Jelentés a pénzügyi stabilitásról

Report
Jelentés a pénzügyi stabilitásról
2013. november
A pénzügyi stabilitás hőábrája
2013. május
2013. november
2013. november
Prociklikusság
2013. május
Sokkellenálló képesség
2
A stabilitási jelentés legfontosabb üzenetei
1.
A vállalati hitelállomány visszaesése a következő években várhatóan megáll,
amiben meghatározó szerepet játszik a Növekedési Hitelprogram.
•
•
2.
A tartós hitelezési fordulathoz ugyanakkor kínálati oldalról a kondíciók további
oldása szükséges.
A mérlegüket leépítő nagybankok aktivitásának egy részét a piac kisebb szereplői
átvehetik, ez azonban ezen intézmények tőkeellátottságának és finanszírozási
képességének megerősítését feltételezi.
A háztartások deviza eladósodottsága jelentős pénzügyi stabilitási
kockázatot hordoz, így annak kezelése valamennyi szereplő érdeke.
•
•
•
3.
A legfontosabb feladat az árfolyamkockázat leépítése.
A már meglévő jelzáloghiteleknél is kötelezővé kellene tenni a referenciához
kötött kamatozást.
Az ügyfelek kamatkockázatának meghatározott keretek közé szorítása érdekében
jelzáloghiteleknél a benchmark felett felszámítható marzsot is maximálni lehetne.
A hazai bankrendszert tartósan gyenge jövedelmezőségi kilátások jellemzik,
ami az egyes banki szereplőket stratégiájuk újragondolására késztetheti.
•
Ez a piac konszolidációját eredményezheti, aminek során a jelenlegi kisebb
bankok és szövetkezeti hitelintézetek érdemben növelhetik piaci részesedésüket,
és új szereplők megjelenése sem zárható ki.
3
Kiemelt kockázatok és ajánlások azok kezelésére I.
Kiemelt kockázatok:
1. A kedvezőtlenné váló
hangulat
gyengíti
a
kilátásokat
Kockázatcsökkentő lépések:
befektetői
növekedési
1.
A külső környezetből érkező sokkok hatásának
csökkentése érdekében továbbra is szükséges hazánkban
a prudens fiskális politika fenntartása, valamint a
fenntartható gazdasági növekedés támogatása.
2. A hazai bankrendszer nem támogatja a
gazdasági növekedést a hitelezésen
keresztül
2.1. Hitelpiaci problémák a vállalati,
különösen a kkv-hitelezésben
2.1. A Növekedési Hitelprogram második szakasza tovább
javítja a kkv-szektor olcsó forráshoz jutásának esélyét.
2.2. A háztartási szegmensben magas
kamatmarzsok
2.2.1. Az átlátható árazás szabályait kötelezően ki kell
terjeszteni a már meglévő jelzáloghitelekre.
2.2.2. A jelzáloghitelek esetében a felszámítható marzs
maximalizálása, amit már a meglévő hitelekre is
érvényesíteni kellene.
4
Kiemelt kockázatok és ajánlások azok kezelésére II.
Kiemelt kockázatok:
Kockázatcsökkentő lépések:
3. A háztartások fedezetlen devizakitettsége a portfólió minőségének
romlását gyorsíthatja
3. Az árfolyamgát intézményének olyan irányú átalakítása,
ami az árfolyamkockázattól az eddiginél nagyobb
részben, vagy teljes mértékben megszabadítja a
természetes fedezettel nem rendelkező háztartásokat.
4. A nemteljesítő állományok magas aránya
jövedelmezőségi
problémákat
okoz,
miközben a hitelezést is hátráltatja
4.1. A vállalati szegmensben tovább nő a
nemteljesítő hitelek aránya
4.1. A portfólió tisztításának felgyorsítása, amit szabályozói
eszközökkel és/vagy ösztönzőkkel is érdemes lehet
elősegíteni.
4.2. A háztartásoknál különösen a nemteljesítő jelzáloghitelek magas aránya
a kockázat
4.2. A családi csődeljárás intézményének minél gyorsabb
bevezetése a már nemteljesítő portfólió kezelését
segítené, miközben „tiszta lapot” biztosítana a
túladósodott ügyfeleknek.
5
Kiemelt kockázatok és ajánlások azok kezelésére III.
