Páli Szt. Vince által javasolt imádság módszerei

Report
Páli Szt. Vince által javasolt
ima módszerei
Páli Szt.
Vince az
imáról
Páli Szt.
Vince és
az ima
módszerei
Piliscsaba, 2013. december 7.
Páli Szent Vince
az imáról
Az ima fontos Páli Szt. Vince számára
Gyakran mondta, hogy nem lehet sokat várni az olyan
embertől, aki nem szeret Istennel lenni.
(Abelly, III. könyv, 50)
Az imádkozó ember minden jótettre képes.
(SVP XI, 778)
A kezdetektől – Abelly óta – úgy ábrázolták őt, mint
imádkozó embert, az „ima mestereként” mutatták őt .
Ez személyes ima nélkül elképzelhetetlen lenne.
Az ima mint Isten ajándéka
Nem a mi akaratunk eredménye, hanem Isten
ajándéka, hogy imádkozhatunk.
Nem találkozhatnék az Istennel, ha Ő nem jönne elém
(SVP XI, 136).
Az ima – valami természetes (SVP IX, 384) – homo
orans: az ember képes imádkozni.
Mindenki – gyerekek is – tud imádkozni (SVP IX, 23,
384-387)
Az ima példái Szt. Vince számára
- Szalézi Szt. Ferenc
- Szt. Bonaventúra
- Szt. Brúnó
- Granadai Szt. Lajos
- Avilai Szt. Teréz
- A korszak
imakönyvei,
elmélkedések
Nagy elmélkedők tanítását
egyszerű formában adta át –
Irgalmas nővérek egyszerű
lányok voltak
Ima példái Szt. Vince számára
Az imádság művészetében
senki nem érte el azt, amit
ő elért.
Az imádság, mint barátság,
együttlét azzal, aki szeret
minket.
Szt. Vince imádság definíciói
Az imádság – a lélek felemelése Istenhez, hogy
megmutassuk Neki szükségleteinket és kegyelmét,
irgalmasságát kérjük.
(SVP XI, 282)
Az imádság – egy prédikáció, melyet saját magunknak
mondunk.
Célja – meggyőzni magunkat, hogy szükségünk van arra,
hogy az Istenhez forduljunk és együttműködjünk az Ő
kegyelmével, hogy ezáltal kijavíthassuk hibáinkat és
megerősíthessük erényeinket.
(SVP XI, 779)
Szt. Vince imádság definíciói
Az imádság – beszélgetés lélek és Isten között.
(SVP IX, 384, 1118)
Az imádság olyan, mint a víz: termékennyé teszi a lelki
életet. Olyanok vagyunk, mint a kertek, melyekben a
szárazság tönkre teszi a növényeket, ha a kertész nem
locsolja őket. Az imádság – szent kötelességünk, üdvözítő
harmat, mely minden reggel felfrissíti a lelkünket az
Istentől származó kegyelem vízével.
(SVP IX, 402)
Szt. Vince imádság definíciói
Az imádság olyan, mint a manna, mely minden reggel
aláhull a mennyből.
(SVP IX, 368)
Az imádság a lélek tápláléka. Az Irgalmas nővér, aki
elmulasztja az imát, elzárja magát olyan erőktől, melyek
lehetővé teszik Isten és felebarátainak szolgálatát.
(SVP IX, 375, 381)
Szt. Vince imádság definíciói
Isten nevében kérlek benneteket, lányaim, ne mulasszátok
el az imádságot és törekedjetek jól megérteni előnyeit,
melyeket hoz. Az ima olyan, mint a levegő az ember
számára, mint víz a hal számára. Biztosítja az életet.
(SVP IX, 1132)
Az imádság a lélek számára az, mint a lélek a testnek.
Úgy, ahogy a test a lélek nélkül halott, a lélek is, az ima
nélkül meg van fosztva életétől és erejétől.
(SVP IX, 381, 1106, 1117)
Szt. Vince imádság definíciói
Az imádság egy legyőzhetetlen fellegvár, mely
lazaristáknak védelmet ad mindenféle támadások ellen.
Ez egy misztikus fegyvertár. Ez Dávid tornya, melyben
minden fajta fegyver található.
(SVP XI, 778)
Az imádság – szükséges útmutatók gyűjteménye, melyek
szükségesek elvállalt elkötelezettségek teljesítéséhez.
(SVP XI, 237)
Szt. Vince imádság definíciói
Az imádság az öröm forrása, hiszen az Istennel való
beszélgetés
végtelenül
kellemesebb,
mint
a
legtiszteletreméltóbb személlyel való beszélgetés.
