in .ppt format

Report
Mobileszközök
biztonsági
auditálásának
kérdései
Krasznay Csaba
Bevezetés
• 2011 egyik a smartphone-ok robbanásszerű
elterjedését hozta
• Ezzel hirtelen számos új biztonsági kockázat jelent
meg
• Az előadás során a következő témákat érintem:
• Mobileszközök biztonsági kérdései
• Piaci megoldások
• ISACA kontroll és audit elvek
Mobileszközök
• Az ISACA szerint mobileszköz:
• a smartphone,
• a laptop és a netbook,
• a tablet,
• a PDA
• az USB eszközök, mint pl. az MP3 lejátszó és a HSDPA
modem,
• a digitális kamerák,
• az RFID eszközök,
• az IrDA eszközök.
• Az előadásomban kizárólag a smartphone-okkal foglalkozom
(iOS, Android, WinMo, WebOS, Blackberry…)
Piaci trendek
Share of worldwide 2011 Q2 smartphone
sales to end users by operating system,
according to Gartner.
Okostelefonok a nagyvállalatoknál
• Az okostelefonok lehetőséget és veszélyt is jelentenek egyben
• Lehetőség, mert a munkavállaló korábban nem tapasztalt
hatékonysággal éri el
• céges emailjeit
• naptárát
• névjegyeit és az ügyféladatokat
• a vállalatirányítási rendszert
• dokumentumokat (Sharepoint, megosztások)
• a távfelügyeleti rendszereket
• A smartphone-ok ráadásul remek üzleti lehetőséget is jelentenek, hiszen
nagyon könnyen lehet a céghez kötődő alkalmazásokat fejleszteni, és azt
széles körben eljuttatni az ügyfelekhez
• A gyártók által jelenleg favorizált tabletek betörésével a határ a csillagos
ég – hacsak nem bizonyulnak evolúciós zsákutcának
5x8-as munkavállalóból 7x24-es lesz, önként!
Okostelefonok a nagyvállalatoknál
• A veszélyek az előző felsorolásból egyértelműen adódnak.
• A felhasználónak hirtelen egy készülékbe költözött a
személyes szórakoztatóeszköze, az internetes végpontja, a
PC-je – és bizony a vállalati munkaeszköze is.
• Különbség egy PC-hez képest, hogy sokkal könnyebben
elfeledkezik az ember arról, hogy a vállalat beleköltözött a
telefonba, egy gombnyomásra elérhet nagyon sok
információt – hiányzik a világos elhatárolás!
• Ráadásul sokszor nem is a vállalattól kapja a telefont, hanem
saját maga veszi meg, mert ez egy „szexi” eszköz. És ha már
a kezében van, nem fél használni – mindenhol.
Pontosan ez a veszélyek forrása...
Sebezhetőségek, fenyegetések,
kockázatok
Sebezhetőség
Fenyegetés
Kockázat
Megjegyzés
Az adatok vezetéknélküli
hálózaton közlekednek.
Kártékony külső
felhasználók kárt okoznak
a szervezetnek.
A nem védett hálózaton
közlekedő információk
megszerzése kárt okoz.
Főleg a nyílt WiFi
kapcsolatok jelentenek
kockázatot.
A mobilitás lehetővé teszi
a védett hálózaton kívüli
munkavégzést.
A védett hálózaton kívül
működő mobileszközt
kártékony kód fertőzi
meg, ami utána a vállalati
hálózaton is elterjed
Kártékony kód fertőzés,
mely többek között
adatszivárgáshoz
vezethet.
A hangsúly nem
elsősorban a kártékony
kódon van, hanem a
szervezet védett
határainak elvesztésén!
A Bluetooth kapcsolatok
gyakran bekapcsolva
maradnak.
A hackerek felderíthetik a
Bluetooth kapcsolatokat
és támadást indíthatnak.
Érzékeny adatok
szivároghatnak ki.
Nem tartom releváns
kockázatnak.
Az adatok titkosítatlan
módon vannak tárolva.
Az eszköz elvesztése
esetén az adatok
olvashatók maradnak.
Érzékeny adatok
szivároghatnak ki.
Régóta komoly kockázat,
ld. „celebhackek”.
Forrás: ISACA, Securing Mobile Devices, http://www.isaca.org/KnowledgeCenter/Research/Documents/SecureMobileDevices-Wht-Paper-20July2010-Research.pdf
Sebezhetőségek, fenyegetések,
kockázatok
Sebezhetőség
Fenyegetés
Kockázat
Megjegyzés
Az elvesztett adatok
befolyásolják a dolgozó
produktivitását.
A mobileszközökön
található adatokat nem
mindig mentik.
Amennyiben nincs
mentés az elveszett
adatokról, a
munkavállaló nem tud
dolgozni.
A webes alkalmazások és
főleg a cloud hozott némi
javulást, de továbbra is
nehézkes a megfelelő
mentés elkészítése.
