A Vaporline hőszivattyúk és alkalmazásának

Report
A VAPORLINE HŐSZIVATTYÚK ÉS
ALKALMAZÁSÁNAK
LEHETŐSÉGEI,TAPASZTALATAI
Honlap: www. geowatt.hu;
email: [email protected]
Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc.
A Magyar hőszivattyú fejlesztés !


A fejlesztett hőszivattyú család,
„Copeland”
EVI
(gőzbefecskendezéses
)kompresszorokkal
szerelt(fűtő/hűtő), folyadék-víz
rendszerű./alap kivitel/
A fejlesztés egy az eddigieknél
magasabb fűtővíz hőfokszint
elérését tette lehetővé magas
évi átlagos COP (SCOP; SPF)
érték elérése mellett.
•A fejlesztett hőszivattyúkkal radiátorok is üzemeltethetők 63/57 0Cos hőfoklépcsővel.
•Az így elérhető SPF vertikális zárt szondás hőnyerés
mellett,kompenzált felhasználásnál 4,1-4,3 ! (primer szivattyúval)
A VAPORLINE GBI(X)-HACW TÍPUSÚ
HŐSZIVATTYÚK VALÓS REVERZIBILIS „EVI
„KÖRFOLYAMATA.
A gőbefecskendezéses
COPELAND EVI
kompresszorokhoz
cégünk egy reverzibilis
(fűtő-aktív hűtő-HMV)
körfolyamatot
dolgozott ki.
Az alkalmazott körfolyamat, a beépített hűtőköri szabályzással, és egyéb
beépített hűtőköri elemekkel sikerült magas szintre emelni a pillanatnyi
COP értékeket ,stabilizálni a kimenő fűtési teljesítményt az egyes
hőfokszinteken, s ezzel minden eddiginél magasabb SPF(Seasonal Power
Factor) elérése lehetséges „Vaporline” hőszivattyúinkkal.
A VAPORLINE GBI(X)-HACW TÍPUSÚ
HŐSZIVATTYÚK VALÓS REVERZIBILIS „EVI
„KÖRFOLYAMATA.
Kétkompresszoros GBI/GWI(6696)-HACW hőszivattyúk
• EVI körfolyamat
• Teljesítmény szabályozott
kivitel
•
Magas fűtési hőmérsékleten
is nagy
hatékonyság
• Elektronikus expanziós szelep
•
Beépített külső hőmérséklet
függő szabályzás és
monitoring
A HŐSZIVATTYÚK SCOP (SPF) ÉRTÉKÉT
NÖVELŐ ELEMEK A VAPORLINE 
HŐSZIVATTYÚKBAN
A DESUPERHEATER (A LEGHATÉKONYABB HMV ELŐÁLLÍTÁS)
EZ A „CSŐ A CSŐBEN”HŐCSERÉLŐ A KÖRFOLYAMAT TÚLHEVÍTÉSI HŐJÉT
HASZNÁLJA HMV(HASZNÁLATI MELEGVÍZ) TERMELÉSRE. (LÁSD: T-S
DIAGRAM 1-2-3. PONT)
ELŐNYEI:
•MAGAS (600C) HMV HŐFOKSZINT COP ÉRTÉK ROMLÁS NÉLKÜL.
•HŰTÉSI ÜZEMMÓDBAN INGYEN HMV ELŐÁLLÍTÁS.(AZ ÉPÜLETBŐL ELVONT
HŐ 15%-BÓL HMV-T ÁLLÍT ELŐ.
A Hőszivattyúk SCOP (SPF) értékét növelő
elemek a Vaporline hőszivattyúkban
AZ EEV SZELEP (3.ÁBRA)
- ALKALMAZÁSA ÖNMAGÁBAN 10-30%-AL NÖVELI AZ ELÉRHETŐ SPF
(SZEZONÁLIS TELJESÍTMÉNY FAKTOR) ÉRTÉKET.
A TÚLHEVÍTÉS A KÖRFOLYAMAT „SZÜKSÉGES ROSSZ” RÉSZE. A STABILAN
LEHETŐ LEGKISEBB ÉRTÉKEN TARTOTT TÚLHEVÍTÉS ÍGY JAVÍTJA A
HŐSZIVATTYÚ SPF ÉRTÉKÉT.
•
A Vaporline hőszivattyúknál a túlhevítés a lehető
legalacsonyabb értéken / 30C/ működik.
•
Ezt a lehető legalacsonyabb túlhevítést az
ExV szelep és az alkalmazott elpárologtató
precízen tervezett összhangja valósítja meg.
Jelentősége:
Minden hőfokszinten stabilizálja a kimenő fűtési
teljesítményt,így javítja az SCOP(SPF) értéket!
•
•
Az EEV szelepek
A stabil és alacsony értékű túlhevítés maximalizálja és stabilizálja a kimenő
fűtési teljesítményt.
Az ábrán összehasonlítás látható a hagyományos TEV (termosztatikus
expanziós szelepek),valamint az ExV szelepek működésében.
Látható, hogy a TEV szelepek szabályozása állandóan, tág határok között
változik. A változással egyenes arányban változik az elpárologtató által felvett
hőmennyiség. Ez az ingadozás az,amely erősen lerontja a TEV szelepekkel
szerelt hőszivattyúk SPF értékét!
Az ExV szelepek szabályozása a kezdeti nagy belengés után állandó, és kis
értékű.
A HŐSZIVATTYÚK SCOP (SPF) ÉRTÉKÉT NÖVELŐ
ELEMEK A VAPORLINE HŐSZIVATTYÚKBAN





