadás a Parlamentben 2012. március 6-án
• 55 vállalat nyerte el eddig a díjat
Energiatudatos Vállalatok
Szakmai kérdőív felépítése
I. Az energiahatékonyság beépülése a szervezet menedzsment irányítási
rendszerébe
II. Tényeken alapuló döntéshozatal az energiamenedzsmentben
III. Célok és akciótervek
IV. Megfelelő erőforrások biztosítása
V. Az eredmények számszerűsítése és demonstrálása
I. Az energiahatékonyság beépülése a szervezet
menedzsment irányítási rendszerébe
• az energiahatékonyság a vállalat szervezeti rendszerében megfelelő
hangsúlyt kap
• a vállalat deklarálja elkötelezettségét az energiahatékonyság javítására
• a szervezeti rendszerében is megfelelő hangsúlyt kap ez az
elkötelezettség
• az erre kijelölt személyek felelősségi- és munkakörében is szerepelni fog
a vállalás
I. Az energiahatékonyság beépülése a szervezet
menedzsment irányítási rendszerébe
Vállalások:
• kijelölt, energiahatékonyságra motivált energiamenedzser
• szervezeti egységek bevonásával energiahatékonysági
munkacsoport
• közvetlen felsővezetői riport és támogatás
II. Tényeken alapuló döntéshozatal az
energiamenedzsmentben
•
•
•
•
konkrét, számszerűsített illetve
rendszeresen mért és ellenőrzött
tényadatokon alapuló energetikával kapcsolatos vállalati döntések
az adatok minden kompetens döntéshozó számára rendszeresen
elérhetőek
II. Tényeken alapuló döntéshozatal az
energiamenedzsmentben
Vállalások:
• rendszeresen ellenőrzött és karbantartott mérőeszközök
• menedzsment számára múlt-jelen összehasonlító havi jelentés,
pénzügyi hatásokkal
• „smart service” okosmérési rendszer bevezetése
• energia audit tanulmány
III. Célok és akciótervek
• az energiahatékonyság, mint vállalati elkötelezettség operatív célok és
akciótervek formájában is megfogalmazásra kerül
• ezek kialakításában a kijelölt szakemberek vesznek részt, illetve a célok
és az eredmények
– jól definiáltak,
– konkrét méréseken alapulóak
– rendszeresen kontrolláltak
III. Célok és akciótervek
Vállalások:
• az energiahatékonysági célokat bázis értéken és a feltárt potenciál
alapján tűzik ki
• célokat költséghelyekre bontják, bevonva az energiahatékonysági
munkacsoportot
• a célokhoz akciótervet rendelnek, megtérülést is figyelembe véve
• akciótervek rendszeres felülvizsgálata, értékelése
IV. Megfelelő erőforrások biztosítása
• a vállalat az energiahatékonysági célkitűzéseinek eléréséhez megfelelő
mértékű erőforrást allokál, melyek:
– pénzügyi-költségvetési és
– HR erőforrások lehetnek, mindkét esetben
– a megfelelő időtávval.
IV. Megfelelő erőforrások biztosítása
Vállalások:
• erőforrás a munkacsoportnak és a projektekhez
• HR-fejlesztés
• alkalmazottak energiatudatosságának növelése, motiváció
V. Az eredmények számszerűsítése és demonstrálása
Az elért eredmények
• számszerűsíthetőek és elszámolhatóak a VEP-ben,
• a vállalat üzleti partnerei számára is nyilvánosak, és
• minden, a VEP-ben résztvevő vállalat számára egy közös „tudásbázis”
részévé válik
V. Az eredmények számszerűsítése és demonstrálása
Vállalások:
•
•
•
•
megtakarítások elszámolása a VEP-ben
sikerbeszámolók
tudásmegosztás
közösség építés
VI. Eddig elért eredmények
Megtakarítás mértéke 37 cég esetében:
Teljesítmény:
6,43 MW
Meddő teljesítmény kompenzálás:
964.307 kVArh/év
Energia költség:
32,6 millió Ft/év
Várható megtakarítás 18 cég esetében:
Teljesítmény:
3,12 MW
Energia költség:
15,8 millió Ft/év
VEP-ben elszámolható erőművi teljesítmény csökkenés összesen:
9,55 MW
Paksi Atomerőmű bővítés „egyenértéken” ez:
28,65 millió EUR megtakarítás
VII. További potenciál
Get Energy által auditált 4.000 vállalat és intézmény tényleges megtakarítása:
125 MW
Potenciális, 60.000 fogyasztót tekintve 1.875 MW megtakarítás érhető el – ez a
teljes magyar erőművi kapacitás mintegy 20%-a
További megtakarítások várhatók:
• alkalmazottak energiatudatosságának növelése
• társadalmilag felelős vállalat képe
• tudásmegosztás
KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET!

similar documents