Slayt 1 - Mühendislik Fakültesi

Report
Mühendislik Fakültesi
2012-2013 Bahar Yarıyılı
Akademik Genel Kurulu
17 Temmuz 2013
GÜNDEM
 Bilgi Arzı
 2012 – 2013 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Genel
Değerlendirilmesi
 Dilek ve Öneriler
BİLGİ ARZI
10 NİSAN 2013 TARİHİNDEKİ
AKADEMİK GENEL KURUL
TOPLANTISI’NDAN İTİBAREN
3
BİLGİ ARZI
 TANITIM FAALİYETLERİ
 KARİYER GÜNLERİ
BİLGİ ARZI
 Teknopark Çalışmalarında Görev
 Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan
 Prof. Dr. Süheyda Atalay
 Öğr.Gör. Özkan Akın
 Ar. Gör. Halil Tuzcu
 TUSAŞ ile Protokol Çalışmaları
 Prof. Dr. Semih Ötleş
 Prof. Dr. Süheyda Atalay
 Prof. Dr. Hasan Yıldız
BİLGİ ARZI
MÜDEK Akreditasyon Sonuçları
 Bilgisayar Mühendisliği
 Gıda Mühendisliği
 Elektrik – Elektronik
Mühendisliği
 İnşaat Mühendisliği
 Makine Mühendisliği
 Kimya Mühendisliği
 Tekstil Mühendisliği
(01.05.2006 -30.09.2016)
(01.05.2006 -30.09.2016)
(01.05.2008 - 30.09.2013)
(01.05.2010 - 30.09.2015)
(01.05.2008 - 30.09.2015)
(01.05.2006 - 30.09.2016)
(01.05.2006 - 30.09.2016)
BİLGİ ARZI
SIRALAMA
Hollanda Leiden Üniversitesi tarafından yapılan
Web of Science veri tabanından 2008 – 2011 yılları
arasında yayınlanan makale ve incelemeler esas
alınarak hazırlanmıştır.
Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri, Yaşam ve Yer
Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Doğal
Bilimler ve Mühendislik, Sosyal ve Beşeri Bilimler
olmak üzere 5 temel alanda sıralama yapılmıştır.
 “Doğal Bilimler ve Mühendislik” alanında Türkiye
birincisi
BİLGİ ARZI
ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ
 “Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması”na 54 üniversiteden
katılan 201 proje arasından ilk aşama değerlendirmeyi geçen 140 projenin
içine girerek 5 – 9 Temmuz 2013 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen
final sergisine katıldılar
 İlker BAŞARAN, Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü Anadal, Makine
Mühendisliği Çiftanadalda ve Gökhan BULUNUR, Makine Mühendisliği
Bölümü Anadal, Elektrik – Elektronik Mühendisliği Yandal öğrencilerimiz “
Makine ve Otomasyon Teknolojileri” tematik alanında yarıştığı “6
Serbestilk Dereceli Hekza Paralel Robot Tasarımı ve Prototip İmalatı”
isimli çalışmalarıyla 2013 yılı sanayi odaklı lisans bitirme projeleri
yarışmasında birincilik, dereceye girenler arasından seçilen ve 3 projeye
verilen “Büyük Ödüller” arasında ikinciliğe layık görülmüşlerdir.
 Biyomühendislik Bölümü son sınıf öğrencilerimizden Şeyma BEKTAŞ,
“Biyoteknoloji” alanında yarıştığı “3 Boyutlu Biyo-Baskı (3D Bioprintign)
Metodu İçin Çeşitli Hidrojellerin Tasarlanması ve Bu Hidrojellerde Hücre
Canlılığının İncelenmesi” isimli çalışmasıyla genel değerlendirmede
üçüncülüğe layık görülmüştür.