A hűtőközegtartály (receiver)
Egyszerű szerkezet,de nagyon fontos szerepe van a hőszivattyús
rendszerekben.
Modulálja a hűtőközeg mennyiségét a körfolyamatban.
Kompenzálja a szükséges hűtőközeg mennyiség különbséget a hűtési és
fűtési üzemmód között, az összes, illetve egy adott működési
tartományban.
Segíti a nagyobb rendszer teljesítmény elérését magasabb
elpárolgási hőfokszinteken, részterheléseknél.
A hőszivattyúkban a folyamatosan változó külső paraméterek 50%-nál
is nagyobb hűtőközeg töltetvándorlást eredményeznek. Ennek
SCOP(SPF) érték csökkentő hatását csak hűtőközeg tartályos
körfolyamattal lehet kiküszöbölni.
Ennek ellenére az EU-ban
forgalomban lévő hőszivattyúk körfolyamata nem tartalmazza a
hűtőközeg tartályt!
A Vaporline hőszivattyúk mindegyike hűtőközeg tartállyal van ellátva,amely a
hatékonyság lényeges eleme!
A VAPORLINE HŐSZIVATTYÚK
SZABÁLYOZÁSA

Az alkalmazott szabályzó mikroprocesszoros ” CAREL PCO3” szabályzó
,amely a szabályzási és védelmi feladatokon kívül számos működési
paraméter, hibaüzenetek kijelzésére, eltárolására, valamint a készülékek
távolsági elérésére(opció) alkalmas.
A berendezés feladata:
•A téli időszakban fűtési üzemmód
szabályozása és kontrollja.
•A nyári időszakban a hűtés üzemmód
szabályozása és kontrollja.
•Távolsági ill. hálózati elérés biztosítása
(opció).
•HMV előállítása szabályozása és
kontrollja egész évben.
•Az elektronikus expanziós szelep /
ExV/ kontrollja.
A KIFEJLESZTETT „VAPORLINE”
HŐSZIVATTYÚ TÍPUSOK

GBI(09-96)-HACW /alapkészülékek/

GBI(09-96)-HDW /két kondenzátoros hőszivattyú/
--Multifunkciós hőszivattyú (fűtés-aktív hűtés HMV termelés). 10-100 kW
egységteljesítményben,10 db teljesítmény fokozatban, HMV előállítás
desuperheaterrel.
HMV kapacitás a fűtési teljesítmény 15%-ban.
Multifunkciós hőszivattyú (fűtés- direkt HMV termelés). 10-100 kW
egységteljesítményben,10 db teljesítmény fokozatban, HMV előállítás
kondenzátorral.
Csak HMV-re is képes működni teljes kapacitással. Max. HMV hőmérséklet
600C.