(SVP IX, 122)
Az imádság a gyógyszer, mely megújítja és megerősíti az
erőt, mely az Isten utjain való járásához szükséges.
(SVP IX, 381, 1117)
Miért imádkozzunk?
Jézus imádkozott – halála előtt is –
Olajfák kertjében.
A keresztfán is imádkozott: „Atyám!
Bocsáss meg neki, mert nem tudják,
mit cselekszenek”. (Lk 23,34)
Miért fontos az ima?
Különleges világosságot kapnak azok, akik imádkoznak
– jobban meg lehet ismerni Isten titkait
Megismerjük Isten akaratát
Javíthatunk hibáinkon
Kegyelem kiáradása
Jobban hasonlítunk Jézus Krisztusra, aki imádkozott.
Jézus imádsága tökéletes volt, minden percét erre
szánta (SVP IX, 374-375, 380)
Miért fontos az ima?
Az imádságtól függ minden:
- kitartás a hivatásban,
- munka eredményessége,
- bűnök elkerülése,
- szeretet növekedése,
- vagyis általuk: az üdvösség (SVP XI, 285, 374, 381,
1117).
A prédikálás imádság nélkül nem hatásos (SVP VII, 140).
Az imádság erőt ad a szegények szolgálatához (SVP IX,
375).
A Misszióstársaság addig marad fenn, ameddig
hűségesen fog imádkozni (SVP XI, 778).
Miért fontos az ima?
Minden nap kell imádkozni, sőt, egy percnek sem
szabad elmúlni imádság nélkül (SVP IX, 386).
Elsőbbség a szegények szolgálatának – nem figyelni
Istenre, akivel az imádságban találkozunk, hogy
találkozhassunk Vele a szegényekben (SVP IX, 50, 131,
297, 725, 1081, 1091, 1117; X, 704).
Az ima is szükséges - át kell tenni más időre, mikor
lehetséges lesz.
Miért fontos az ima?
Nem Istennek, hanem nekünk szükséges az ima.
Közös prefáció IV.: A te boldogságod teljes a mi
dicséretünk nélkül is, mégis megadod, hogy jóságodért
hálát adjunk. A mi magasztalásunk nem tesz nagyobbá
téged, nekünk azonban üdvösségünkre válik.
Szükséges a lemondás. Ha szívünk a lemondás miatt
kiürül, akkor van hely az Istennek. Maga az Isten
megtölti a szívet és benne marad (SVP XI, 236).
Miért fontos az ima?
Imádkozva jobban megismerjük az Istent (SVP IX, 384,
387).
Jobban meg tudjuk ismerni hitünk titkait. Nem
intellektuális, hanem intuíciós ismeret.
A tudósoknak hallaniuk kellene, amikor egy ember
imádkozik. Az imádkozó ember teljesen másképpen
beszél az Istenről, mint egy teológus (SVP IX, 387).
Később egy testvérről ír(Vince), akitől 10 szó
hatásosabb volt, mint másoktól a hosszú
szentbeszédek. Mindazt az imádságban tanulta meg.
Isten kinyilatkoztatta magát előtte és így tudott róla
beszélni.
Az imádság, de főleg az elmélkedés, a megszerzett
Páli Szt. Vince és az ima
Nem kell rendkívüli érzéseket, tapasztalatokat
keresni.
Ima, mely lehetséges lesz mindenkinek – egyszerű
lányoknak is, aki jelentkezek Irgalmas nővérekhez
Körülmények, tanácsok: mi
szükséges az imához?
Alázat
Önmegtagadás, lemondás
Csend
Egyszerűség
AZ IMA
MÓDSZEREI:
- SZÓBELI IMA
- ELMÉLKEDÉS
- SZEMLÉLŐDÉS
Szóbeli imádság
A szóbeli imádság, mint út lehetséges gyerekek és
szentek esetében egyaránt. Gyakran az Egyház
magyarázta a hagyományához tartozó imádságokat.
Csak akkor van értelme ennek az imának, amikor
figyelünk a szavainkra.
(SVP IX, 384; XI, 607)
Röpimák – latinul: iaculatoria; (iaculum = nyíl) – szeretet
nyilai, melyek mennybe jutnak.
(SVP IX, 53)
Legkönnyebb ima – mindenki gyakorolhatja.
(SVP IX, 337, 386, 916, 1186)
Az elmélkedés
Foglalkoztatja értelmet és akaratot.