BİLGİ ARZI
 Mezuniyet Töreni
19 Temmuz 2013
2 grup halinde
 Yeni WEB Sayfası
BİLGİ ARZI
Çok Disiplinli Çalışma Takımı ile
Toplantı
20 Haziran 2013
Eylül ayından başlamak üzere eylem
planı
BİLGİ ARZI
TANITIM
Tanıtım Broşürlerin Güncellenmesi
Dershane Temsilcileri ile Toplantı
05 Nisan 2013
Liselere Ziyaret (5 Lise)
3-18 Nisan 2013
 EÜ Tanıtım Günleri
25-26 Nisan 2013
 EÜ Tercih Günleri
11-12 Temmuz 2013
BİLGİ ARZI
KARİYER GÜNLERİ
 Ortak Broşür Hazırlanması
 29 Nisan 2013
 Bölüm Kariyer Günleri
 Biyomühendislik
 Tekstil Mühendisliği
 Gıda Mühendisliği
 Kimya Mühendisliği
 Makine Mühendisliği
 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
3-4 Mayıs 2013
8 Mayıs 2013
10 Mayıs 2013
22 Mayıs 2013
22 Mayıs 2013
24 Mayıs 2013
MEVCUT DURUM
13
BÜTÇE
14
2 013 Y I L I B Ü T Ç E D A Ğ I L I M I
KATMA BÜTÇE HARCAMA KALEMLERİ
ÖDENEĞİ
HARCANAN
15.673.600,00.-TL
8.392.913,00.-TL
2.929.700,00.-TL
1.594.738,00.-TL
232.565,00.-TL
76.726,18.-TL
……………03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
41.700,00.-TL
23.072,34.-TL
……………03.3 Yolluklar
72.300,00.-TL
23.824,50.-TL
……………03.5 Hizmet Alımları
14.865,00.-TL
6.772,75.-TL
……………03.7 Menkul Mal, Alım Bakım Onarım Giderleri
53.000,00.-TL
17.179,70.-TL
……………03.8 Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri
50.700,00.-TL
5.876,89.-TL
18.835.865,00.-TL
10.064.377,18.- TL
* 01 PERSONEL GİDERLERİ
* 02 SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD.
* 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
(03.2 + 03.3 + 03.5 + 03.7 + 03.8)
* KATMA BÜTÇE TOPLAMI (01 + 02 + 03)
15
AKADEMİK KADROLAR
16
MEVCUT AKADEMİK KADRO DURUMU
Araştırma Görevlisi
Öğretim Üyesi
Tahsisli
MEVCUT DURUM
Prof
Doçent
Y. Doç.
Öğ.Gör.
Toplam
Daimi
Yük.Lis
Doktora
Toplam
7
2
9
-
18
10
1
-
11
BİYO
11
3
3
1
18
7
-
3
10
DERİ
4
4
4
-
12
8
-
-
8
ELEKTRİKELEKTRONİK
1
3
10
1
15
7
-
-
7
14
3
9
-
26
8
1
5
14
İNŞAAT
2
4
12
1
19
12
-
-
12
KİMYA
15
2
7
1
24
11
2
3
16
MAKİNA
6
3
10
1
20
8
-
1
9
TEKSTİL
10
10
4
-
24
10
-
4
14
TOPLAM
70
34
68
5
176
81
4
16
101
BİLGİSAYAR
GIDA
17
TALEP EDİLEN KADROLAR
BÖLÜM
ANABİLİM DALI
UNVAN
Bilgisayar
Biyomühendislik
Biyomühendislik
Biyomühendislik
Biyomühendislik
Deri
Gıda
Gıda
İnşaat
Kimya
Kimya
Kimya
Bilgisayar Bilimleri
Biyomühendislik
Biyomühendislik
Biyomühendislik
Biyomühendislik
Deri Müh.
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Hidrolik
Proses ve Reaktör Tasarımı
Proses ve Reaktör Tasarımı
Temel İşlemler ve Termodinamik
Uzman
Yrd. Doç
Yrd. Doç
Öğr. Gör.
Arş. Gör.
Yrd. Doç
Yrd. Doç
Öğr. Gör.
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Yrd. Doç
Arş. Gör.
İZİN TALEP EDİLEN KADROLAR
BÖLÜM
ANABİLİM DALI
UNVAN
Kimya
Temel İşlemler ve Termodinamik
Profesör
İzin Geldi, Değerlendirme Aşamasında
Tekstil
Tekstil Teknolojisi
Yrd. Doç
Elektrik - Elektronik
Elektronik
Profesör
Elektrik – Eletronik
Devreler ve Sistemler
Profesör
Biyomühendislik
-
Deri
Deri Müh.
