PwPt

Report
UGALKETA ARAZOAK ETA
HAUEN AHOLKULARITZA
PSIKOLOGIKOA
Elosegi, P.; Euba, S.; Luluaga, A. eta Olaso, J.
2014-12-9
SARRERA TEORIKOA
Infertilitatea:bikote bati haurdunaldia lortzea ezinezkoa egiten zaionean ematen
da, urte beteko bizitza sexual aktiboa mantendu ondoren, antisorgailuen
erabilpenik gabe edo haurdunaldi osoan fetuak bizirik irauteko gaitasuna galtzean
Sexualitatea ulertzeko aspektu teorikoak
 XX.mendearen erdialdean  infertilitatearen kausa azalezina faktore
psikologikoen ondorioa
 Gero
test proiektiboen eta elkarrizketa klinikoen erabilpenarekin
Inkontzientearen eraginez
 Gaur egunean, medikuntzaren aurrerapenekin Zergati biologikoa
 80. hamarkadatik aurrera ikuspuntu psikosomatikoan basatzen zirenek
perturbazio emozionala infertilitatearen kausa baino, ondorio bat zela.
 Bi salbuespen: Anorexia eta disfuntzio sexualak (inpotentzia edo
baginismoa)
Ondotio
Psikologikoak
•Autoestimuan
•Identitate sexualean
•Funtzionamendu sozialean
•Antsietate /Depresioa
•Erruduntasun sentimenduak
•Beldurra/ Isolamendua
ARAZO ZEIN ZAILTASUN
OHIKOENAK
Ugalketa arazo biologiko ohikoena da antzutasuna .
Baina Aholkularitza Psikologikoan … antzutasunak eragindako ondorio psikologikoak (bakarka, bikoteka) tratatu.
Ikerketen arabera …


“Bizi-krisia”:

Bikoteari higadura emozionala: “ziklo-erako” bizi estiloa.

Tratamenduen eragina:

Kostu ekonomikoa.

Prozesu kirurgikoa.

Bizitza sexual pribatuaren inbasioa.
Asaldura emozionala: egokitzapen ezeko sentimenduak, etsipena, tristura, haurdun dauden
emakumeenganako
jeloskortasuna,
beldurra,
inpotentzia,
ezegonkortasun
emozionala,
autoestima galera, erruduntasuna, depresioa, pentsamendu suizidak …

Zaurgarritasun handiagoa adierazten dute… : baliabide psikologikoen urritasuna, ekonomikoki
baliabide murritzak, laguntzarako harreman sarerik ez edukitzea, haurrak edukitzearen
ezintasuna erkatzea eta arazoak gainditzeko zailtasunak.
ARAZO ZEIN ZAILTASUN
OHIKOENAK

Familia bat eratzeko presioa (lagunak, familia …) izugarria.

Haurrak ezin izatearen ideiak, itzelezko erruduntasun sentimendua sor dezake.

Antzutasunak eragindako estresa dibortzioak, familiako kideren baten heriotzak edo minbiziaren edo
IHESaren moduko gaixotasun kronikoek sortzen duten estres kronikoaren egoerarekin aldera daiteke
(Domar,
Zuttermeister
eta
Friedman,
1993):
medikuari
bisitak
etengabe,
tratamendu
farmakologikoak, harreman sexual programatuak, operazio kirurgikoak...
Eguneroko bizitzan zama
Egoera emozionalak, sozialak eta kasu batzuetan intelektualak ere ondorioak (Moreno-Rosset,
1999;2000b)
Bizi-krisialdia (Mahlsted, 1994)
ARAZO ZEIN ZAILTASUN OHIKOENAK
Arazo ikertuenen artean …
1.
Pertsona arteko komunikaziorako zailtasunak:

Areagotu egiten dira bikotea ugalketa asistituaren tratamendua jasotzen ari den bitartean
(Newton, Sherrad eta Glavand, 1999; Schmidt, Holstein, Christensen eta Boivin, 2005).