Ha értelmet – elmélkedés, meditáció
Ha akaratot és érzéseket – szemlélődés – ez mindenki
számára elérhető
Páli Szt. Vincénél gyakran: imádság = elmélkedés
Csak kontextusból lehet tudni, miről van szó
Az elmélkedés
Az elmélkedés forrásai:
- Szentírás
- teológiai reflexió
- idők jelei
- világ
- szegények
- élet tapasztalata
Veszély: memória és ész -> ima = stúdium (SVP XI, 161)
Elmélkedés -> érzések -> harmónia
Páli Szt. Vince: mindenki elmélkedhet (SVP IX, 420) –
ha vannak megfelelő alapok
Az elmélkedés
Tudomány segít, de az imádságban minden a szeretettől
függ, Szt. Bonaventúra után – tudás nem nélkülözhetetlen
jó imához, elég szeretni az Istent.
(SVP IX, 49)
Isten ismerete két fajta módon jelenhet meg:
- tudomány, melyet tanulmányaink során szerzünk,
- tudomány, melyet kaptunk – Isten jelenlétének
megtapasztalása – ez jobb és tökéletesebb: Tudósnak
hallgatnia kell imádkozó ember jelenlétében (SVP IX,
387, 423)
Az elmélkedés módszerei
 Képek segítségével
 A nap tervezése
 Figyelmes olvasás
 Jézus szenvedésének szemlélődése
 Módszer betegeknek
 Imaszövegek recitálása
Az elmélkedés
Szükséges erények:
- alázat
- önmegtagadás
- egyszerűség
Csend:
- önmagam megtalálása
- Isten megtalálása
Isten jelenlétében lenni
Az elmélkedés menete
Szt. Vince Szalézi Szt. Ferenctől átvette a módszert.
1. bevezetés (felkészülés): téma, állunk az Isten
jelenlétében, fohász az Istenhez, különösen a
Szentlélekhez, és szentekhez, elmélkedés
témájának ismétlése
2. memóriánk munkája
3. érzéseink munkája
4. akaratunk munkája
5. befejezés: hálaadás, felajánlás, fohász, „lelki
csokor”, azaz a nap mottója
Az elmélkedés képek segítségével
Pl. Szűz Mária képe – nézünk rá és elmélkedünk az
életéről – saját életünkkel kapcsolatban.
Szt. Johanna de Chantal példája
Szűz Mária
fülei
boldogok,
mert
hallgatták
Isten Igéjét
Szűz Mária szemei:
kérte, hogy
ne vétkezhessen
tekintetével
(SVP IX, 1108-1109)
Az elmélkedés – a nap tervezése
Isten jelenlétében feladatainkra, munkánkra is
gondolhatunk, melyek ránk várnak napközben. Előre
lehet látni a nehézségeket, kísértéseket.
Az elmélkedés – figyelmes olvasás
Lassan, szakaszonként olvassunk valamit
Az elmélkedés –
Jézus szenvedésének szemlélődése
Könnyű módszer.
Szalézi Szt. Ferenc gyakran ezt végezte és javasolta
más embereknek, pl. gyónóknak.
Az elmélkedés –
módszer betegek számára
Gyenge vagy beteg ember
számára elég, ha tudatában
marad annak, hogy Isten előtt
van. Akkor Ő is elmondhatja saját
szükségleteiről azt, mint amit a
szegény koldus, aki sebeit
mutatja.
(SVP IV, 386; IX, 64-65)
Az elmélkedés –
az imaszövegek recitálása
Lassan elmondani szokásos imákat:
Miatyánkot, Üdvözlégyet, Hiszekegyet.
A szemlélődés
Etimológia szerint: szemlélődés = tekinteni templom felé;
templom – lat. templum
A szemlélődő imában a lélek az Isten jelenlétében marad.
Elfogadja mindazt, amit Isten adni szeretne neki. A
szemlélődő imádságban nem csinál semmit. Sugalmazás
segít neki megtalálni azt, amit keres és még sokkal
többet. (SVP IX, 385)
Isten munkálkodik –
ember elfogadja adományait
A szemlélődés
Úgy, mint Avilai Szt. Teréz: Páli Szt. Vince számára a
szemlélődés szokásos, normális ima.
Inkább az egyszerűbb ima formáit gyakorolta.
Félelem a misztikus tapasztalatok keresése előtt.
Tökéletesség nem rendkívüli imádságtól függ, hanem a
szeretettől (SVP IX, 55).

similar documents