A mobileszközön nincsen
megfelelő authentikáció
aktiválva.
Az authentikáció
hiányában az elveszett
eszköz adataihoz könnyű
hozzáférni.
Érzékeny adatok
szivároghatnak ki.
Ez főleg akkor okoz
gondot, ha az eszköz
távolról hozzáfér a belső
hálózathoz, hiszen így
egy eszköz az egész
szervezetet veszélyezteti.
A vállalat nem
menedzseli az eszközt.
A felhasználók a saját,
nem menedzselt
eszközeiket használják.
Érzékeny adatok
szivároghatnak ki.
Smartphone esetében
működik az ún.
costumerization és a
BYOD elv.
Az eszközre
megbízhatatlan
alkalmazásokat
installálnak.
Az alkalmazás kártékony
kódot tartalmazhat vagy
adatokat szivárogtathat
ki.
Érzékeny adatok
szivároghatnak ki,
kártékony kódok
terjedhetnek el.
Érdekes megemlékezni a
gyártók és fejlesztők által
gyűjtött információkról!
Fő biztonsági kockázatok
• A Forrester* szerint:
• Készülékek ellopásának/elvesztésének kockázata
növekszik a hordozhatósággal.
• A mobilitás és hordozhatóság növeli az adatbiztonsággal
kapcsolatos kockázatokat.
• Egy újabb platform keletkezik az adatszivárgásokhoz.
• A kártékony kódok egyre jobban áttérnek a mobil
platformokra.
• Saját kiegészítés:
• A mobilitás, a cloud és a közösségi média konvergenciája
egészen új helyzetet teremt.
• A technika pedig folyamatosan fejlődik (pl. NFC,
geolokáció, adatvédelem átalakulása…)
* Managing The Security And Risk Challenges Of Personal Devices In The Workplace
Védelmi stratégiák
• Alapvetően a mobil védelmi stratégia két elemből áll:
• szabályozzuk a területet a meglévő elvek alapján,
• vezessünk be olyan támogató eszközt, amely segít
kikényszeríteni a szabályok betartását (Mobile Device
Management – MDM)
• A szabályozásnak két megközelítése lehet:
• Egészítsük ki a meglévő szabályokat a „smartphone” szóval.
• Írjunk speciális, smartphone-ra vonatkozó szabályokat,
amiben a szervezeti elveket ültetjük át.
• Véleményem szerint az első út akkor járható, ha van saját
eszközzel végzett távmunkára szabály, vagy a cég adja ki a
smartphone-okat.
• Más esetekben területi szabályozás javasolt.
Védelmi stratégiák
Kockázat
Stratégia
Elveszett/ellopott eszköz
Központi eszközmenedzsment, amely képes a
helymeghatározásra, a távoli törlésre, a
jelszócserére és az erős authentikációra. Az
adatok legyenek titkosítva. (MDM)
Különböző eszközök támogatásának hiánya
Központi eszközmenedzsment (MDM)
Nem biztonságos adatáramlás
Biztonságos távoli hozzáférés authorizációval,
titkosítással (VPN)
Nem jogosult szinkronizálás
Központi ellenőrzés az adatok átadására (DLP)
A konzumeráció elterjedése
Felhasználói tudatosság építése
Elszámoltathatóság hiánya
A mobileszköz használatának követése
(naplózás)
Nem-megfelelőség
Központi konzol a megfelelőség bizonyítására
(MDM)
Forrás: ISACA, Securing Mobile Devices, http://www.isaca.org/KnowledgeCenter/Research/Documents/SecureMobileDevices-Wht-Paper-20July2010-Research.pdf
Mobile Device Management
• A smartphone-ok kontrollálásának és ellenőrzésének műszaki
alapköve tehát egy megfelelő MDM megoldás implementálása.
• A VPN megoldások általában elérhetők mobil platformokon is,
• A naplózás megléte jó esetben következik az MDM
implementálásából.
• A mobil DLP, mint fogalom már ismert, de egyelőre csak tapogatózás
van ebbe az irányba.
• A „jó” MDM ismérvei biztonsági oldalról a Gartner* szerint:
• rendelkezik minimum a jelszókikényszerítés, a távoli törlés, a
távoli lezárás, a naplózás és a jailbreak detektálás képességével;
• legalább 3 mobil OS-t támogat;
• van benne szabályzat és megfelelőség támogatás;
• képes az alkalmazások valamilyen kontrolljára;
• eszközleltárt lehet vele készíteni.
