Legeza Péter előadása

Report
E - Banking Summit 2011.
A napon belüli elszámolás
megvalósítása
GIRO Zrt. – InterGIRO2
Legeza Péter
GIRO Zrt. elnök-vezérigazgató
2011.05.12.
ALAPVETŐ KÉRDÉSEK
Mi ez?
Miért van rá szükség?
Kinek van rá szüksége?
Másutt hogy van
ez?
Kinek jó – kinek rossz? Mibe kerül?
Megéri? Hogyan valósul meg? Kik csinálják?
Mikorra? Ki használhatja? Mikortól -
Meddig?
Mennyiért?
Megmarad-e
Forintban - Euróban?
Miért kell európai szabvány?
Miért bonyolult?
Biztonságos?
Más kérdés?
a VIBER?
Minek?
2
AZ ELŐADÁS FŐBB TÉMAKÖREI
• A jelenlegi (InterGIRO1) és a
kifejlesztendő (InterGIRO2) rendszer
főbb jellemzői
• A SEPA (Single European Payment
Area) és az SCT – SDD – HCT fogalma,
áttekintése
• A klíring és az elszámolás menete
• A részt vevők munkájának
összehangolása
3
SEPA NAPKÖZBENI ÁTUTALÁSOK
KIEMELT SZEREPLŐK BEMUTATÁSA
Országos Projekt
(koordináció)
Bank
közösség
MNB
(alapfeladat +
projektek)
•
•
•
Szabályozás
Fedezetbiztosítás
techn. (VIBER)
Felügyelet
GIRO
(átállási projektek,
közvetlen-, közvetett
klíring tagok)
•
•
•
•
Belső folyamatok
Cash management
Komplex felkészülés
Fizetés forgalom
(átállási projekt)
•
•
•
•
Szabvány
Tesztelés
Elszámolómű
24 órás üzemeltetés
4
Egy fizetési rendszer,
két platform
• Nemzetgazdaságilag ez egy sok milliárdos
fejlsztés
• SEPA alapú szabvány szerinti, nem papír
alapú átutalás és később beszedés is IG2ben
• Papíralapú és kincstári tételek zöme (pl.
nyugdíj), beszedések IG1-ben
• Nincs átjárás IG1 és IG2 platformok között
• IG1 néhány év alatt kiürül, visszaáll az egy
fizetési rendszer - egy platform állapot
5
IG2 főbb jellemzői
• Több elszámolási szakasz
• Elszámolás fedezetvizsgálat alapján:
Fedezet = + MNB HUF számlakövetelés
+ napközbeni hitelkeret
(mögötte fedezetek: értékpapírok + MNB 2 hetes kötvény)
•
•
•
•
± forgalom
Teljesítés IG2-ben (nem VIBER),
VIBER üzemidőn belüli működés
Input és output ISO 20022 SEPA üzenetek
formájában, XML forma
EACHA interlinking konformitás
6
Hungarian Credit Transfer
(HCT) fogalma
• SCT – SDD (Sepa Credit Transfer – Sepa
Direct Debit)
• A HCT:
– forintalapú SCT (nincs fillér – van cent),
– HCT választható többletszolgáltatásai (AOS)
SCT konformak, (pl.:ékezetes karakterek)
– régi BKR tartalmú üzenetek (csoportos beszedés
kivételével) HCT-nek megfeleltethető
7
Elszámolás menete
• Folyamatos (24 órás) beküldési
lehetőség
• Szakaszok száma paraméter, öt
szakasszal indulunk
• Szakaszok GIRO befogadás zárása
után eseményvezéreltek
• 1…(n-1) ↔ n. szakaszok eltérése:
n.-ben: hosszabb beavatkozási
időablak
8
Elszámolás szakaszai a.)
