A különböző finanszírozási alternatívák összehasonlítása

Report
Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei.
Gazdálkodás és Menedzsment szak levelező képzés.
7. előadás:
A különböző finanszírozási alternatívák
összehasonlítása. Példák a külső és belső
finanszírozásra. A válsághelyzetek pénzügyi
menedzselése.
Dr.Béza Dániel
2014.12.05
A különböző finanszírozási
alternatívák összehasonlítása
2
A hullámmodell: a külső finanszírozási források
kereslete és kínálata az életciklus függvényében
Mielőtt más pénzét igénybe vennénk, a
következőket kell tisztázni
Mire kell a pénz?
Mennyi pénzre van szükségünk?
Miért van a vállalkozásunkban pénzhiány?
(Miért nem áll rendelkezésünkre a szükséges pénzmennyiség?)
Milyen időtávra kívánjuk más pénzét igénybe venni?
Milyen biztosítékokat tudunk fölajánlani?
Milyen forrásköltségeket tudunk kitermelni?
Milyen pótlólagos hozamot tudunk biztosítani?
4
Lehetséges finanszírozási alternatívák
számbavétele
Belső
finanszírozás
A belső finanszírozás azt jelenti, hogy a vállalkozás
készpénz szükségletét nem pótlólagos külső források
bevonásával, hanem a nyereséges gazdálkodás során
keletkező sajátforrás felhasználásával, illetve a meglévő
források intenzívebb kihasználásával oldjuk meg.
Külső
finanszírozás
• Adósságfinanszírozás
• Vagyonfinanszírozás
5
A finanszírozási források csoportosítási szempontjai
A finanszírozási forrásokat csoportosíthatjuk:
• Az igénybe vett forrás költsége alapján
• Az igénybevett forrás lejárata alapján
• A tulajdonosi jogok korlátozásának mértéke
alapján
6
a). Csoportosítás a forrásköltség alapján
Mitől függ a forrásköltség?
-a forrás megszerzésének költségétől (személyes kiadások, időráfordítás, stb.,)
-a tranzakciós költségektől (amit a finanszírozó számol föl)
-az ügylet kockázatától (hitelkamat)
-a befektető hozamelvárásától (osztalék)
Csoportosítás
Forrásköltség alapján
Belső finanszírozás (kivéve kényszerlikvidálás)
Tagi kölcsön, baráti kölcsön, pénzkímélő módszerek (váltó, csekk,
közraktárjegy)
Szállítói hitel, vevői előleg (rövid futamidő kb. 1 hónap a tipikus, kivéve mg. és
építőipar)
Bankhitel (a kockázattól függően lehet ez a legdrágább)
Lízing, faktoring, szállítói hitel (hosszabb lejárat)
Dániel.
Tőkefinanszírozás, tőkeemelés.dr.Béza
(Ez az
egyik legolcsóbb forrás! 3F de ha
tőzsdére megyünk akkor már drága)
7
b) Csoportosítás a források futamideje alapján
Pénzkímélő eszközök (kivéve közraktárjegy!)
Rövid
Szállítói hitel
táv
Baráti, családi kölcsönök
Faktoring
Vevői előleg
Futamidő
Tagi kölcsön
Bankhitel
Lízing
Alaptőke emelés
Hosszú
táv
8
c) A tulajdonosi jogok korlátozásának mértéke szerint
Az adósságfinanszírozás általában nem jár a tulajdonosi jogok
korlátozásával, illetve a cégünk feletti rendelkezési jog
elvesztésével.
A vagyonfinanszírozás általában a tulajdonosi jogok
megosztását illetve korlátozását is jelenti.
(kivéve, ha a tőkeemelést a jelenlegi tulajdonosok hajtják
végre.)
9
Az eladósodás hatása a befektetett tőke hozamára
A vállalat jövedelemtermelő képességét alapvetően eszközei, az eszközök
használatának hatékonysága, és nem a forrásstruktúrája határozza meg.
Ugyanakkor a forrásköltség emelkedése rontja a cég jövedelem termelő
képességét. A rossz finanszírozási struktúra elviheti a cég teljes nyereségét.
Mekkora legyen a tőkeáttétel?
Agresszív vagy konzervatív finanszírozási politika
Az eladósodás korlátai
10
Finanszírozási formák közötti választás
SZUBJEKTÍV tényezői
Ahol a tulajdonosok és a vezetők azonosak, ott az érzelmi
kötődés miatt kerülni fogják a tőkebevonást.
Ahol a tulajdonosok, és a menedzsment szétválik, ott a
menedzsment általában a hitelt preferálja.
Az egyéni vállalkozók és a kisvállalkozók idegenkednek a
hitelfelvételtől.
(hazai felmérési tapasztalatok)
11
Esetek, amikor akkor is jobb külső forrást igénybe
venni, ha rendelkezünk saját forrással
Adóelőny
Állami vagy EU támogatás kapcsolódik hozzá
Alternatív befektetés magasabb hozamot biztosít, mint saját
vállalkozásunk
A tőkével együtt szaktudást is szerzünk, vagy más piaci előny
kapcsolódik hozzá
12
Néhány ökölszabály
Az eszközök, és a források lejárata legyen összhangban
A túlzottan konzervatív finanszírozási politika lassítja a
vállalkozás növekedését, ezért piacvesztést, a piacról történő
kiszorulást eredményezhet
A pótlólagos pénzforrást illetve annak költségeit mindig az a
befektetés kell hogy kitermelje, amire igénybe vettük.