GBI(09-96)-H
Csak fűtő hőszivattyú 10-100 kW egységteljesítményben,10 teljesítmény
fokozatban. /opc.:passzív hűtés/

GBI(09-96)-HW
Fűtő és HMV termelő hőszivattyú 10-100 kW egységteljesítményben,10
teljesítmény fokozatban. HMV előállítás desuperheaterrel /opc.:passzív
hűtés/
A KIFEJLESZTETT „VAPORLINE ”
HŐSZIVATTYÚ TÍPUSOK


GBI(09-96)-HACDW /két kondenzátoros 4 funkciós hőszivattyú/
Multifunkciós hőszivattyú - fejlesztés és szabadalmaztatás alatt!
A Vaporline hőszivattyúk mindegyike EVI (gőzbefecskendezéses)
körfolyamattal szerelt, jelenleg a leghatékonyabb ,legmagasabb SPF
értéket biztosító készülék család magas fűtési hőfokszinten is!

Magyar fejlesztés, Magyar Termék
Nagydíjas, hőszivattyú család!
MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEK
KÉT KONDENZÁTOROS KÉSZÜLÉKEK. GBI(X)-HDW
TÍPUSOK
Ezzel a megoldással egy rossz
kihasználtságú, külön hőszivattyús
készülék kiváltása lehetséges.
A HMV előállítás
tulajdonsága,hogy az egyidejűségek
miatt viszonylag nagy teljesítmény
igények keletkeznek.
Abban az esetben azonban,ha a
„Vaporline” kétkondenzátoros
(HDW) készüléket alkalmazunk az
épület fűtésére és HMV ellátására,
akkor 1/3-al javítjuk a fűtő
hőszivattyúk kihasználtságát, és
megspórolunk egy több millió Ft-os
beruházást ,vagy egy rossz
hatákonyságú rendszert.
A VAPORLINE  HŐSZIVATTYÚK
ALKALMAZHATÓSÁGA
Hőnyerési lehetőségek: földhő (szonda,kollektor,földhőkosár),víz, hulladékhő
Alkalmas: alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerek -fal,padló,mennyezetműködtetésére.minden eddiginél magasabb SPF értéken, zárt szondás,valamint
nyitott kutas hőnyerési móddal:
(SPF=4,5-5,0)
•A speciális fejlesztés következtében alkalmas meglévő radiátoros rendszerek
működtetésére,magas SPF értéken zárt szondás,valamint nyitott kutas hőnyerési
móddal (SPF=3,8-4,5)
Hulladékhő hasznosítás
A
GWI típusú készülékeink kifejezetten alkalmasak magasabb hőmérsékletű
hulladékhő (termálvíz) hasznosítására . Az EVI kompresszorok magas elpárolgási
hőmérséklete (170C)igen magas COP értékű hasznosítást tesz lehetővé,magas
kondenzációs hőfokszinten.
A VAPORLINE  HŐSZIVATTYÚK ELŐNYEI A
FORGALOMBAN LÉVŐ HŐSZIVATTYÚKHOZ KÉPEST.


Lényegesen magasabb SCOP (SPF) érték, s így alacsony
üzemköltség az EVI körfolyamatnak és a beépített
hatékonyság növelő elemeknek köszönhetően. Lényegesen
magasabb CO2 megtakarítás az üzemeltetés során
Magas hőmérsékletű fűtési rendszerek is hatékonyan
üzemeltethetők.