1. Megbízások beküldése (folyamatos, cut-off-ok)
2. Visszaigazolás, IG2 befogadás zárása
3. Értesítés előzetes bankközi pozícióról
4. FEDEZETBIZTOSÍTÁS – választható formái
–
–
–
előzetes nettó kötelezettség
előzetes nettó kötelezettség + fix összeg ≤ bruttó kötelezettség
bruttó kötelezettség
5. Elszámolás
6. KIEGYENLÍTÉS
7. EGYENLEG VISSZAUTALÁS
8. Megbízások fogadása (SCF, PSR)
9. Jelentések fogadása
9
Elszámolás szakaszai b.)
IG2 project bank-MNB
hatóköre
MNB VIBER
Számla-kezelés
SWIFT
InterGIRO2
4. Fedezet beszedése
4. terhelés
7. Átutalás
WEB
Interactiív
szolgáltatások
7. jóváírás
C/D
értesítés
fedezetbiztosítás
GIROHáló
Közvetlen résztvevők
(55 bank)
1. Benyújtás
2. Visszaigazolás
3. Előértesítés
SEPA konform
HCT-k
feldolgozása
5. Elszámolás
6. Kiegyenlítés.
8. Jóváírandó megbízások
9. Jelentések
Banki
rendszerek
Adatbáziskezelés
GIROLock
GIROLock
10
Az elszámolásforgalom ütemezését az alábbi táblázat
szemlélteti.
A
1
2
B
C
Felelős
Jel
3
4
5
Normál szakasz
D
E
F
G
H
Bank
Bank
GIRO
GIRO
Bank
tBL
tBG
tGE
tGF
tBB
Ut.lekér.
Szint.ell.
Elszám.
Fogadó
Jóváírás
+ küldés
Visszaig.
VIBER
küldés
25 p
20 p
40 p
15 p
TREASURY
7
Fedezetet
8
biztosít
Start
Banki
GIRO
cut-off
cut-off
tBL
tBG
J
K
L
M
N
O
T MNB
85 p
25p
Utolsó szakasz többlet
6
30 p
I
1:25
1:50
időpontok
Vége időpont
Teljes idő
Legkedvezőtlenebb átutalás
Bedolg
tGE
tGF
tBB
tBB
Szakasz
Start
End
Átfut
MNB
9
1. szakasz
8:30
8:05
8:30
8:50
9:30
9:45
10:15
2:10
8:06
11:30
3:30
OK
10
2. szakasz
10:30
10:05
10:30
10:50
11:30
11:45
12:15
2:10
10:06
13:30
3:24
OK
11
3. szakasz
12:30
12:05
12:30
12:50
13:30
13:45
14:15
2:10
12:06
15:30
3:24
OK
12
4. szakasz
14:30
14:05
14:30
14:50
15:30
15:45
16:15
2:10
14:06
17:55
3:49
OK
17:55
18:10
18:40
2:35
16:06
13
5. szakasz
16:30*
16:05
16:30
16:50
= Feltételes
MNB 4 óra
Az 5. (utolsó) szakasz különleges:
• Az utolsó szakaszban lehetőség van arra, hogy a 16:05 és 16:35 között küldött GIRO
előzetes értesítés alapján, legkésőbb 17:05-ig a bank fedezetet biztosítson.
Ha akár csak egyetlen , a VIBER által megválaszolatlan, sorba állított beszedési kérés
is van, az IG2 a fedezet biztosítására - legkésőbb 17:05-ig - vár.
BANKI FELKÉSZÜLÉS
ÁLTALÁNOS FELADATOK
Funkcionális
specifikáció
Ügyfél
Kommunikáció
Árazás
Folyamat
tervezés
Jogi
feladatok
Technikai
megvalósítás
12
Érintett banki funkciók, rendszerek
Tranzakció
befogadás
Számlavezetés
Könyvelésszámvitel
Pénzforgalmi
funkciók
Elektronikus befogadási csatornák (home banking,
internetbank, mobilbank, telebank, ATM)
Papíralapú feldolgozó rendszer
Fióki Front-end rendszer(ek)
Számlavezető rendszer(ek)
Díjelszámoló rendszer
Kivonat készítő rendszer
Főkönyvi könyvelő rendszer
GIRO kötegelt interface rendszer (AGIRO/B), ill.
megbízások napközbeni kötegelt exportálása és
importálása. STP elv megvalósítása.
