Kognitív gondolkodás

Report
KOGNITÍV GONDOLKODÁS
• Kognitív képességek rendszere és
fejlődése
• Agytorna
1
Nagy József: Kognitív képességek rendszere és fejlődése
2
Nyelvi
kommunikáció
Vizuális
kommunikáció
Formális
kommunikáció
A kognitív kommunikáció
képességrendszere
3
• összehasonlítás,
azonosítás, sorrend,
általánosítás,
asszociáció, analízis,
szintézis, halmazok
• kódolások
• Matematika feladatok
kifejezése formulákkal
• meglévő ismeretek
alapján a lehetőségek
számbavételével hoz
létre új tudást
konvertáló
rendszerező
kombinatív
logikai
• meglévő infók közötti
összefüggés alapján új
infó létrehozása
4
5
GONDOLKODÁS TERÜLETEI
fogalmi
gondolkodás
inverz és
divergens
gondolkodás
kauzális
gondolkodás
aritmetikai
gondolkodás
analízis, szintézis
analógia
6
ANALÓGIÁS GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE:
Fejezd be a gondolatom
A hó fehér, a korom …
A halnak víz kell az élethez, az embernek…
További példák:
7
Analízis, szintézis
• Puzzle
• Melyek az egyformák?
• Mi hiányzik a képről?
• Szóalkotó játék
• Szótagkereső
• Rakjuk össze/szedjük szét! (pikkely,
uszony, farok= hal; cipő=fűző, sarok, talp)
További példák:
8
Aritmetikai gondolkodás fejlesztése
• Számlálás növekvő-csökkenő sorokban
• Viszonyfogalmak összehasonlítása
• Különböző helyzetekben több, kevesebb,
ugyanannyi érzékeltése
• Számkép-mennyiség-számnév
egyeztetése
További példák:
9
Fogalmi gondolkodás fejlesztése
Folytasd a sort! (alma, banán, körte…)
Kakukktojás (alma, körte, spenót, cseresznye)
Hol járunk, mit csinálunk? (erdőben, piacon, atomerőműben )
További példák:
10
Inverz, divergens gondolkodás
fejlesztése
Barkochba
Ki vagyok én?
Igaz vagy hamis? (Nyáron esik a hó. Nyáron nem esik a hó.
Nem nyáron esik a hó)
Elölről is –hátulról is (Hátulról törékeny, elölről érzékszerv)
Fordítsd meg gyorsan! (szófordítás, szótagcsere,
mondatfordítás)
További példák:
11
Kauzális gondolkodás fejlesztése
• Tiéd az utolsó szó!
Esett az eső, ezért most …..
A húgom az nálam…
A holdsugár az éjszakát…
Ma kedd van, tegnap előtt volt….
• Ellentétek
• Szinonimák
• Hogy is volt ez? (ok, okozati és időbeli összefüggések)
• Tegyük sorba!
További példák:
12
Agytorna
13
Optikai csalódások
Mik vannak a képen?
Készítsünk feladványt!
(Pl:egy ismert közmondás, vagy szólás kitalálható
körülírása)
A valótlant állító atyafival gyorsabban teszik,
mint sérült házőrzővel.
Fogyatékos állat is kerülhet fennmaradását
megoldó helyzetbe
Nem földrengés okozta, helyrehozhatatlan kár.
Bár romok nincsenek.
*_____________________________________
*_____________________________________
*_____________________________________
Fejtörők:
Egy előttünk tornyosuló, igen kiterjedt
méretű fal másik oldalára kell rövid időn
belül valahogyan átjutnunk, és ehhez
nem áll rendelkezésre semmilyen
segédeszköz.
Kérdezni szabad!
Brain-storming
(ötletroham vagy - vihar) módszer
Mit rejt a cím?
Mi történhetett előtte? (Utazol a buszon, mikor egy
addig nyugodtan ülő fiatalember felpattan és elkezd kiabálni a
sofőrnek: „Álljon meg, álljon meg!”)
Mi lehet a folytatás?( Az éjszaka sötétjében…)
Furcsa kérdés (Mi lenne, ha vásárláskor nem
pénzzel,hanem jó szóval kellene fizetni?)