Autore batzuen arabera, komunikazio arazoak bikoteak bere antzutasunarekiko
sentimenduak modu aske batean adierazten ez dituenean eta arazoaren ikuskera
konpartitzen ez dutenean gertatzen da (Pash eta Christensen, 2000)
Bikoteko kideren batek ( orokorrean gizonezkoak), emakumezkoa babesteko eta honen
sufrimendua ez areagotzeko nahiaz, ez baititu bere sentimenduak adierazten eta bikotearen
aurrean erreprimitzen baititu
emakumezkoak gizonezkoaren aldetik atentzio falta hauteman
Larritasuna
eta tentsioa
gizonezkoarekiko gaitzondoa
areagotu
bikotean
gizonezkoak berak sentitzen duena ez duela sentitzen pentsatzera iritsi daiteke
ARAZO ZEIN ZAILTASUN OHIKOENAK
Arazo ikertuenen artean …
2.
Sexu harremanak izateko zailtasunak:
-Maiztasuna eta kalitatea gutxitu.
-Desira
sexuala
gutxiagotu,
eiakulatzeko
arazoak,
orgasmora
iristeko
zailtasunak eta orokorrean sexuarekiko asebetetze eskasa(Daniluk eta Tench,
2007;
Read, 2004; Wirtberg, Moller, Hogstrom, Tronstad eta Lalos, 2007).
-Zikloaren une zehatzetan harreman sexualak programatu behar izateak edo
harremanak ugalketa helburu duen ekintza soiltzat hartzeak naturaltasunaren
galera.
Bikoteengan gehien eragiten duen arazoa (Moreno-Rosset, 1999).
-Sexua esperientzia mingarria bihurtu umea sortzeko ezintasunagatik.
ARAZOA EBAZTEKO ESTRATEGIA
OHIKOENAK
-Literatura zientifikoan: talde terapia, auto-laguntza taldeak eta banakako
terapia gomendatu. Hauen konbinaketa estrategiarik eraginkorrena.
- 5 fase ugalketa-lagunduaren (reproduccion asistida) zerbitzuak jasotzen dituzten
banakoen eboluzio emozionalean:

1.-Arazoen ukapena.

2-Haserrea nabarmena (jakina)denaren aurrean.


3-Aukeren negoziazioa eta depresioa (arazoaren eta saiakuntza ugarien porrotaren
ondorioz)
4- Aukeren onartzea eta aurre egitea.
-Esku-hartzearen helburu nagusia
prozesu honen burutze egokia izango da.
•
•
Gehienak 12-24 sesioetan burutu.
Ugalkortasunaren tratamendu medikuaren faseekin sinkronizaturik.
Tratamendu medikuaren etapak
(Gerrity, 2001)
Sostengu estrategia psikologikoak
Pre-diagnosia: Arazoa somatzen denetik urte bat baino
lehenagoko epea, bikotea oraindik diagnosiaren proba fasean
aurkitzen da.
-Lehenengo ebaluazio psikologikoa eta bikotearekin
lehenengo orientatze sesioak.
Tratamenduaren hasiera: diagnosia frogatu eta tratamendu
plana zehaztu da. Normalean beste espezialista batzuekin
aritu dira lanean. 2 urte baino gutxiago tratamenduan.
-Lehenengo ebaluazio psikologikoa eta orientatze sesioak
(bikotearekin).
-Ariketa parte-hartzaileak (Tareas participativas): erlaxazioa,
autorregistroak,idatziak, jokoak…
-Planifikatutako zenbait sostengu sesio (banakoa eta
bikotearekin) .
-Telefono bidezko sostengu eta aholkularitza.
-Gomendagarriak dira Sentsibilizazio eta auto-laguntza
taldeak
Ohiko tratamendua: Tratamendu bat baino gehiagorekin
saiatu dira, eta espezialista bat baino gehiago ezagutzen
dute, tratamenduan 2-5 urte damakitelarik.
-Birebaluazio (edo ebaluazioa) psikologikoa.
-Sostengu sesioak (banaka eta bikotearekin).
-Telefono bidezko sostengu eta aholkularitza.
- Beharrezkoak dira Sentsibilizazio eta auto-laguntza taldeak
-Birebaluazio (edo ebaluazioa) psikologikoa ordurako egina
suposatzen da.
-Tratamendu psikologikoaren eskaintza (banakakoa edo-bikotearekin) alderdi emozionalaren, bikote harremanaren eta
nortasunaren araberakoa.
-Beharrezkoak dira Sentsibilizazio eta auto-laguntza taldeak
-Post ebaluazioa.
-Sostengura bideratutako esku-hartzea (banakoa edo
Saiatuak (jarraitzen dutenak): 5 urte edo gehiago
tratamenduan, ugalkta arazoaren sorburu anitzak identifikatu
gabeak, hainbat espezialtista bisitatu.
Tratamendua bukatzen: Medikuntzak ugalkortasun arazoei
eta ez dakite zein den hurrungo pausoa.
Arrazoiak:
a)Ugalketa ezinezko diagnosia jaso dute.
b)Haur biologikoa lortu dute.
c) Adoptatzea erabaki dute.
d) Seme-alabak ez izatea erabaki dute.
bikotearekin) beraien egoera berrira bideratutakoa.
- Ariketa parte-hartzaileak (Tareas participativas) bezeroen
egoerari doituak.
BALIABIDE ESKURAGARRIAK