Kiemelt kockázatok:
Kockázatcsökkentő lépések:
5. A bankok jövedelmezősége tartósan
alacsony
5.1. Versenyhátrány a külső forrásokhoz
jutásban
5.1.1. Az NHP az olcsó jegybanki refinanszírozáson keresztül
oldja az esetleges finanszírozási feszültségeket.
5.1.2. Az NHP III. pillérén keresztül a devizafinanszírozás
jelentős részben biztosított a swappiaci kitettség
növekedése nélkül.
5.2. A piaci konszolidációs folyamattal
járó erőteljesebb mérlegleépítés
5.2.1. A bankrendszert érintő kérdésekben a teherviselő
képesség fokozottabb figyelembevétele.
5.2.2. Azon szereplők (kisebb bankok, szövetkezeti
hitelintézetek) megerősítése, melyek rövid távon is
képesek lehetnek részben helyettesíteni a nagyobb
hitelintézeteket.
6
Hitelezési folyamatok
A vállalati hitelezés visszaesése döntően a nagybankokhoz
köthető, miközben az új kihelyezéseken belül a részesedésük
továbbra is meghatározó
A hazai hitelintézetek vállalati
hitelállományának változása
intézménytípusonként 2008. decemberéhez
képest (árfolyamszűrt)
%
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
Nagybankok
Külföldi fiókok
Pénzügyi vállalatok
Forrás: MNB.
II.
2013.I.
IV.
III.
II.
2012.I.
IV.
III.
II.
2011.I.
IV.
III.
II.
2010.I.
IV.
III.
II.
-12
Egyéb belföldi bankok
Takarékszövetkezetek
Összesen, év/év (jobb skála)
1 100
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Mrd Ft
Mrd Ft
*
2008. I.
II.
III.
IV.
2009. I.
II.
III.
IV.
2010. I.
II.
III.
IV.
2011. I.
II.
III.
IV.
2012. I.
II.
III.
IV.
2013. I.
II.
Mrd Ft
2009.I.
500
250
0
-250
-500
-750
-1 000
-1 250
-1 500
-1 750
-2 000
-2 250
-2 500
-2 750
-3 000
A hazai hitelintézetek bruttó vállalati
hitelkibocsátása intézménytípusonként
Nagybankok
Külföldi fiókok
Éves átlag
Egyéb belföldi bankok
Takarékszövetkezetek
Forrás: MNB.
8
1 100
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
A jegybanki kamatcsökkentési ciklus a kkv-szegmensen is
érezteti kedvező hatását – bár csak szűk körben
Az 1 millió euro alatti hazai vállalati hitel árazása, illetve a jegybanki alapkamat
16
%
%
16
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
2005. jan.
máj.
szept.
2006. jan.
máj.
szept.
2007. jan.
máj.
szept.
2008. jan.
máj.
szept.
2009. jan.
máj.
szept.
2010. jan.
máj.
szept.
2011. jan.
máj.
szept.
2012. jan.
máj.
szept.
2013. jan.
máj.
14
Felár a jegybanki alapkamathoz képest
Kamatláb
Jegybanki alapkamat - hó végi
Forrás: MNB.
9
A kkv-szegmens szereplőinek kamatterhei jelentősen csökkentek
az NHP-nak köszönhetően, mind az új, mind pedig a kiváltott
hitelek esetében
Kamatcsökkenés az I. és II. pillérben kiváltott hiteleknél
3,5
százalékpont
százalékpont
3,4
3,0
3,3
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
1,0
1,2
1,0
0,5
0,5
0,0
0,0
Beruházási hitel
Forgóeszközhitel
I. pillér
II. pillér
Forrás: MNB.
10
A kkv-szegmens hitelhez jutását nagymértékben javította a
jegybank Növekedési Hitelprogramja
Az NHP keretében folyósított hitelek vállalatméret szerinti megoszlásban
Mikrovállalkozás
Darab
Mrd Ft
Kisvállalkozás
Darab
Mrd Ft
Középvállalkozás
Darab
Mrd Ft
Összesen
Darab
Mrd Ft
Összesen
4 554
214
3 596
226
1 694
261
9 844
701
Új hitel
3 159
84
2 053
99
752
107
5 964
290
Beruházási*
2 145
66
1 133
54
401
56
3 679
176
Forgóeszköz
1 014
18
920
45
351
51
2 285
114
1 395
130
1 543
127
942
154
3 880
411
I. pillér
536
26
976
66
655
90
2 167
182
II.pillér
859
104
567
61
287
64
1 713
229
Hitelkiváltás
*Az EU-s támogatásra nyújtott hitelekkel együtt.