13
A válsághelyzetek pénzügyi
menedzselése
dr.Béza Dániel
A válság jelei
Az első jel a rendszeres likviditási probléma. Ekkor még úgy
tűnhet, minden rendben van…
Fontos figyelmeztető jel lehet, hogy egyre nagyobb hitelre van
szüksége a vállalkozásnak ugyanolyan volumenű termelés
finanszírozására
Súlyos figyelmeztető jel, hogy a bank egyre szigorúbb feltételek
mellett hajlandó csak a vállalkozást finanszírozni
A szállítók nem adnak szállítói hitelt, csak készpénzért hajlandóak a
vállalkozást kiszolgálni
Néhány szállító felszámolást kezdeményez a cég ellen
A vállalkozások és a környezet reakciói
A cég nagy árengedményeket ad,
hogy készpénzhez jusson
A cég a szokásosnál kisebb megbízásokat is elvállal, hogy bevételre tegyen szert
A dolgozók és a vevők szervezetlenségre panaszkodnak.
A kulcsemberek kilépnek
A rendszeres likviditási probléma okai I.
A vállalkozás gyorsabban növeli a termelését, mint arra a képződő nyereség fedezetet
biztosítana
A vállalkozásnak romlott a jövedelemtermelő képessége, esetleg már veszteségbe fordult
A cég raktárra termel, nőnek az eladatlan készletek
Elfekvő készletek halmozódtak föl
A rendszeres likviditási probléma okai II.
Rossz minőségű vállalkozásoknak szállítunk, akik maguk is válságban vannak, ezért egyre
később fizetnek, vagy egyáltalán nem fizetnek
Romlott a vevő-szállítói lejárati összhang
A pénzügyekben senki nem ismeri ki magát, nem világos, hogy mire megy a pénz,
túl magasak az általános költségek, az anyagköltség, bérköltség
Túl sokat költött a berendezésekre (Eszközök és források lejárati összhangja megbomlott)
A vállalkozó túl sok pénzt visz ki az üzletből
A válságkezelés lépései I. Tűzoltás
Nézzünk szembe a problémákkal!
Hárítsuk el az azonnali fizetésképtelenséget, a felszámolás
veszélyét!
Nyerjünk időt!
Sürgősen meg kell egyezni a szállítókkal
Egyeztetni kell a vevőkel (azonnali fizetés, vevői előleg, stb.)
Egyeztetni a bankkal, haladékot kérni a lejárt hitel visszafizetésére.
Egyeztetni kell az NAV-val
Majd sürgősen friss pénzhez kell juttatni a vállalkozást (tagi kölcsön, baráti
kölcsönök, stb.)
Tisztázzuk a válság okát!
(De ne várjuk meg a tűzoltással a vizsgálat eredményét)
Készítsünk válságkezelési stratégiát! Vonjuk be a hitelezőket is!
dr.Béza Dániel
A válságkezelés lépései II.
A belső finanszírozásnál ismertetett módszerekkel el kell
kezdeni a kevésbé likvid eszközöket likviddé tenni.
(Alapanyag készlet, félkész-termékek, késztermék készlet, stb., gyors
értékesítése és likviddé tétele.)
Ezzel a válság okát még nem hárítottuk el, de készpénzhez jutottunk és időt
nyertünk a válságterv megvalósításához, és az új finanszírozási struktúra
kialakításhoz.
Kezdjük el felszámolni a válság valódi okait!
A megoldás attól függ, hogy mi vezetett a fizetésképtelenséghez
Befektetett eszközök csökkentése (vissz-lízing, bérlés stb.)
Korszerűbb készletgazdálkodás bevezetése
Megfelelő vevő-szállítói összhang kialakítása
Veszteséges termelés fölszámolása, termékstruktúra átalakítása
Finanszírozási struktúra átalakítása, (pl.: a hosszú lejáratú források arányának
növelése hiányzó tőke pótlása stb.)
dr.Béza Dániel
A válságkezelés lépései III. – KONSZOLIDÁCIÓ
Konszolidáljuk az elért eredményeket!
Tartsuk be a válságkezelés során tett ígéreteinket (szállítók, vevők,
NAV, stb.)
Állítsuk növekedési pályára a céget (ha ezzel nem idézünk elő újabb
válsághelyzetet!)
Fogadjuk meg, hogy tanultunk a hibáinkból és ezeket nem követjük
el még egyszer!
A válságkezelés lehetséges kimenetei
Fizetőképes?
Újjászervezhető
Igen
Nem
MEGÚJULÁS
CSŐDELJÁRÁS
VÉGELSZÁMOLÁS
FELSZÁMOLÁS
Életképes?
Nem életképes
Csőd és felszámolás
• A csődeljárásra és a felszámolásra vonatkozó
jogszabály
– 1991. évi XLIX. (többször módosított) Törvény a
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
• A csőd intézménye (A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós - a
csődegyezség megkötése érdekében - fizetési haladékot kap, és csődegyezség
megkötésére tesz kísérletet.)
– Mi a csődeljárás lényege
– Mikor kerülhet sor csődeljárásra
– Milyen kimenetei lehetnek a csődeljárásnak
• A felszámolási eljárás (A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy
a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők e törvényben
meghatározott módon kielégítést nyerjenek).
– Mi a felszámolási eljárás lényege
– Mikor kerül sor felszámolásra
– Milyen kimenetei lehetnek a felszámolásnak
dr.Béza Dániel
Köszönöm a figyelmet!
www.csabaliget2008.hu/oktatas
http://kfk.uni-corvinus.hu
dr.Béza Dániel

similar documents