İnşaat
Hidrolik
Kimya
Proses ve Reaktör Tasarımı
Yrd. Doç
İzin Geldi, Değerlendirme Aşamasında
Doçent
İzin Geldi, Değerlendirme Aşamasında
Yrd. Doç
İzin Geldi, Değerlendirme Aşamasında
Profesör
İzni geldi
AKTARIMI YAPILACAK KADRO TALEPLERİ
BÖLÜM
KADRO
UNVANI
Biyomüh.
Arş. Gör.
Elektrik –
Elektr. Müh.
Arş. Gör.
Gıda Müh.
MEVCUT/BÖLÜM
ANABİLİM DALI
AKTARILACAK
BÖLÜM ANABİLİM
DALI
KART
NO
KADRO
DERECE
KULLANIM İZNİ
İSTENİP
İSTENMEDİĞİ
Makine Müh. Bl. /
Mekanik ABD
3721
4
İsteniyor.
Elektrik – Elektr. Müh.
Elektrik Mak. ABD
Tekstil Müh. Bl./
Tekstil Tekn. ABD
2666
5
İstenmiyor.
Doçent
Gıda Müh. Bl./Gıda
Bilimleri ABD
Gıda Müh. Bl./Gıda
Tekn. ABD
348
1
İsteniyor.
İnşaat Müh.
Yrd. Doç.
İnşaat Müh. Bl./
Yapı Malz. ABD
İnşaat Müh. Bl./
Yapı İşlet. ABD
578
3
İzin Geldi.
Değerlendirme
aşamasında
İnşaat Müh.
Yrd. Doç.
İnşaat Müh. Bl./
Ulaştırma ABD
İnşaat Müh. Bl./
Yapı ABD
785
2
İsteniyor.
Makine Müh.
Doçent
Makine Müh. Bl./
Mekanik ABD
Makine Müh. Bl./
Termodinamik
2004
1
İzin Geldi.
Değerlendirme
aşamasında
Makine Müh.
Arş. Gör.
Makine Müh. Bl./
Enerji ABD
Makine Müh. Bl./
Makine Teorisi
Dinamiği ABD
3802
4
İsteniyor.
Kimya Müh.
Prof.
Kimya Müh. Bl./
Temel İşl. Ve Term. ABD
Tekstil Müh. Bl./
Tekstil Tekn. ABD
3051
1
İstenmiyor.
AKTARIMI YAPILACAK KADRO TALEPLERİ
BÖLÜM
KADRO
UNVANI
MEVCUT/BÖLÜM
ANABİLİM DALI
AKTARILACAK BÖLÜM
ANABİLİM DALI
KART
NO
KADRO
DERECE
KULLANIM
İZNİ İSTENİP
İSTENMEDİĞİ
Kimya
Profesör
Kimya Müh. Bl./
Kimyasal Tekn. ABD
Tekstil Müh. Bl./ Tekstil
Bilimleri ABD
3053
1
İstenmiyor
Kimya
Profesör
Kimya Müh. Bl./
Proses ve Reak. Tas. ABD
Tekstil Müh. Bl./ Tekstil
Tekn. ABD
3054
1
İstenmiyor
Tekstil
Yrd. Doç.
Tekstil Müh. Bl./
Tekstil Tekn. ABD
Kimya Müh. Bl./
851
Proses ve Reak. Tas. ABD
5
İsteniyor
Tekstil
Yrd. Doç.
Tekstil Müh. Bl./
Tekstil Tekn. ABD
Kimya Müh. Bl./
Temel İşl. ve Term. ABD
3589
3
İsteniyor
Tekstil
Yrd. Doç.
Tekstil Müh. Bl./
Tekstil Bilimleri ABD
Kimya Müh. Bl./
Kimyasal Tekn. ABD
3383
1
İsteniyor
IV SAYILI CETVEL
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
MEVCUT KADRO
YAPILMASI İSTENEN DEĞİŞİKLİK
Bölümü
Anabilim
Dalı
Kodu
Unvanı
Derece
Adedi
Kodu
Unvanı
Derece Adedi
Bilgisayar
Müh.
Bilgisayar
Yazılımı
3479
Profesör
1
1
3479
Doçent
1
1
Deri Müh.
Deri Müh.
903
Öğr. Gör.
1
1
903
Doçent
1
1
Elektrik
Elektronik
Müh.
Devreler ve
Sistemler
1824
Arş. Gör.
4
1
1824
Profesör
1
1
Elektrik
Elektronik
Müh.
