Automatyczny system ważenia i monitoringu pojazdów ciężkich.

Report
Ochrona dróg powiatowych przed degradacją – Część III
Automatyczny system ważenia i monitoringu
pojazdów ciężkich
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
mgr inż. Michał Karkowski
1
AUTOMATYCZNY SYSTEM WAŻENIA I MONITORINGU POJAZDÓW CIĘŻKICH
Rzeczywistość
• Co 3 pojazd ciężarowy jest przeciążony
• Przeciążenia sięgają od 20% do 70%
dopuszczalnej masy pojazdu
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
2
AUTOMATYCZNY SYSTEM WAŻENIA I MONITORINGU POJAZDÓW CIĘŻKICH
Rzeczywistość
Przejazd jednego ciągnika siodłowego z
przyczepą o prawidłowej wadze
=
przejazd około 100 000 samochodów
osobowych
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
3
AUTOMATYCZNY SYSTEM WAŻENIA I MONITORINGU POJAZDÓW CIĘŻKICH
Rzeczywistość
Przejazd jednego ciągnika siodłowego z
przyczepą przeciążonego o 20 %
=
przejazd około 500 000 samochodów
osobowych
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
4
AUTOMATYCZNY SYSTEM WAŻENIA I MONITORINGU POJAZDÓW CIĘŻKICH
Rzeczywistość
Skrócenie czasu "życia" drogi
1
0.9
0.8
0.7
Deformacje
nawierzchni
0.6
0.5
Deformacje
podbudowy
0.4
0.3
0.2
0.1
0
115 kN
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
130 kN
145 kN
5
AUTOMATYCZNY SYSTEM WAŻENIA I MONITORINGU POJAZDÓW CIĘŻKICH
Rzeczywistość
• Jeżeli stan nawierzchni drogowej jest zły, to
zwiększenie zniszczeń wskutek przeciążenia
pojazdów jest większe niż, gdy nawierzchnia
jest w dobrym stanie technicznym.
• W tym przypadku dochodzi do zwiększenia
agresywności obciążeń pojazdem wskutek
efektu oddziaływania dynamicznego
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
6
AUTOMATYCZNY SYSTEM WAŻENIA I MONITORINGU POJAZDÓW CIĘŻKICH
Możliwość reakcji
• Stacjonarne kontrole ITD na drodze
• Kontrole u przewoźników
• Kompleksowy system automatycznego
ważenia i identyfikacji pojazdu
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
7
AUTOMATYCZNY SYSTEM WAŻENIA I MONITORINGU POJAZDÓW CIĘŻKICH
ISKIP to uniwersalny system automatycznej identyfikacji
pojazdów, dokonywanej na podstawie równoległego
rozpoznawania jego cech takich jak rodzaj (osobowy,
dostawczy, ciężarowy, autobus, itp.), kolor, marka, typ oraz
numer rejestracyjny
ISKIP może być wykorzystywany do:
- poszukiwania i wykrywania pojazdów podejrzanych,
- kompleksowego
pomiaru
prędkości
przejazdowej
pojazdów na odcinkach,
- rejestracji pojazdów niestosujących się do sygnalizacji
świetlnej,
- monitorowanie stref ograniczonego ruchu drogowego (np.
ścisłe centra miast)
ISKIP może być instalowany zarówno w wersji stacjonarnej
(np. przejścia graniczne, ważne węzły drogowe, jak i mobilnej
(np. pojazdy Policji, ABW, CBŚ, ITD.).
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
8
AUTOMATYCZNY SYSTEM WAŻENIA I MONITORINGU POJAZDÓW CIĘŻKICH
Schemat działania systemu
Przejazd pojazdu przez wagę i wykonanie zdjęcia
pojazdu
Analiza uzyskanego obrazu, identyfikacja pojazdu,
akwizycja danych wagowych
Przekazanie danych do centrum oraz stacjonarnych i
mobilnych punktów kontroli ITD
Zatrzymanie pojazdu, ważenie stacjonarne, karanie
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
9
AUTOMATYCZNY SYSTEM WAŻENIA I MONITORINGU POJAZDÓW CIĘŻKICH
Schemat działania systemu
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
10
AUTOMATYCZNY SYSTEM WAŻENIA I MONITORINGU POJAZDÓW CIĘŻKICH
Parametry funkcjonalne systemu
•
Integracja istniejących systemów preselekcji
(zgodnie z wymogami dyrektywy PE-UE
•
Automatyczna kalibracja systemu
zapewniająca błąd pomiaru preselekcyjnego
nie większy niż 1-2% (zgodnie z
wymaganiami dyrektywy PE-UE)
•
Instalacja elementów systemu poza siecią
dróg krajowych (miasta)
•
Kompatybilność z systemami GITD
•
Stały nadzór techniczny i naukowy
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
11
AUTOMATYCZNY SYSTEM WAŻENIA I MONITORINGU POJAZDÓW CIĘŻKICH
Efekty funkcjonowania systemu
• Wartość średniego przekroczenia DMC – 5t
• Wartość maksymalnego przekroczenia