* Magic Quadrant for Mobile Device Management Software
Mobile Device Management piac
COBIT és Risk IT folyamatok
Kockázat
Releváns ISACA folyamatok
Elveszett/ellopott eszköz
COBIT DS5 (Ensure Systems Security), Risk IT
RR3
Különböző eszközök támogatásának hiánya
COBIT PO1 (Define a Strategic IT Plan), PO6
(Communicate Management Aims and
Direction), DS5, Risk IT RR2
Nem biztonságos adatáramlás
COBIT DS5, Risk IT RR2, RR3
Nem jogosult szinkronizálás
COBIT DS5, DS11 (Manage Data), Risk IT RR2
A konzumeráció elterjedése
COBIT DS5, DS11, PO9 (Assess and Manage
Risks) Risk IT RR2, RR3
Elszámoltathatóság hiánya
COBIT PO6, Risk IT RR1, RE3
Nem-megfelelőség
COBIT PO4 (Define the IT Processes,
Organisation and Relationships), ME3 (Ensure
compliance with established regulations), Risk
IT RR1
Forrás: ISACA, Managing Mobile Devices and Relevant Framework Processes, http://www.isaca.org/KnowledgeCenter/Research/Documents/SecureMobileDevice-Chart-21July2010-Research.pdf
Audit lépések
1. Az audit megtervezése és hatókörének meghatározása
2. Mobilbiztonság ellenőrzése
2.1 Mobilbiztonsági szabályzat
2.1.1Szabályzat meghatározása (Legyenek a mobileszközökre vonatkozó
szabályozások)
2.2 Kockázatmenedzsment
2.2.1 Kockázatfelmérés (Készüljön kockázatelemzés a mobileszközök
használata előtt, és ez legyen később folyamatos tevékenység)
2.2.2 Kockázatfelmérés irányítása (A felelős vezető vegyen részt a
kockázatfelmérésben)
2.3 Eszközmenedzsment
2.3.1 Eszközök követése (Az érzékeny adatokat kezelő eszközök
központilag legyenek menedzselve és adminisztrálva)
2.3.2 Eszköz kiadása, visszavétele (Az érzékeny adatokat kezelő eszközök a
szerepkörhöz rendelten legyen kiosztva és visszavonva)
2.4 Hozzáféréskontroll
2.4.1 Hozzáférési szabályok (Az eszközhozzáférés szintje a rajta tárolt
adatok érzékenysége szerint legyen kikényszerítve)
Audit lépések
2.5 Tárolt adatok
2.5.1 Tárolt adatok titkosítása (A vállalati adatok legyenek titkosítva az
eszközön, a titkosítás legyen központilag kezelt)
2.5.2 Adatátvitel (Legyen szabályozva az, hogy milyen adatok tárolhatók
mobileszközökön és ezek milyen módon legyenek védve)
2.5.3 Adatmegőrzés (Legyen adatmegőrzési szabályzat a mobileszközökön
tárolt adatokra)
2.6 Kártékony kódok elleni védelem
2.6.1 Kártékony kódok (Legyen kártékony kód elleni védelem
implementálva, ha ez a kockázat releváns)
2.7 Biztonságos adattovábbítás hálózaton
2.7.1 Biztonságos kapcsolatok (Távoli hozzáférés esetén legyen
biztonságos adatkapcsolat, pl. VPN implementálva)
2.8 Tudatossági oktatás
2.8.1 Mobilbiztonsági tudatossági tréning (A dolgozók tudatossági
oktatásának legyen része a mobilbiztonság)
2.8.2 Mobilbiztonsági tudatossági oktatás irányítása (Az oktatásnak
legyen visszacsatolása a menedzsment felé)
ISACA, Mobile Computing Security Audit/Assurance Program,
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/ITAF-IT-Assurance-Audit-/Audit-Programs/Documents/Mobile-Computing-Security-Audit-Prgm-21Oct2010-Research.doc
Érettségi szintek
• PO6: A mobileszközök felhasználói rendszeres és
egyértelmű üzenetet kapnak arról, hogy az eszközök nem
megfelelő használata milyen kockázatot jelentenek a
vállalatra nézve.
• PO9: A menedzsment megértette a mobileszközök
jelentette új kockázatokat, és támogatja a szükséges
kontrollok bevezetését.
• DS5: A mobileszközökre is teljesülnek a vállalat biztonsági
szabályzatai.
• DS11: A mobileszközök elérik és használják a vállalati
adatokat, a szabályzatoknak megfelelően.
• ME3: A mobileszközök teljesítik a külső szabályokból eredő
követelményeket.
Összefoglalás
• A kiberbiztonság alapvetően megváltozott az elmúlt 2
évben.
• Ennek a változásnak az egyik legfontosabb előidézője a
mobilitás, sőt kimondottan a smartphone-ok elterjedése.
• Ez rengeteg hasznot hoz, de számos új, korábban nem
tapasztalt biztonsági kihívást is jelent.
• A biztonsági elvek nem változnak, de a védelmi technikák és
hangsúlyok igen.
• A legfontosabb változás, hogy el kell felejtenünk azt, hogy
tudunk határokat védeni!
• Új biztonsági szemléletre van szükség, amely
alkalmazkodik a mindenhol jelen levő számítástechnika
(Ubiquitous computing) szemlélethez!
Köszönöm a
figyelmet!
web: www.krasznay.hu
e-mail: [email protected]
twitter: twitter.com/csabika25

similar documents