Devreler ve
Sistemler
1833
Arş. Gör.
4
1
1833
Doçent
1
1
Elektrik
Elektronik
Müh.
Telekominikasyon
3990
Arş. Gör.
4
1
3990
Yrd. Doç.
2
1
Elektrik
Elektronik
Müh.
Elektromanyetik – Mikr.
1680
Arş. Gör.
4
1
1680
Yrd. Doç.
3
1
Elektrik
Elektronik
Müh.
Elektrik
Makineleri
2757
Uzman
2
1
2757
Yrd. Doç.
3
1
IV SAYILI CETVEL
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
MEVCUT KADRO
YAPILMASI İSTENEN DEĞİŞİKLİK
Bölümü
Anabilim
Dalı
Kodu
Unvanı
Derece
Adedi
Kodu
Unvanı
Derece Adedi
İnşaat Müh.
Yapı
İşletmesi
3050
Profesör
1
1
3050
Doçent
1
1
İnşaat Müh.
Yapı
3967
Arş. Gör.
4
1
3967
Doçent
1
1
Tekstil Müh.
Tekstil
Teknolojisi
3568
Yrd. Doç.
1
1
3568
Doçent
1
1
Tekstil Müh.
Tekstil
Teknolojisi
3987
Arş. Gör.
5
1
3987
Profesör
1
1
DOÇENT ÜNVANI ALAN ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ
Bölüm
Adı - Soyadı
Kadrosu
Ünvanı
Bilgisayar Mühendisliği
Murat Osman ÜNALIR
Yardımcı Doçent
Doçent
İnşaat Mühendisliği
Ninel ALVER
Yardımcı Doçent
Doçent
İnşaat Mühendisiliği
Özge ANDİÇ ÇAKIR
Yardımcı Doçent
Doçent
Elektrik-Elektronik Müh.
Engin KARATEPE
Yardımcı Doçent
Doçent
ÖĞRETİM ELEMANLARI KADRO ATAMALARI (2012-2013)
Adı Soyadı
Anabilimdalı
Derece
Eski
Yeni
Ünvan
Eski
Atanma Nedeni
Yeni
Kadro ve Unvan
Değişikliği
Kadro ve Unvan
Arş. Gör. Yrd. Doç.
Değişikliği
Gökhan ZENGİN
Deri Mühendisliği
4
2
Gülen TURP
Gıda Teknolojileri
4
1
Aydoğan ÖZDAMAR
Enerji
1
1
Profesör Profesör Naklen Tayin
4
3
Arş.Gör. Yrd. Doç.
Kasım Sinan YILDIRIM Bilgisayar Donanım
Atama Tarihi
Arş. Gör. Yrd. Doç.
Kadro ve Unvan
Değişikliği
26.04.2013
26.04.2013
21.05.2013
26.04.2013
EĞİTİM-ÖĞRETİM
26
2012 – 2013 LYS SONUÇLARI
Bölüm
Öğrenci
Sayısı
En Yüksek
En Düşük
Puan
Başarı Sırası
Puan
Başarı Sırası
Bilgisayar Müh.
108
480.610
12748
433.110
34118
Biyomühendislik
57
448.832
26398
413.898
44310
Deri Müh.
21
328.963
99694
208.233
226776
Elek. Elektronik Müh.
82
470.394
16709
451.284
25248
Gıda Müh.
149
428.396
36620
367.554
72054
İnşaat Müh.
62
466.536
18333
435.839
32773
Kimya Müh.
108
442.179
29637
381.469
63186
Makine Müh.
82
458.191
21990
421.972
39936
Tekstil Müh.
129
383.075
62184
266.129
158957
Toplam
798
27
KONTENJANLARIN
AZALTILMASI İÇİN ÖNERİ
28
2012-2013 YILI ÖĞRENCİ SAYILARI (19.11.2012)
HAZIRLIK
HAZIRLIK
1. Sınıf
KIZ
ERKEK
KIZ
ERKEK
Σ KIZ
Σ ERKEK
TOPLAM
BİLGİSAYAR
25
59
42
115
142
476
618
BİYOMÜH.