Klíring egyeztetéseket lebonyolító rendszer
Pozícióvezetés
Treasury rendszer(ek)
Értékpapír rendszer
Információszolgál- Vezetői információs rendszer, jelentés szolgálat,
tatás
adattárház
Egyéb
Middleware
Interface programok
13
INTERGIRO2 PROJEKT MÉRFÖLDKŐ TERVE
I.
Jel
Mérföldkő leírás
M1
Követelmények és project
management terv véglegesítve,
szerződés aláírva.
M1.1 DEMO_SEPA rendszer leszállítva.
M2.1 Alkalmazást szállító átadja GIROnak. IG2 rendszer kész a rendszer
tesztekre, funkcionális követelményeket kisebb hibákkal kielégíti.
M2.2 Alkalmazás elfogadási teszt GIRO
által jóváhagyva.
M3.1 Alkalmazás Montran részéről átadva
GIRO-nak részleges banki rendszer
teszt-re
M3.2 Alkalmazás rendszer teszt GIRO által
elfogadva, alkalmazás kész a banki
rendszer tesztre.
Dátum
Kiemelt leszállítandók
2010.
9.30.
Követelmény dokumentumok.
QA terv, PMP2, Architektúra.
Montran vállalkozási szerződés.
DEMO_SEPA teljes elszámolási
szakaszt megvalósító funkcionalitással.
IG2 informatikai rendszer, kapcsolódó
dokumentáció.
2010.
11.15.
2011.
3.8.
2011.
4.22.
2011.
8.31.
2011.
9.09.
A funkcionális követelményeket
megfelelően kielégítő informatikai
alkalmazás. Kapcsolódó
dokumentációk.
IG2 informatikai rendszer, kapcsolódó
dokumentáció.
A funkcionális és nem funkcionális
követelményeket kielégítő rendszer.
Kapcsolódó dokumentációk.
14
InterGIRO2 projekt mérföldkő terve
II.
Jel
Mérföldkő leírás
Dátum
Kiemelt leszállítandók
M4
Szolgáltatás kész a teljes körű
banki integrált tesztre, végleges
verzió előállt.
2012.
02.29.
GIRO módosított Üzletszabályzat előzetes verzió. A követelményeket
kielégítő szolgáltatás. Kapcsolódó
dokumentációk.
M5
Szolgáltatás kész az éles
indulásra, banki teljes körű
integrált teszt eredménye
megfelelt.
2012.
06.20.
A követelményeket kielégítő
szolgáltatás. Közzé tett GIRO
módosított Üzletszabályzat.
M6
Próbaüzemi működés teszt
eredménye megfelelt, napon belüli
többciklusú elszámolásforgalmi
szolgáltatás éles üzeme elindult.
2012.
07.02.
A követelményeket kielégítő
szolgáltatás.
M7
Éles üzemű szolgáltatás végleges
stabilizálása megtörtént.
2012.
09.30.
A követelményeket kielégítő
szolgáltatás.
15
A három résztvevő csoport felkészülése
TESZTELÉSI TÍPUSOK
Teljes
Önkéntes
Klíring tagok
Generált próbaáll.
Banki rszr tszt
„Éles jellegű” próbaállomány
Integrált
Próbaüzem
Generált próbaáll.
Banki rendszer teszt
„Éles jell.” próbaállomány
Integrált
Próbaüzem
MNB
Rendszer tesztek (GIRO, MNB)
Banki rendszer teszt
Integrált
GIRO
Próbaüzem
Rendszer tesztek (GIRO, MNB)
Banki rendszer tesztek
Próbaállomány validálás
Integrált
Próbaüzem
2011
Q2
Q3
SEP.12
Q4
2012
MAR.5
Q1
APR.23
Q2
JUL.2
16
A NAPON BELÜLI ELSZÁMOLÁS
MEGVALÓSÍTÁSA
Kérdések ?
Köszönöm figyelmüket !
www.giro.hu
17

similar documents