Brain-storming
(ötletroham vagy - vihar)
módszer
Alapvető szabályai:
A kritika
és értékelés tilos
Minél vadabb egy gondolat, annál jobb
Minél több gondolat jut eszünkbe,
annál jobb
Ajánlatos a gondolatokat kombinálni
Problémaérzékenység
• Fura Feri elhatározza, hogy ezentúl hétfőn,
szerdán és pénteken mindig igazat mond,
más napokon mindig hazudik. Egyszer ezt
mondta: „Holnap igazat fogok mondani.” A
hét melyik napján történt ez?
• Az állítás nem lehet igaz, mert akkor két
egymást követő nap mondana igazat. Tehát
hazudós napon kellett mondani, amikor a
következő nap is hazudós. Tehát csak
szombaton mondhatta.
A gondolkodás rugalmassága
• Négy szenvedélyes játékos estétől
reggelig játszott. Amikor reggel
megszámolták a pénzüket, kiderült,
hogy mindegyiknek 4-szer annyi pénze
volt, mint a játék kezdetén. Hogyan
lehetséges ez?
• Nem szerencsejátékosok voltak, hanem
egy négy tagú cigányzenekar.
Szinektikus gondolkodás
(A szokásos módon nem összetartozó ismeretek között fedez fel
összefüggéseket.)
Egyszer egy mackó elindult egy P pontból. Déli
irányban cammogott 1 mérföldnyit. Majd
irányt változtatott, és megint 1 mérföldnyit
Kelet felé sétált. Ezután ismét balra fordult,
északi irányban tett meg újabb egy
mérföldnyit – és visszajutott P pontba.
Milyen színű volt a mackó bundája?
Fehér, az eset ugyanis csak az Északi-sark
közelében történhetett.
Getzels és Jackson vizsgálatai szerint
Kreativitás és IQ
Iskolai és társas teljesítmény
magas kreativitás és
magas IQ
egyaránt jó volt.
magas kreativitás és alacsony ez okozta a legtöbb nehézséget az
iskolában
IQ
alacsony kreativitás és magas a teljesítmény hajszolása és a
visszafogott kapcsolatok voltak
IQ
jellemzők
alacsony kreativitás és
alacsony IQ
gyakran alkalmaztak defenzív
technikákat, passzívak voltak,
gyakran produkáltak
pszichoszomatikus tüneteket
A gondolkodási és tanulási készségek
elsajátíttatásának lehetséges módjai:
a gondolkodás tanítását beépítjük minden
tantárgy tanításába, a tananyag teljes egészébe.
speciális programok, melynek során a
gyerekekben gondolkodási készségeket alakítunk ki.
(IE) programok- Reuven Feuerstein és kollégái, vagy Edward de Bonó
CoRT programja
„logikai feladatok megoldásával fejlődik annyit a
gyerek, mint egy fejlesztési procedúra után” –
mérési tapasztalatok (Bogárné Németh Mária)
Szemléletmód változtatás:
Adjunk teret a kreatív gondolkodásnak!
Alkalmazzuk a fejlesztő értékelést a
tanórákon és kerüljünk el minden negatív
gondolatot.
Hozzunk létre annyi megoldást, amennyit
csak tudunk.
Keverjük össze a probléma részeit,
próbálkozzunk különböző kombinációkkal.
Használjunk analógiákat, hogy „furcsává
tegyük az ismerőst”.
Gondolkozzunk a lehetetlenről.
Humor (megértése, átvitele a tulajdonságaink közé)
Rejtvények (ezekkel memória karbantartást is
végzünk)
Kreativitásra ösztönző feladatok alkalmazása a
tanórákon
Tudatosság (mindig szárnyaló legyen a
gondolkodásunk)
„Csak a fegyelmezett, rendszerezett,
ugyanakkor szabad, szárnyaló
gondolkodású ember tudja
intelligenciájának minden kincsét
felszínre hozni.
Az intelligencia: képesség.
A gondolkodás az a készség, amellyel
a képességünknek hasznát vehetjük. „
Lepenye Mária:
Gondolkodom, tehát… gondolkodni tanítok

similar documents