29
15
48
14
182
80
262
DERİ
3
12
15
76
68
225
293
ELEKTRİK/ELEKTRO
5
70
11
100
34
406
440
107
30
149
28
615
198
813
İNŞAAT
8
55
8
64
49
311
360
KİMYA
78
26
97
41
456
191
647
MAKİNA
6
73
13
76
53
429
482
TEKSTİL
25
19
114
88
380
271
651
TOPLAM
286
359
497
602
1979
2587
4566
GIDA
ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
2012 – 2013
KONTENJANI
2013 – 2014 TEKLİF
EDİLEN KONTENJAN
SAYISI
2013 – 2014
KONTENJANI
Bilgisayar
Mühendisliği
105
80
105+3
Biyomühendislik
55
40
55+2
Deri Mühendisliği
65
50
65+2
Elektrik – Elektronik
Mühendisliği
80
55
80+2
Gıda Mühendisliği
145
105
145+4
İnşaat Mühendisliği
60
60
60+2
Kimya Mühendisliği
105
75
105+3
Makine
Mühendisliği
80
60
80+2
Tekstil Mühendisliği
125
75
125+4
TOPLAM
820 + 24
BÖLÜMÜ
2012 – 2013 YATAY VE DİKEY GEÇİŞ
KONTENJANLARI
Yatay Geçiş
Dikey Geçiş
Bilgisayar Müh.
8
10
Biyomühendislik
6
-
Deri Müh.
6
5
Elektrik – Elektronik Müh.
6
7
Gıda Müh.
8
11
İnşaat Müh.
6+1*
5
Kimya Müh.
8+4**
8
Makine Müh.
8
6
Tekstil Müh.
8+2**+2***
9
73
61
Toplam
(*) Fakültemiz Bilgisayar, Elektrik – Elektronik, Makine ve Biyomühendislik Bölümleri Öğrencileri İçin Kurum İçi Kontenjan Adedi
(**) Yurtdışı Kontenjan Adedi
(***) Fakültemiz Deri ve Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencileri İçin Kurum İçi Kontenjan Adedi
31
YAYINLAR VE BİLDİRİLER
ULUSLAR ARASI YAYINLAR
BÖLÜM
Uluslararası
Makale
Uluslararası
Sözlü Bildiri
Uluslararası
Poster Bildiri
TOPLAM
Bilgisayar Müh.
10
3
-
13
Biyomühendislik
39
11
12
62
Deri Müh.
15
13
24
52
Elektrik –
Elektronik Müh.
15
12
1
28
Gıda Müh.
37
11
22
70
İnşaat Müh.
38
29
3
70
Kimya Müh.
32
26
16
74
Makine Müh.
27
4
4
35
Tekstil Müh.
20
26
23
69
TOPLAM
233
135
105
473
ULUSAL YAYINLAR
BÖLÜM
Ulusal
Makale
Ulusal
Sözlü Bildiri
Ulusal
Poster Bildiri
TOPLAM
Bilgisayar Müh.
-
7
-
7
Biyomühendislik
6
12
20
38
Deri Müh.
6
3
-
9
Elektrik –
Elektronik Müh.
3
17
-
20
Gıda Müh.
29
21
40
90
İnşaat Müh.
2
16
-
18
Kimya Müh.
8
30
15
53
Makine Müh.
24
19
9
52
Tekstil Müh.
-
10
2
12
78
135
86
299
TOPLAM
ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME
FAALİYETLERİ
35
ULUSAL PROJE
DESTEKLERİ
ÜNİVERSİTE İÇİ DESTEKLER
FAKÜLTEMİZ BAP PROJE DESTEKLERİ
Yıl
1.Dönem
2.Dönem
Bölüm Payı (TL) Bölüm Payı (TL)
Toplam
Bütçe (TL)
2010
42.363,00
19.824,00
381.273,00
2011
41.013,00
18.924,00
539.434,00
2012
54.600,00
15.273,50
628,865,00
2013
46.876,10
412.885,00
(1. Dönem)
FAKÜLTEMİZ BAP PROJE DESTEKLERİ
BÖLÜM
2010 BÜTÇE
2011
BÜTÇE
2012 BÜTÇE
2013 BÜTÇE
Bilgisayar
Müh.
4
62.187
4
59.937
6
69.873.9
1
46.876,1
Biyomühen
dislik
7
62.187
9
59.937
4
69.873.9
5
46.876,1
Deri Müh.
5
62.187
6
59.937
8
69.873.9
5
46.876,1
Elektrik –
Elektronik
Müh.
