Dr. Hamula János orvosigazgató, osztályvezető főorvos

Report
„Korszakváltás a büntetés-végrehajtásban”
A fovatartottak önkárosításának megelőzési lehetőségei és ennek
korlátai
Dr. Hamula János
2013. 11. 05.
AGRESSZIÓ
„Agressziónak nevezünk minden olyan szándékos cselekvést, amelynek
indítéka, hogy – nyílt vagy szimbolikus formában – valakinek vagy
valaminek kárt, sérelmet vagy fájdalmat okozni” Ranschburg 1977
AGRESSZIÓ
Agresszivitás nélkül nem lehet élni. nem tudja
érvényesíteni akaratát rivalizálással teli
világunkban, akiből ez teljesen hiányzik
Autoagresszió
a mindenfajta hatalom nélküli,
tehetetlen egyén önmaga ellen
irányuló agressziója (Ez gyakran része
lehet egy tagolt zavarspektrumnak,
és kapcsolatban állhat öningerléssel.)
Indirekt destruktív magatartás
•
•
•
•
•
alkoholizmus,
drogfogyasztás,
kockázat vállaló viselkedés (risk taking behavior)
inger kereső magatartás(sensation seeking)
újdonság kereső magatartás (novelty seeking)
Önkárosító viselkedés
(Self-Injurious Behavior, SIB)
• az önkárosító viselkedés (SIB) a
figyelem megragadásának egyik
leghatékonyabb módja, olyannyira,
hogy bármi legyen is eredetileg az a
hatás, amely megkísérli megszakítani
az önkárosító viselkedést, egyben
elegendő ok lehet annak
állandósításához (Oliver & Head, 1990)
Önkárosító viselkedés
• 1802-ből 149 serdülő (>8%) jelzett önkárosító
magatartást, köztük több lány (10%), mint fiú (6%). A
legtöbben éles szerszámmal vagy égetéssel tettek
kárt magukban. A serdülők kevesebb mint 1%-a
számolt be öngyilkossági szándékkal összefüggő
önkárosító magatartásról. Huszonéves korra az
önkárosító magatartásról beszámolók aránya 3%-ra
csökkent, a nemek között már nem volt egyértelmű
különbség, egyik önkárosítási mód gyakorisága sem
volt kiemelkedő. (Moran P 2012)
A totális intézmény
• A börtön a totális intézmény (Goffman, 1961)
• az emberi élet 3 legfontosabb szférája (munka,
szabadidő, alvás) egy helyen, nagy számú társ
közvetlen közelségében, azonos résztvevőkkel,
azonos autoritás alatt, mindenkire egyformán
érvényes formális szabályok szerint zajlik, és a
különböző tevékenységek összekapcsolódnak egy
racionális tervben (napirend), aminek célja az
intézmény hivatalos céljainak megvalósítása
A börtön
Elvont
• A szabadság
• A kényelem
• A heteroszexualitás
• Az autonómia
• A biztonság
Depriváció
•
•
•
•
csökken az önbecsülés,
csökken az önértékelés,
megnő a szorongás,
az énkép negatívizálódik.
Prizonális frusztráció
Személyzet frusztrációs hatása
személyzeti elvárások
konfliktusok
nem teljesült igények
szabályokkal való ütközés
a fokozott igazságérzetre épülő sérelmek
izoláció
az ingerkereső magatartás gátoltsága
Prizonális frusztráció
A fogvatartottak frusztrációs hatása
a csoportban elfoglalt hely
a csoporton belüli interakciók
ellenséges beállítódás
anyagi ellehetetlenülés
nem értékrendnek megfelelő csoport
környezet
Háttere
• örökletesség
• szociokulturális hatások (= szocio-genetikus öröklés)
• problémákkal megbírkózni nem tudás (inszufficiens
coping)
• örökletes hajlamot mutató betegségek (szkizofrénia,
PMD, bipoláris kórkép, major depresszió)
• impulzív-agresszív viselkedésre való hajlam
Személyiség sajátosságai
-
nem szereti önmagát
érzékeny az elutasításra
krónikus dühöt érez önmagával szemben
elfojtja a másokkal szembeni dühét agresszív érzéseit
impulzív és az impulzivitását nem tudja kontrollálni
nem tervez előre
Ingerlékeny
a stressz ellen rossz megküzdési stratégiái vannak
hajlamosak a szituációkból elmenekülni
nem érzékelik a külső megerősítést, belső
nem képes a késleltetésre
Gyógyszeres beavatkozás
• D-2 receptor blokkoló - haloperidol
• Szerotonin (5-hydroxytryptamin – 5HT)szint
növekedését elősegítő gyógyszerek buspiron
• Béta blokkolók csökkentik az agresszív
epizódok számát
• Antiepileptikum csökkenti az agressziót carbamazepin
Pedagógiai módszer
• A jutalmazó olyan eszközök birtokában van,
ami az irányított szükségleteinek kielégítését
szolgálja.
• A büntető olyan eszközök birtokában van,
amelyekkel, kényelmetlenséget okozhat
Pedagógiai módszerek jutalmazás
•
•
•
•
•
ha az irányított erősen vágyik a jutalomra,
ha a felajánlott jutalom kielégíti valamilyen
szükségletét,
ha képtelen önmaga kielégíteni igényét,
függenie kell az irányítótól ha a jutalom
értékét veszti vagy időben túl távoli
ha az el nem fogadható viselkedés beválik
ha a jutalom elérése túl nehéz
Pedagógia módszer- büntetés
• Az egyszer már büntetett viselkedést a
továbbiakban mindig büntetni kell.
• Büntetni közvetlenül a helytelenített
viselkedés után kell.
• Büntetni nem szabad más jelenlétében, ez
megszégyenítés
• Ügyelni kell arra, hogy az egyszer büntetett
viselkedés soha ne jutalmazódjon.
• Nem szabad túl súlyosan vagy túl gyakran
büntetni, (tanult tehetetlenség)
Pedagógia módszer- büntetés
• ha az elrettentő, fenyegető,
• ha az megfosztja valamitől,
• ha elég elrettentő, hogy a nemkívánatos
viselkedést megszüntesse
• ha képtelen elmenekülni a büntető helyzetből.
Pszichoterápia
az együttműködésre és kölcsönös támogatásra irányuló
magatartásformák megtanulása
az empátiás készség és a tolerancia fejlesztése
megfelelő önértékelés és önkontroll kialakítása
Büntetés végrehajtási módszerek
1.A fogvatartottal szembeni tolerancia
2.Következetes elvárás
3.Egyértelmű kommunikáció alkalmazása
4.Megfelelő elhelyezés
5.Rugalmas reakció készség
6. A fogvatartott személyiségének ismerete
7.Személyzet megfelelő interakciós készsége
Dia címe
A személyzet tagjainak tartózkodniuk kell minden olyan
magatartástól, amely provokálja a rájuk bízott fogvatartottakat,
példamutató hozzáállásukkal és cselekedeteikkel törekedniük
kell arra, hogy pozitív emberi magatartásmintát mutassanak a
fogvatartottak számára.(Rendészeti szakvizsga 2012)
Köszönöm a figyelmüket!
• „Az emberi társadalom kiépülését,
fennmaradását csak az agresszió kulturális
korlátozásával lehetett és lehet a jövőben
is elérni.”
Csányi Vilmos

similar documents