Forrás: MNB.
11
AZ NHP hatására a válság óta először növekedtek
érdemlegesen a hitelállományok a vállalati szegmensen
Negyedéves nettó hitelváltozás és éves növekedési ütem a vállalati és a kkvszegmensben
500
Mrd Ft
%
25
400
20
300
15
200
10
100
5
0
0
-5
-200
-10
-300
-15
-400
-20
-500
-25
2008. I.
II.
III.
IV.
2009. I.
II.
III.
IV.
2010. I.
II.
III.
IV.
2011. I.
II.
III.
IV.
2012. I.
II.
III.
IV.
2013. I.
II.
III.
-100
Vállalati nettó flow
Kkv nettó flow
Vállalati hitelállomány éves növekedési üteme (jobb skála)
Kkv hitelállomány éves növekedési üteme (jobb skála)
Forrás: MNB.
12
A NHP sikerességére való tekintettel a Monetáris Tanács a
program folytatása mellett döntött
A Növekedési Hitelprogram első és második szakaszának összehasonlítása
Refinanszírozási kamatláb
Banki felár maximális nagysága
Rendelkezésre álló időkeret
Allokált összeg
NHP - első szakasz
0%
2,5 százalékpont
4 hónap
NHP - második szakasz
0%
2,5 százalékpont
15 hónap
2013. június - 2013.
szeptember
2013. október - 2014.
december
Kezdetben 500 milliárd,
max.2000 milliárdig
bővíthető
"érkezési sorrend"
A kezdeti 500 milliárd
kihelyezésével: 0,2-0,4 %
425 milliárd (I. pillér)
325 milliárd (II. pillér)
Allokáció formája
"kártyaleosztás"
Becsült GDP hatás
0,2-0,5 %
Forrás: MNB.
13
Megáll a visszaesés a teljes vállalati hitelezésben, a kkvszegmensen a hitelezési fordulat pedig már idén bekövetkezik
A kkv szektor hitelezés éves növekedési
ütemének előrejelzése
A vállalati hitelezés éves növekedési
ütemének előrejelzése
2
%
%
2
10
%
%
10
Tény
Forrás: MNB.
Előrejelzés - június
Előrejelzés - szeptember
Tény
Előrejelzés - június
IV.
III.
II.
2015.I.
IV.
-8
III.
-8
II.
-8
2014.I.
-8
IV.
-6
II.
-6
III.
-7
2013.I.
-7
IV.
-4
II.
-4
III.
-6
2012.I.
-6
IV.
-2
II.
-2
III.
-5
2011.I.
-5
IV.
0
III.
0
II.
-4
2015.I.
-4
IV.
2
-3
II.
2
-3
III.
-2
2014.I.
-2
IV.
4
II.
4
III.
-1
2013.I.
-1
IV.
6
III.
6
II.
0
2012.I.
0
IV.
8
III.
8
II.
1
2011.I.
1
Előrejelzés - szeptember
Forrás: MNB.
14
Tartós fordulathoz a nagybankok hitelezési feltételeinek további
oldása szükséges, de a piac egy részét a kis- és középbankok,
illetve a szövetkezeti hitelintézetek átvehetik
• A kis- és középbankok hitelezési potenciálja 450 milliárd forintra
tehető, ami a teljes belföldi vállalati hitelállomány 7, míg a kkv
hitelek 12 százalékát teszi ki.
• Mivel ezen bankok hitelezését a likviditási korlátok határozzák meg,
ezért itt az NHP további puffert jelent.
• A szövetkezeti hitelintézetek hitelezési potenciálja 400 milliárd
forintra tehető, ami a vállalati hitelek 6, míg a kkv
hitelállományok 10 százalékának felel meg.
• Mivel itt a tőkekorlátok a meghatározóak, a takarékszövetkezeti szektor
tervezett tőkejuttatása érdemben javíthatja a hitelezési képességet.