A Vaporline hőszivattyúk alkalmasak viszonylag magas
hőmérsékletű termálvizek magas COP értékű hasznosítására.

A Vaporline hőszivattyúk multifunkciós kivitelűek is lehetnek,s
ezzel a kihasználtságuk ,alkalmazhatóságuk javul. (Fűtésaktív hűtés-HMV)
A FAJLAGOS KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA
LCOE(LEVELIZED COST OF ENERGY) ÉRTÉKEK
15kW zárt szondás, fűtés-hmV funkció
15kW zárt szondás
fűtés-hűtés-HMV
A FAJLAGOS KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA
Kondenzációs gázkazán fűtő-hmv funk.
gázkazán+splt klíma
21,01 Ft/kWh≤22,26Ft/kWh (rács paritás)
Kondenzációs
18,34Ft/kWh ≤23,67Ft/kWh
A FAJLAGOS KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA
A FAJLAGOS KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA
USZODAI ALKALMAZÁS,KÜLÖNBÖZŐ
FŰTÉSI HŐFOKSZINTEKEN
16. Nagykőrös.2010.dec-2011.márc.
Új uszoda komplett hőszivattyús
energiatakarékos rendszere.
Elfolyó 360C-os termálvíz hulladékhő hasznosítás. A
hőszivattyúk elpárologtató
oldali bemenő vízhőmérséklete 170C.
Vaporline GBI33-HW
felfűtés
Tervező:
GEOWATT kFT.
(Kmotricza Igor,
Fodor Zoltán)
Kivitelező: NELKE Kft.
1 db medence vízhőntartás,medence
(170C/320C)
46kW
Vaporline GBI33-HDW 1 db használati melegvíz
termelés,medence felfűtés
(170C/500C) 52 kW
Vaporline GBI24-HW
1 db medence tér padló
fűtése,medence víz felfűtés
(170C/450C) 32,8kW
Vaporline GBI18-HW
1 db légtechnikai kalorifer
fűtése,medence felfűtés
(170C/620C) 26,3 kW
NORDIC PC-75
1 db medence kondícionáló
hőszivattyú
MAGAS FŰTÉSI HŐMÉRSÉKLETŰ ALKALMAZÁS
Napközi otthon Pitvaros
Meglévő épület,radiátoros fűtés.
Az épület számított hővesztesége:31kW
A beépítendő hőszivattyúk: GBI33-HDW 1db
Új típusú kétkondenzátoros készülék, a nagy
HMV teljesítmény kielégítésére.
Fűtési teljesítménye: 35,8kW (B40C/W630C)
Fűtési COP:4,5 (B0/W350C);2,8 (B4/W630C)
A tervezett SPF= 4,2
Tervező,kivitelező: Vaporline Kft.
(Kis József,Szomax Kft.)
INTÉMÉNYI HŐSZIVATTYÚS
RENDSZER


14.Szentlőrinc.2010.dec-febr.
Új egészségügyi centrum hőszivattyús rendszere
Az épület számított hővesztesége:29kW
Az épület számított hőterhelése: 45kW
A beépítendő hőszivattyúk: GBI24-HACW 2db
Fűtési teljesítménye: 25kW (B40C/W400C)
Fűtési COP: 4,4 (B0/W350C)
Aktív hűtési teljesítménye:22,7 kW (W7B250C)
A hűtési COP(EER):5,5 (W7/B250C)
Tervező: Geowatt Kft.(Kis
József,Fodor Zoltán)
Kivitelező: Geolight Kft.
INTÉZMÉNYI ALACSONY HŐM.RENDSZER
Bölcsőde, Sátoraljaújhely
„Vaporline” GBI33-HACW hőszivattyú
AUTÓSZALON FŰTŐ-AKTÍV HŰTŐ
RENDSZERE
Fóti autószalon
 Vaporline GBI96-HACW hőszivattyú