DMC - 28t
• Wartość średniego przekroczenia nacisku
osi napędowej - 2,5t
• Wartość maksymalnego przekroczenia
nacisku osi napędowej - 4,5t
• Wartość maksymalnego przekroczenia
nacisku potrójnej osi nienapędowej - 12t
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
12
AUTOMATYCZNY SYSTEM WAŻENIA I MONITORINGU POJAZDÓW CIĘŻKICH
Efekty funkcjonowania systemu
• Ponad 2 000 pojazdów skontrolowanych
• Ponad 4 950 000 PLN nałożonych kar w 1
roku
• Prawie 100% skuteczność wychwytywania
pojazdów przeciążonych
• Eliminacja ruchu przeciążonego z okolic
punktu preselekcji (spadek od 20% do
80%)
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
13
AUTOMATYCZNY SYSTEM WAŻENIA I MONITORINGU POJAZDÓW CIĘŻKICH
Porównanie jakości – DK 5 / Bydgoszcz
Data
Godzina
2013-12-14
2013-12-14
2013-12-14
2013-12-15
2013-12-15
2013-12-15
2013-12-15
2013-12-15
10:57
13:49
21:20
04:33
05:53
09:04
11:42
13:47
Błąd
+1,12%
-1,01%
-0,81%
-0,63%
+0,00%
-0,85%
-0,78%
+0,22%
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
Oś 1
7,30
7,80
6,95
6,55
6,90
7,95
6,25
5,90
Oś 1
7,10
7,50
6,40
6,20
6,70
7,20
6,20
7,00
Oś 2
12,50
10,55
8,65
13,20
11,35
11,25
12,90
3,85
Oś 2
12,90
11,20
9,20
13,30
11,60
12,00
12,80
9,40
Waga certyfikowana ITD
Oś 3
Oś 4
Oś 5
3,85
3,85
3,85
10,45
10,15
10,35
11,30
11,30
11,40
6,65
6,65
6,70
8,30
8,40
8,65
7,25
11,20
9,45
6,50
9,65
Waga WIM IBDiM
Oś 3
Oś 4
9,75
Oś 5
4,10
9,50
11,30
6,80
8,20
7,30
3,70
10,40
11,20
6,60
8,40
10,90
3,90
10,20
11,10
6,60
8,70
9,30
9,70
9,70
9,70
Oś 6
Waga [t]
31,35
49,30
49,60
39,75
43,60
47,10
19,15
9,75
45,40
Oś 6
Waga [t]
31,70
48,80
49,20
39,50
43,60
46,70
19,00
9,70
45,50
14
AUTOMATYCZNY SYSTEM WAŻENIA I MONITORINGU POJAZDÓW CIĘŻKICH
Porównanie jakości – DK 5 / Bydgoszcz
Lipiec - średni StyczeńOdchylenie Odchylenie
nacisk I osi średni nacisk standardowe standardowe
[kN]
I osi [kn]
Lipiec
Styczeń
Scania
6,349
6,036
8,33
7,78
Renault
5,94
5,803
8,62
7,55
Daf
6,355
6,054
8,02
6,83
Man
6,14
5,754
9,02
9,26
Volvo
6,363
5,992
7,85
6,95
Mercedes
6,305
5,913
10,98
8,72
Iveco
6,178
5,853
9,67
8,07
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
15
AUTOMATYCZNY SYSTEM WAŻENIA I MONITORINGU POJAZDÓW CIĘŻKICH
Dzięki wykorzystaniu danych z wag legalizowanych
do korekcji danych uzyskiwanych przy pomocy
pojazdu odniesienia wspartego mechanizmem MMR
udało się zminimalizować błąd pomiaru wag
preselekcyjnych do poziomu 1,5 %, co stanowi
pierwszy krok do ich certyfikacji i legalizacji
pomiarowej – będącej celem finalnym projektu
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
16
AUTOMATYCZNY SYSTEM WAŻENIA I MONITORINGU POJAZDÓW CIĘŻKICH
Pojazd
Waga
Waga
Waga I osi
całkowita
całkowita
legalizowana
legalizowana preselekcja
ITD.
ITD.
IBDIM
Waga I osi
preselekcja
IBDiM
Błąd wagi
Błąd osi
MAN SBE 16….
49,6
49,5
6,95
7
0,20%
0,72%
SCANIA WT 27….
46,65
46,8
6,45
6,3
0,32%
2,33%
SCANIA SZA 13….
44,6
44,4
7,95
7,6
0,45%
4,40%
MAN GA 33….
38,9
39,1
6,75
6,5
0,51%
3,70%
DAF CB 03….
20,15
20,3
7,75
7,6
0,74%
1,94%
MAN PP 82….
19,8
20
7,45
7,1
1,01%
4,70%
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
17
AUTOMATYCZNY SYSTEM WAŻENIA I MONITORINGU POJAZDÓW CIĘŻKICH
Referencje
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
18
AUTOMATYCZNY SYSTEM WAŻENIA I MONITORINGU POJAZDÓW CIĘŻKICH
Referencje
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
19
AUTOMATYCZNY SYSTEM WAŻENIA I MONITORINGU POJAZDÓW CIĘŻKICH
Referencje
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
20
AUTOMATYCZNY SYSTEM WAŻENIA I MONITORINGU POJAZDÓW CIĘŻKICH
Nagrody
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
21
AUTOMATYCZNY SYSTEM WAŻENIA I MONITORINGU POJAZDÓW CIĘŻKICH
Nagrody
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
22
AUTOMATYCZNY SYSTEM WAŻENIA I MONITORINGU POJAZDÓW CIĘŻKICH
Kontakt – realizacja projektu
mgr inż. Michał Karkowski
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
Tel: 602 124 471
E-mail: [email protected]
Instytut Badawczy
Dróg i Mostów
23

similar documents