15
Portfólió minőség
Az előrejelzésünk szerint a vállalatoknál a nemteljesítő
portfólió arányának tetőzése várható
A nemteljesítő hitelek aránya és az értékvesztés eredményt rontó hatása a
vállalati szegmensben
5
%
%
25
0
0
2008.II.
2015.II.
5
2014.II.
1
2013.II.
10
2012.II.
2
2011.II.
15
2010.II.
3
2009.II.
20
2007.II.
4
Állományarányos új értékvesztés - tény
Állományarányos új értékvesztés - előrejelzés
Nemteljesítő hitelek aránya (jobb skála)
Forrás: MNB.
17
Egyedi hatások miatt jelentősen emelkedő nemteljesítési
arány a háztartási szegmensben
A bankrendszer háztartási hiteleinek portfólió minősége
20
%
%
20
4
4
2
2
0
0
30-90 nap között lejárt hitelek aránya
jún
6
2013.márc
6
dec
8
szept
8
jún
10
2012.márc
10
dec
12
szept
12
jún
14
2011.márc
14
dec
16
szept
16
jún
18
2010. márc.
18
90 napon túl lejárt hitelek aránya
Forrás: MNB.
18
A deviza eladósodottság a háztartások jelentős részét
érinti, ezért ennek megoldása valamennyi szereplő érdeke
A bankrendszer és fiókok háztartási hitelei devizális és termékmegbontásban
Összes Jelzálog-
Összesen
hitel
hitelek
Szabad
Lakáshitelek
Össz.
Támog.
felhasz.
Piaci
hitelek
Egyéb
hitelek
Állomány
(Mrd Ft)
6 633
5 372
3 298
882 2 416
2 074
1 261
5 688
1 030
673
243
431
357
4 606
2 789
1 877
1 485
882
604
392
912
4 822
584
450
243
208
134
4 238
3 844
3 495
1 812
0 1 812
1 682
349
865
446
223
222
368
Darab
(ezer)
Forint
Állomány
(Mrd Ft)
Darab
(ezer)
Deviza
Állomány
(Mrd Ft)
Darab
(ezer)
Forrás: MNB.
0
223
19
%
%
Becsült külföldi forrásköltség
Állományi kamatfelár
Állományi THM
Forrás: MNB.
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
2007.jan
márc
máj
júl
szept
nov
2008.jan
márc
máj
júl
szept
nov
2009.jan
márc
máj
júl
szept
nov
2010.jan
márc
máj
júl
szept
nov
2011.jan
márc
máj
júl
szept
nov
2012.jan
márc
máj
júl
szept
nov
2013.jan
márc
máj
10
2007.jan.
2007.márc.
2007.máj.
2007.júl.
2007.szept.
2007.nov.
2008.jan.
2008.márc.
2008.máj.
2008.júl.
2008.szept.
2008.nov.
2009.jan.
2009.márc.
2009.máj.
2009.júl.
2009.szept.
2009.nov.
2010.jan.
2010.márc.
2010.máj.
2010.júl.
2010.szept.
2010.nov.
2011.jan.
2011.márc.
2011.máj.
2011.júl.
2011.szept.
2011.nov.
2012.jan.
2012.márc.
2012.máj.
2012.júl.
2012.szept.
2012.nov.
2013.jan.
2013.márc.
2013.máj.
Az ügyfelek törlesztési terheinek emelkedésében a svájci frank
erősödése mellett meghatározó szerepe van a felárak kockázati
költségeket meghaladó növekedésének
CHF-jelzáloghitelek mögötti átlagos becsült
külföldi forrásköltség és az átlagos kamatfelár
A HUF/CHF árfolyam
260
260
240
240
220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
Forrás: MNB.
20
A legalacsonyabb jövedelmi kategóriákban a törlesztési
teher kritikus szinteket ért el
Háztartások törlesztési terhe devizális
bontásban a rendelkezésre álló jövedelem
arányában
%
%
2003.I.
III.
2004.I.
III.
2005.I.
III.
2006.I.
III.
2007.I.
III.
2008.I.
III.
2009.I.
III.
2010.I.
III.
2011.I.
III.
2012.I.
III.
2013.I.
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
A hitellel rendelkező háztartások
jövedelemarányos törlesztési terhe jövedelmi
decilisenként
Tőke - deviza
Forrás: MNB.
