Fibonacci

Report
Fibonacci-sorozat
• Hogy
Leonardo
Fibonacci
itáliai
matematikusnak voltak-e nyulai, azt nem
tudni, de 1202-ben annyira elmélyült a
nyúltenyésztés problémájában, hogy az
eredmény egy újfajta számsorozat lett, melyet
róla neveztek el. A sorozat elemei több
természetes képződményben fellelhetőek,
például csigaházakban vagy a napraforgóban.
• Fibonacci gondolatkísérlete szerint egy nyúlpár a
második hónaptól képes szaporodni, és innentől fogva a
nyúlmama havonta egy hím és egy nőstény nyulat hoz a
világra. Az érési idő elteltével aztán ezek az utódok is
sokasodni kezdenek, és soha nem pusztulnak el, hiszen
matematikai nyulak. A nyúlpárok száma így az egyes
hónapokban 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, és
ez még csak egy év volt. A sorozat tagjainak rekurzív
(ismétlődő lépésekből álló műveletsorozaton alapuló)
képzési szabálya nagyon egyszerű (az új tag mindig az
előző két tag összege), de az úgynevezett explicit képlet
(a sorozat n-edik tagjára vonatkozó képlet) is ismert. Az
igazsághoz hozzátartozik, hogy indiai matematikusok
mintegy 50 évvel megelőzték Fibonaccit e sorozat
felismerésében (aki erről nem tudott).
• A sorozat a negatív számokra is kiterjeszthető. A
"mínuszos" tagok esetében a sorozat oszcillál, a
pozitív sorszámú tagok viszont csaknem
exponenciálisan növekedve követik egymást. Ez
nem mértani sorozat, a hányados tehát nem
állandó, azonban ahogy egyre nagyobb tagokat
veszünk, a szomszédos tagok hányadosa egyre
közelebb kerül az ókor óta ismert 1,618...-hoz, a
nevezetes aranyszámhoz, amely az aranymetszést
kifejező szám. Egy szakasz akkor van az
aranymetszésnek megfelelően kettéosztva, ha a
hosszabbik darabja úgy aránylik a rövidebbhez,
mint az egész a hosszabbhoz.
• Számos
természeti
képződményben
felismerhetőek az aranymetszés, illetve a
Fibonacci-sorozat elemei: puhatestű-házakban
(aranyspirál), napraforgóban, sőt az emberi
testben is. A napraforgó tányérjában ülő magok
spirálok mentén helyezkednek el. Az
óramutató járása szerinti spirálok száma nem
azonos az ellentétes spirálok számával, hanem
két szomszédos Fibonacci számnak felelnek
meg.
• http://www.origo.hu/tudomany/20100325fibonaccisor-matematika-az-elovilagban.html
Feladatok
1. Egy lépcsőn szeretnénk feljutni úgy, hogy minden
lépésben vagy 1 vagy 2 lépcsőfokot lépünk felfelé.
Hány különböző módon juthatunk fel, ha a lépcső 10
fokból áll?
2. Bizonyítsuk be, hogy f1 + f2 + f3 + …. + fn = fn+2 – 1,
ha n ≥ 1 és ahol fn a Fibonacci sorozat n. tagja!
3. Bizonyítsuk be, hogy f2 + f4 + f6 + …. + f2n = f2n+1 –
1, ha n ≥ 1 és ahol fn a Fibonacci sorozat n. tagja!
4. Bizonyítsuk be, hogy fn-1*fn+1 – fn2 = (-1)n, ha n>1 és
ahol fn a Fibonacci sorozat n. eleme! (Ez az ún. Cassini
azonosság)

similar documents