4
62.187
6
59.937
4
69.873.9
3
46.876,1
Gıda Müh.
12
62.187
23
59.937
15
69.873.9
10
46.876,1
İnşaat Müh.
7
62.187
6
59.937
4
69.873.9
5
46.876,1
Kimya Müh.
16
62.187
16
59.937
19
69.873.9
13
46.876,1
Makine Müh.
6
62.187
6
59.937
7
69.873.9
5
46.876,1
Tekstil Müh.
9
62.187
11
59.937
11
69.873.9
6
46.876,1
TOPLAM
70
559.696
88
539.434
78
628.865
53
412.885,
(1. Dönem)
EBİLTEM PROJE VERİLERİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
TOPLAM
12
191.000
12
191.000
BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME PROGRAMI
TOPLAM
1
500.000
1
500.000
BİLİM ADAMI DAVET PROGRAMI
2
TOPLAM
2
1.600.000
1.600.000
TOPLAM
BİLİMSEL EĞİTİME DESTEK PROGRAMI
5
5
7.000.000
7.000.000
TOPLAM
YAYIN ÖDÜL PROGRAMI
7
7
3.590.000
3.590.000
YAYIN ÖDÜL PROGRAMI PUAN KULLANIMI
1
TOPLAM
1
340.000
340.000
EBİLTEM ARAŞTIRMA PROJELERİ
ÜNİVERSİTE
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
Edebiyat Fakültesi
1
25.000
Eczacılık Fakültesi
8
107.000
Fen Fakültesi
10
128.000
Mühendislik Fakültesi
12
191.000
Su Ürünleri Fakültesi
4
65.000
Ziraat Fakültesi
1
45.000
Nükleer Bilimler Enstitüsü
1
25.000
Tabiat Tarihi Arş. Uyg. Merkz
2
35.000
39
621.000
TOPLAM
Su Ürünleri
Fakültesi, 4,
10%
Ziraat
Fakültesi, 1,
3%
Tabiat
Tarihi Arş.
Nükleer Uyg. Merkz
Bilimler
, 2, 5%
Enstitüsü,
1, 3%
Adet
Edebiyat
Fakültesi, 1, 2%
Edebiyat Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen Fakültesi
Eczacılık Fakültesi,
8, 20%
Mühendislik
Fakültesi, 12, 31%
Fen Fakültesi, 10,
26%
Mühendislik Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Nükleer Bilimler Enstitüsü
Tabiat Tarihi Arş. Uyg.
Merkz
EBİLTEM ARAŞTIRMA PROJELERİ
MÜH.FAK.
Adet
Makine
Mühendisliği, 1, 8%
Kimya
Mühendisliği, 1, 8%
Tekstil Mühendisliği, 3,
23%
Gıda Mühendisliği, 3,
23%
Tekstil Mühendisliği
Biyomühendislik
Biyomühendislik; 4; 38%
Gıda Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
EBİLTEM PROJE DESTEKLERİ
PROJE NO
PROJE ADI
YÜRÜTÜCÜ
TÜRÜ
13/BİL/019
Otomotiv Döşemelikleri İçin Performans Özellikleri
İyileştirilmiş Kumaşların Geliştirilmesi
Araştırma
13/BİL/020
Tavuk Tüylerinden Büyük Ölçekte Keratinaz Üretimi
13-BİL-021
Mekanik Germe Altında Merkezi Sinir Sistemi
Nöronlarının İncelenmesi Ve İn Vitro Bir Travmatik Beyin
Hasarı Modeli
13-BİL-022
Bazı Orkide Türlerinin In Vitro Koşullarda Üretimleri Ve
Çiçeklenmelerinin Ticari Çapta Gerçekleştirilmesi
Prof.Dr. Arzu Marmarlı
Araş.Gör. Gözde
Ertekin
Reyhan Özcan
Doç.Dr. E.Esin
Kocabaş
Prof.Dr. Fazilet Vardar
Sukan
Yrd. Doç.Dr. Suphi
Öncel
Yar.Doç.Dr. Aylin
Şendemir Ürkmez
Doç.Dr. Burcu Balkan
Dr. Güliz Armağan
Prof.Dr. Ayfer Yalçın
Yrd.Doç.Dr. Mehmet
Sarıkanat
Prof.Dr. Aynur Gürel
Uzm. Münire
Emekçigil
Araş.Gör. Meltem
Bayraktar
Araştırma
Araştırma
Doktora
EBİLTEM PROJE DESTEKLERİ
PROJE NO
PROJE ADI
YÜRÜTÜCÜ
13-BİL-023
In Vitro Sindirim Sonrası Kefir Biyoaktif Peptitlerin
Tanımlanması Ve Biyolojik Aktivitelerinin Saptanması
13-BİL-024
Mikrobiyal Gübre Olarak Trichoderma Citrinoviride (p18)
Mikropropagüllerinin Kurutma Ve Biyoformülasyon
Optimizasyonu
Tarımsal Yan Ürünler Kullanılarak Aureobasidium
Pullulans İle Ksilanaz Üretimi İçin Biyoproses
Stratejilerinin Geliştirilmesi
Prof.Dr. Sedef Nehir El Araştırma
Prof.Dr. Sibel
Karakaya
Dr. Şebnem Şimşek
Prof.Dr. Rengin Eltem Yüksek Lisans
Araş.Gör.