BALIABIDE BIBLIOGRAFIKOAK:
Informazio orokorra:
Gómez-Zapiain, J. (2013). Psicología de la Sexualidad. Madrid: Alianza
Editorial.
Sexualitatea ugalketa arazoak dutenentzako:
Álvarez-Díaz, J. (2007). Sexualidad en parejas con problemas de
fertilidad. Gac Méd Méx, 143(1), 65-71.
González Labrador, I., & Miyar Pieiga, E. (2001). Infertilidad y
sexualidad. Revista Cubana de Medicina General Integral, 17(3),
291-295.
Palacios, E., & Jadresic, E. (2000). Aspectos emocionales en la
infertilidad: una revisión de la literatura reciente. Revista chilena de
neuro-psiquiatría, 38(2), 94-103.

DISFUNTZIO SEXUALEN KLASIFIKAZIOAK:
Valls, S. L. A. Clasificación de las disfunciones sexuales. Disfunciones
sexuales, 47.
BALIABIDE ESKURAGARRIAK

ESKUHARTZEKO PROPOSAMENAK ETA ARGIBIDEAK:
Espada, A. Á., & Moreno-Rosset, C. (2008). La intervención psicológica
en infertilidad: orientaciones para un protocolo de actuación
clínica. Papeles del Psicólogo, 29(2), 186-196.
Santamaría, F. C. Guía rápida de intervención en disfunciones sexuales.
Disfunciones sexuales, 127.
Díaz, D. G., & Barcelona, I. V. I. Por qué unas guías de consejo, apoyo e
intervención psicológica al paciente en medicina reproductiva
asistida. Guías de evaluación, consejo, apoyo e intervención
psicológica en Reproducción asistida, 3.
Díaz, D. G., Barcelona, P. I., Carrillo, M. D. M. T., & Sevilla, P. I.
Intervención psicológica en medicina reproductiva. Guías de
evaluación, consejo, apoyo e intervención psicológica en
Reproducción asistida, 29.
BALIABIDE ESKURAGARRIAK

GIZARTE MAILAN ESKAINTZEN DIREN BALIABIDEAK ETA INTERNETEKO
BALIABIDEAK:
Eusko jaurlaritza
http://www.gazteaukera.euskadi.net/
Bestelakoak
ZEX Zornotzako aholkularitza sexologikorako zerbitzua.
http://www.ttiklik.com/ - Aholkularitza sexuala
http://www.bitxigorria.com/ - Sex-shop + Aholkularitza sexuala
http://www.vitoria-gasteiz.org/asexoria
Leihosex - Sexu aholkularitza Zerbitzua
http://www.sexologiazerbitzua.com/
http://www.artxamendi.net/
Azaltzen - Servicio de asesoramiento telefónico. Barakaldoko udala.
basaurisexgunea.com - Basauriko udala.
www.giz.bermeo.org/giz. Bermeoko udala.
http://sopelanagaztea.blogspot.com. Sopelako udala.
www.sexune.com. Usurbilgo aholkularitza sexuala.
www.kolokon.com. Portugalete.
BALIABIDE ESKURAGARRIAK

IKUS ENTZUNEZKO BALIABIDEAK:
Zientzia eta ugalkortasuna:
http://www.rtve.es/television/20120530/tres14-empenadosconcebir/483877.shtml
Yoga eta ugalkortasuna:
https://www.youtube.com/watch?v=3A5FCLfrKro
Endometrosia
https://www.youtube.com/watch?v=eMyCtfiytbs

BESTELAKO BALIABIDEAK:
-Instituto Vasco de Inseminación
-http://www.ivi.es
BIBLIOGRAFIA




Antequera, R.; Ávila, A.; Jenaro, C. eta Moreno-Rosset, C.
(2008). Papeles del Psicólogo. Principales trastornos
psicopatológicos asociados a la infertilidad, 29 (2), 167-175.
Antequera, R.; Flores, N.; Jenaro, C. eta Moreno-Rosset, C.
(2008). Papeles del Psicólogo. La evaluación psicológica en
infertilidad: el "DERA". Una prueba creada en España, 29
(2), 176-185.
Espada, A. Á., & Moreno-Rosset, C. (2008). La intervención
psicológica en infertilidad: orientaciones para un protocolo
de actuación clínica. Papeles del Psicólogo, 29(2), 186-196.
Flores, N.; Jenaro, C. eta Moreno- Rosset, C. (2008).
Papeles del Psicólogo. Terapia de pareja en infertilidad,
29(2), 205-212.

similar documents