Tervező,kivitelező:
GEOWATT Ltd.
(Kis József,
Fodor Zoltán)
IZTÉZMÉNYEK MAGAS FŰTÉSI HŐMÉRSÉKLETŰ
RENDSZEREI
Szakály Község Önkormányzati
Intézményeinek
Energiahatékonyság növelő beruházásai.
Az Általános Iskola:

Az épületen 10 cm-es hőszigetelés ,éj új nyílászárók kerültek elhelyezésre.
A beépített hőszivattyú: Vaporline GBI33-HACW típus
A belső hőleadó rendszer radiátoros. A tervezett max.fűtési hőfoklépcső
620C/ 500C.
Tervező: Geowatt Ltd.
Kivitelező: Komlói Fűtőerőmű Co.
IZTÉZMÉNYEK MAGAS FŰTÉSI
HŐMÉRSÉKLETŰ RENDSZEREI

Szakály Község Önkormányzati Intézményeinek
Energiahatékonyság növelő beruházásai.
Felsőtagozatos Általános Iskola és Óvoda:
Az épületen 10 cm-es hőszigetelés ,éj új nyílászárók kerültek elhelyezésre.
A beépített hőszivattyú: Vaporline GBI33-HACW típus,valamint GBI18-HACW
A belső hőleadó rendszer radiátoros. A tervezett max.fűtési hőfoklépcső 620C/
500C.
Tervező: Geowatt Kft.
Kivitelező: Komlói Fűtőerőmű Zrt.
IZTÉZMÉNYEK MAGAS FŰTÉSI
HŐMÉRSÉKLETŰ RENDSZEREI

Szakály Község Önkormányzati Intézményeinek
Energiahatékonyság növelő beruházásai.
A Polgármesteri Hivatal:
Az épületen 10 cm-es hőszigetelés ,éj új nyílászárók kerültek elhelyezésre.
A beépített hőszivattyú: Vaporline GBI18-HACW
A belső hőleadó rendszer radiátoros. A tervezett max.fűtési hőfoklépcső
620C/ 500C.
Tervező: Geowatt Kft.
Kivitelező: Komlói Fűtőerőmű Zrt.
IVÓVÍZ HŐJÉNEK HŐSZIVATTYÚS
HASZNOSÍTÁSA

A zalai vízmű.
A Zalai Vízmű iroda és üzemépületének fűtése ,valamint használati melegvíz
ellátása a 12-140C-os ivóvízből, hőszivattyúval kivett hőmennyiséggel.
A fűtési teljesítmény igény 80 kW., amelyet 1 db Vaporline GBI33-HDW ,valamint 1
db GBI33-HW hőszivattyú biztosít.

A belső hőleadó rendszer magas hőmérsékletű , max. 62/570C –on működik.
Áttervezést végezte: Geowatt Kft.
Kivitelező: Kozma Kft.
REFERENCIÁK
Esztergom, üzemcsarnok 150 kW-os
zárt szondás hőszivattyús rendszer
MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ
Cégünk terméke. a "Vaporline" hőszivattyú család, a
2012.évben elnyerte a
MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ
KITÜNTETŐ CÍMET
A díjat szept.4.-én kedden Budapesten,a Parlament épületében adták át.



MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ



Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Termék Nagydíj
fővédnöke beszédében kiemelte: a magyar gazdaság a nemzetközi piacon
csak akkor lehet sikeres, versenyképes, ha magas hozzáadott értékű
termékeket, valamint szolgáltatásokat állít elő és exportál.
A Magyar Termék Nagydíj esetében a pályázat célja az idén is az volt, hogy
elismerje és díjazza a kiváló minőségű, Magyarországon gyártott és
forgalmazott termékeket, szolgáltatásokat, elősegítse a minőségtudatos
szemléletet, valamint emelje a fogyasztóvédelem színvonalát.
A legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerték a Magyar Termék Nagydíj kitüntető
címet és ezzel együtt a Magyar Termék Nagydíj tanúsító védjegy egyéves díjmentes
használatát.

similar documents