13-BİL-025
13-BİL-026
Elektromanyetik Koruyu Fonksiyonel Örme Kumaş Ve
Giysi Tasarımı
13-BİL-027
Berrak Meyve Suyu Üretiminde Durultma Ajanı Olarak
Kitosan Kullanımı Ve Meyve Suyu Kalite Özelliklerine
Etkilerinin Belirlenmesi
TÜRÜ
Dr. Sırma Yeğin
Prof.Dr. Mehmet Yekta
Göksungur
Yrd.Doç.Dr. Sayıt
Sargın
Araştırma
Prof.Dr. Hüseyin
Kadoğlu
Araş.Gör. Tuba Bedez
Üte
Yüksek Lisans Merve
Balkış
Prof.Dr. Taner Baysal
Yüksek Lisans Özge
Taştan
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
EBİLTEM PROJE DESTEKLERİ
PROJE NO
PROJE ADI
YÜRÜTÜCÜ
TÜRÜ
13-BİL-028
İyonik Polimer-metal Kompozit Aktüatörlerin (eyleyiciler)
Üretimi, Kontrolü Ve Biyomimetik Uygulamalarda
Kullanım
Araştırma
13-BİL-029
Kadın İç Giyiminde Giyim Konforu Özelliklerine Etki
Eden Faktörlerin İncelenerek, Uygun Modellerin
Geliştirilmesi
13-BİL-030
Metal Organik Ağ Yapılarının (mof) Sentezlenmesi Ve
Metan Reformer Çıkış Gazının Saflaştırılması İçin
Kullanılması
Yrd.Doç.Dr. Mehmet
Sarıkanat
Yrd.Doç.Dr. Ömer
Mermer
Yrd.Doç.Dr. Kutlay
Sever
Doç.Dr. Yoldaş Seki
Prof.Dr. Ziynet
Öndoğan
Araş.Gör. Berna
Cüretlibatur Encan
Prof.Dr. Şerife Şeref
Helvacı
Prof.Dr. Fehime Özkan
Dr. H.Banu Yener
Dr. Berrin İkizler
Tanımsız Alev Güneş
Yerkesikli
Araştırma
Araştırma
TÜBİTAK 1001 PROJELERİ
46
TÜBİTAK 1001 PROJELERİ
2013 YILI 1. DÖNEMİ
BÖLÜM
YÜRÜTÜCÜ ÖĞRETİM ÜYESİ
ARAŞTIRMA GRUBU
Biyomühendislik
Prof. Dr. Kemal Sami KORKMAZ
KBAG
Biyomühendislik
Prof. Dr. Meltem Conk DALAY
KBAG
Biyomühendislik
Yrd. Doç. Dr. Aylin Ş. ÜRKMEZ
MAG
İnşaat Mühendisliği
Doç. Dr. Perviz AHMEDZADE
MAG
İnşaat Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Alper SEZER
MAG
ULUSLARARASILAŞMA
48
FAALİYETLER
Erasmus Öğrenim Hareketliliği
Erasmus Staj Hareketliliği
Erasmus Öğretim Üyesi Hareketliliği
IAESTE
2013-2014 Erasmus Programı
Lisans
Lisansüstü
Giden
Gelen
Giden
Gelen
Bilgisayar Mühendisliği
16
-
-
-
Biyomühendislik
4
-
1
-
Deri Mühendisliği
1
-
-
-
Elektrik– Elektronik Müh
6
-
-
-
Gıda Mühendisliği
30
7
5
-
İnşaat Mühendisliği
6
1
-
-
Kimya Mühendisliği
22
5
2
2
Makine Mühendisliği
11
3
-
-
Tekstil Mühendisliği
21
2
2
-
117
18
10
2
Toplam
50
2012-2013 Erasmus Programı
Öğretim Üyesi Hareketliliği
Bilgisayar
Biyomühendislik
Deri
Elektrik–Elektronik
Gıda
İnşaat
Kimya
Makine
Tekstil
Toplam
Giden
1
Gelen
-
1
1
1
-
1
1
1
-
2
9
51
“ERASMUS STAJ” ÖĞRENCİ SAYILARI
Bölüm