Kamat - deviza
Tőke - forint
Kamat - forint
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
45
%
%
45
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Átlag
Törlesztési kötelezettség a jövedelem arányában
Megfizetett törlesztés a teljesítők jövedelmének arányában
Forrás: GfK, MNB.
21
Az árfolyamgát intézményének kihasználtsága továbbra is
várakozások alatti, ami növeli a nemteljesítés valószínűségét
Az árfolyamgát intézményének
kihasználtsága
1 400
Az árfolyamgátból való kimaradás
indokai
Mrd Ft
%
70
1 200
60
1 000
50
800
40
600
30
400
20
200
10
Nem jogosult
(14%)
Bizalomhiány
(20%)
jún
máj
ápr
márc
febr
2013.jan
dec
nov
okt
szept
aug
júl
Utána túl
magas a
törlesztés
(30%)
Jobbra vár
(25%)
0
2012.jún
0
Kevés a hitel
hátralevő
ideje
(2%)
Árfolyamgátaban részt vevő állomány
Nem értesült
(3%)
Nem szorul rá
(6%)
Kihasználtság a jogosult állomány százalékában (jobb skála)
Forrás: MNB.
Forrás: GfK, MNB.
22
A már nemteljesítő hiteleknél megoldást a NET aktivitásának
növelése mellett a magáncsőd intézményének mielőbbi
bevezetése jelenthet
A bankrendszer nemteljesítő háztartási hitelei devizális és
termékmegbontásban
Összes
Jelzálog-
Lakás-
hitel
hitelek
hitelek
Szabad
felhasználású
hitelek
Egyéb
hitelek
Összesen
NPL
(Mrd Ft)
1 092
900
407
493
192
(ezer db)
747
120
NPL arány
17,7%
18,0%
12,9%
26,7%
16,6%
328
191
113
77
138
(ezer db)
593
42
NPL arány
12,8%
10,9%
7,9%
24,0%
16,9%
764
709
293
416
54
(ezer db)
154
79
NPL arány
21,2%
21,8%
NPL
627
Forint
NPL
(Mrd Ft)
NPL
552
Deviza
NPL
(Mrd Ft)
NPL
75
17,0%
27,2%
15,9%
Forrás: MNB.
23
A bankrendszer nemteljesítő háztartási hiteleinek
arányában fordulat következik be az előrejelzési horizonton
A nemteljesítő hitelek aránya és az értékvesztés eredményt rontó hatása a
háztartási szegmensben
6
%
%
18
1
3
0
0
2008.II.
2015.II.
6
2014.II.
2
2013.II.
9
2012.II.
3
2011.II.
12
2010.II.
4
2009.II.
15
2007.II.
5
Állományarányos új értékvesztés - tény
A végtörlesztésből származó állományarányos új értékvesztés
Állományarányos új értékvesztés - előrejelzés
Nemteljesítő hitelek aránya (jobb skála)
Forrás: MNB.
24
Jövedelmezőség
A hazai bankrendszer jövedelmezősége rendkívül gyenge
nemzetközi összehasonlításban
Az EU országok bankrendszerének adózás utáni
ROE mutatója
A bankrendszer és fiókok adózás előtti eredménye
30
350
Mrd Ft
Mrd Ft
350
20
20
15
15
10
10
5
5
0
150
150
50
50
-50
-50
0
-150
-150
-5
Forrás: MNB.
2010
2011
2012
2013
dec.
nov.
okt.
szept.
aug.
júl.
jún.
máj.
ápr.
márc.
jan.
febr.
2009
30
25
250
-250
%
25
250
-250
%
-10
-5
Magyarország
-10
-15
-15
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Megjegyzés: Az ábrán a tagállamok bankrendszereinek 40-60, 20-80
percentilis értéke mellett a magyar bankrendszer ROE értéke látható.
Forrás: EKB CBD.
