Řez krychle

Report
VY_32_INOVACE_MAT_VA_14
Digitální učební materiál
Sada: Matematika
Téma: Řez krychle
Autor: Mgr. Eva Vaňková
Předmět: Matematika
Ročník: 3. ročník VG
Využití: Prezentace určená pro výklad
Anotace: Prezentace je vhodná pro procvičení učiva ze stereometrie – konstrukce řezu krychle rovinou, která
je zadaná třemi body. Obsahuje zadání úlohy, řešení a postupnou konstrukci řezu. Ta může být použita i pro
výklad tohoto učiva. Při procvičování je vhodná práce ve skupinách, ve kterých se mohou žáci radit
s ostatními. (Pracovní list každého žáka tvoří slide 4 a 5.)
Řez krychle
VY_32_INOVACE_MAT_VA_14
Úloha
Sestrojte řezy krychlí rovinou, která je
určena třemi barevnými body.
Řešení
Konstrukce řezů
Zdroje:
1) POMYKALOVÁ, Eva. Matematika pro gymnázia – Stereometrie.
Praha: Prometheus, 1995. ISBN 80-7196-004-7.

similar documents