Gıda Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Biyomühendislik
Makine Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Deri Mühendisliği
Ülke
İrlanda
Avusturya
Finlandiya
Almanya
Almanya
İngiltere
Almanya
Almanya
ALmanya
İsveç
Belçika
Almanya
Almanya
Almanya
Belçika
italya
Almanya
Almanya
Romanya
Romanya
Üniversite
University of Cork
Bodenkulture Wien University
VTT Tecnical Research Centre
Karlsruhe
Karlsruhe
Manchester University
University of Giessen
University of Giessen
University of Giessen
Paola Maria AB
Ghent University
Hohenstein Institute
University of Otto von Guericke
University of Halle
Catholike Leuven
Bologna
Berlin Technical University
Fachhochschule Köln
ICPI
ICPI
“IAESTE” ÖĞRENCİ SAYILARI
Öğretim Yılı
Giden Öğrenci
Gelen Öğrenci
2010-11
8
6
2011-12
9
9
2012-13
18 (Kontenjan)
9 (Başvuru)
13 (Kontenjan)
10 (Başvuru)
“IAESTE” GELEN ÖĞRENCİLER
Ülke
İsim, Soyisim
Açıklama
Bölüm
Belçika
Maarten Muys
01.07.2013-25.08.2013
Biyomühendislik
Çek Cumhuriyeti
Lukas Hrbek
01.07.2013-25.08.2013
Makine Mühendisliği
Polonya
Mirela Ksiezyk
08.072013-23.08.2013
Kimya Mühendisliği
Almanya
Doğan Öztürk
21.07.2013-31.08.2013
Makine Mühendisliği
Hindistan MIT
Rohit Nagargoje
15.06.2013-28.07.2013
Kimya Mühendisliği
Hindistan MIT
Aamodh Suresh
29.06.2013-11.08.2013
Makine Mühendisliği
Pakistan
Ali Semab
27.06.2013-30.08.2013
Bilgisayar Mühendisliği
Polonya
Angela Lena Sygut
08.07.2013-30.08.2013
Gıda Mühendisliği
Hırvatistan
Marina Alagusic
08.07.2013-19.08.2013
İnşaat Mühendisliği
Polonya
Magdalena Kawa
01.07.2014-26.08.2013
Kimya Mühendisliği
“IAESTE” GİDEN ÖĞRENCİLER
Ülke
Üniversite/Kurum
Aktarılan Bölüm
Giden Öğrenci
Avusturya
Vienna University of Technology
Kimya Müh.
Elif DORUM
Çek Cumhuriyeti
CTU in Prague
Biyomühendislik
İlhan Erkin ACAR
Hırvatistan
Osijek Belediyesi
Bilgisayar Müh.
Barış CAN
Hindistan
Manipal Institute of Technology
Gıda Müh.
Celalettin DEĞERLİ
Kazakistan
North Kazakistan State University
İnşaat Müh.
Necati Şükrü ÖZKARA
Makedonya
Faculty of Computer Science and Engineering
Bilgisayar Müh.
Şahin ÇELİK
Pakistan
National University of Sciences and
Technology
Kimya Müh.
Nazan ALTUN
Polonya
AGH University of Science and Technology
Bilgisayar Müh.
Eren DABANLIOĞLU
Polonya
Medical University of Lodz
Biyomühendislik
Ersin KARATAŞ
DİLEK VE ÖNERİLER
İlginiz için teşekkür ederim….

similar documents