Engelbert H. og den sidste chance

Report
Engelbert H. og den
sidste chance
Ideer til et undervisningsforløb
Billedroman- hvad og hvorfor?

I billedromaner er tekst og billede prioriteret lige højt.

Tekst og billede bidrager lige meget til at fortælle
historien.

En billedroman er mindre teksttung, og passer derfor godt
til dansk som fremmedsprog.

Bogserien fra Dansklærerforeningen i Danmark dækker et
utal af forskellige genrer og temaer.

Spænding, action, gys og humor er højt prioriteret i
bøgerne, samtidig med at der er ”noget at tale om”.

En bog koster ca. 3000 islandske kroner.

Målgruppen er 8.-10. klasse.
Før læsning
Quiz og byt
Hvad er titlen?
Hvem er forfatteren?
Hvem har illustreret
bogen?
Hvem er Engelbert H.?
Hvad tror du bogen
handler om?
Faglige pointer og mål
At tale
uden
tekst.
Arbejde med
nutid.
Sætte
temaet i
spil.
Faglige
pointer
og mål
Ordforråd
og brug af
ordbog.
Arbejde med
læseforståelse på
nye måder.
Give eleverne en
succesoplevelse
med læsning af
dansk.
Før- under- efter

Vi deler læsningen op i tre dele. Før læsning, under
læsning og efter læsning.

Med før læsning aktiverer vi elevernes forforståelse og gør
eleverne klar til at læse.

Under læsning er der fokus på løbende forståelse,
grammatik og analytisk arbejde.

Efter læsning handler om at brede emnet ud og gøre
bogen større end den er i sig selv samt evaluering og
refleksion.
Før læsning
- forslag til aktiviteter

Find information på bogens omslag.

Gæt handlingen ud fra forsiden.

Præsentér vigtige ord fra teksten, for at lette læsningen.
-
Brug ordbog.
-
Find synonym.
-
Lav sætning med ordet.
-
Gætte ordets betydning.
-
Betydningsordkort, vægordbog.

Alle ovenstående aktiviteter kan gøres mundtlige ved at benytte Quiz og byt.

Skriv tekst til 1-2 af billederne. Læs gerne højt for hinanden.
Betydningsordkort
Ordets betydning på
islandsk
Ordet i en dansk sætning
Det danske ord
Hvad er ordet ikke?
Forklaring på islandsk
eller dansk af ordet.
Under læsning

Rollelæsning.

Find min regel med fokus på forskellige grammatiske regler. Vælg en
regel/regler, som teksten lægger op til.

Meddigtningsopgaver: hvad tror du, der sker i næste kapitel?

Arbejde med læseforståelse; quiz og byt, fortælleansigt, betydningsordkort.

Genfortælle kapitler eller afsnit.

Give kapitlerne overskrifter.

Tidslinje.

Fortæl historien/om en episode fra en anden synsvinkel end fortællerens.
Fortælleansigter
Efter læsning

Dramatisér kapitlerne. Eleverne kan deles i grupper med hvert et
kapitel, som skal dramatiseres. Her er også mulighed for at inddrage
teknologi, f.eks. video.

Den varme stol (eleverne skriver spørgsmål til den varme stol).

Boganmeldelse: skriftligt, mundtligt, video.

Tematisk arbejde og refleksion: Hvad ville du selv gøre? Skriv
alternativ slutning. Lav en nyhedsudsendelse om begivenhederne eller
problemer, som behandles i bogen. Skal verden reddes? Kan den
reddes? Skriv breve til Gud; hvad skal han gøre for at redde verden?

Mindmap over ting, som skal reddes i verden/laves om.

Skriv positive slogans og hæng dem op på skolen. Skriv positive
budskaber med kridt i skolegården.
Efter læsning- fortsat

Tænk over hvad du har oplevet af gode gerninger i dit liv.
Hvad har du selv gjort? Hvad har andre gjort for dig?

Fucking flink- en side på Facebook, som har startet en
flinkhedsrevolution. Sjove videoer og historier om folk,
som gør gode ting for andre.

Photostory. Lav en photostory med indtalt lyd og billeder.
Det kan handle om en historie fra ”Fucking flink” på
Facebook, et kapitel i Engelbert H. Kun fantasien sætter
grænser her!
Fucking flink
Bjørnen Bo skal til Hellerup!

http://www.youtube.com/watch?v=-pAJVa8G3ZY

similar documents