26
A bankrendszer tartósan gyenge jövedelmezősége néhány
külföldi tulajdonú nagybank távozásához vezethet
Egyes intézmény csoportok befektetett tőkéjének viszonya a jelenlegi saját
tőkéhez és a kivett osztalékokhoz képest
6 000
millió EUR
millió EUR
6 000
4 500
4 500
3 000
3 000
1 500
1 500
0
0
-1 500
-1 500
-3 000
-3 000
-4 500
-4 500
-6 000
-6 000
Külföldi
nagybankok
Befektetett tőke
(fordított skála)
Kis-és közepes
bankok
Kivett osztalék
Szövetkezeti
hitelintézetek
Jelenlegi saját tőke
"Nyereség"
Megjegyzés: 1997 decembere és 2013 júniusa között, nem jelenértéken számított összegek. Befektetett tőke alatt az
induló saját tőke és az időszak alatt végrehajtott tőkeemeléseket értjük.
Forrás: MNB.
27
A bankok gyors eladását a magas anyabanki finanszírozás
akadályozhatja
A külföldi és tulajdonosi finanszírozás szerepe a bankrendszerben
45
Mrd EUR
%
90
80
35
70
30
60
25
50
20
40
15
30
10
20
5
10
0
0
2003. dec
2004.dec
2005.dec
2006.dec
2007.dec
2008.márc
jún
szept
dec
2009.márc
jún
szept
dec
2010.márc
jún
szept
dec
2011.márc
jún
szept
dec
2012.márc
jún
szept
dec
2013.márc
jún
40
Külföldi - hosszú
Külföldi - rövid
Tulajdonosi forrás/külföldi forrás - bankrendszer (jobb skála)
Tulajdonosi forrás/külföldi forrás - külföldi tulajdonú bankok (jobb skála)
Forrás: MNB.
28
Stresszteszt eredmények
A likviditási stresszteszt erős ellenálló képességről
tanúskodik, de csak forintban
A Likviditási Stressz Index, a bankok szabályzói limit feletti likviditási többlete,
illetve hiánya a stresszpályán
%
Mrd Ft
90
75
60
45
30
15
0
-15
-30
-45
-60
-75
-90
2009.jan.
márc.
máj.
júl.
szept.
nov.
2010.jan.
márc.
máj.
júl.
szept.
nov.
2011.jan.
márc.
máj.
júl.
szept.
nov.
2012.jan.
márc.
máj.
júl.
szept.
nov.
2013.jan.
márc.
máj.
2 400
2 000
1 600
1 200
800
400
0
-400
-800
-1 200
-1 600
-2 000
-2 400
Likviditási szükséglet a szabályozói követelmény teljesítéséhez
Likviditási többlet a szabályozói követelmény fölött
Likviditási stressz index (jobb skála)
Megjegyzés: A mutató a 10 százalékos szabályozói limithez viszonyított, normált likviditási hiányok mérlegfőösszeggel
súlyozott összege. Minél magasabb a mutató értéke, annál nagyobb a likviditási kockázat a stresszpálya mentén.
Forrás: MNB.
30
Stresszpályán növekvő, de még kezelhető mértékű
tőkeigény
A stresszteszt eredménye a 8 százalékos szabályozói tőkemegfelelési ráta mellett
Alappálya
Tőkehiányos bankok
tőkeigénye (Mrd Ft)
Tőketöbblettel rendelkező
bankok tőkepuffere (Mrd Ft)
A bankrendszer tőkepuffere
(Mrd Ft)
Stresszpálya
Első év
vége
Második év
vége
Első év
vége
Második év
vége
0
1
33
116
1 386
1 594
1 104
1 108
1 386
1 593
1 071
992
Forrás: MNB.
31
Előző jelentésünkhöz képest a Tőke Stressz Index
gyakorlatilag változatlan
A Tőke Stressz Index, a bankok szabályozói limit feletti tőketöbblete, illetve
hiánya stresszpályán
1 200
Mrd Ft
%
40
900
30
600
20
300
10
0
0
-10
2005.I.
II.
III.
IV.
2006.I.
II.
III.
IV.
2007.I.
II.
III.
IV.
2008.I.
II.
III.
IV.
2009.I.
II.
III.
IV.
2010.I.
II.
III.
IV.
2011.I.
II.
III.
IV.
2012.I.
II.
III.
IV.
2013.I.
II.
-300
Tőkepuffer szabályozói követelmény fölött
Tőkehiány szabályozói követelmény teljesítéséhez
Tőke Stressz Index (jobb skála)
Forrás: MNB.
32
Köszönjük a figyelmet!

similar documents