Bijbelkring-inleiders-instructie

Report
Bijbelkring-inleiders-instructie
13 september 2012
Jacolien Jacobse
Indeling instructie
• Inleiding; kringen op Panoplia
• Voorbereiding
- eigen bijbelstudie
- gespreksopzet
- avondopzet
- liederen
- gebed
• De avond zelf
Inleiding
• Doel van een bijbelkring?
• Bijbelgedeelte begrijpen (in context
van tijd)
• God beter leren kennen
• Weten wat God wil zeggen door de
tekst
• Samenzijn als
christenen/gemeenschap van
heiligen
Inleiding (2)
• Wat is je taak als inleider?
• Wanneer is een inleiding goed?
Voorbereiding
zelfstandige bijbelstudie
• Zelfstandig bijbelstudie essentieel
- gebed
• OIT-methode:
-Observatie: wat staat er? lezen, herlezen,
meerdere vertalingen, uitprinten, strepen,
verbinden, labelen etc.
-Interpretatie: wat wordt bedoeld? verklaringen,
bk-reader.
-Toepassing: wat kan ik er van leren?
• Zelf vertrouwd raken met het bijbelgedeelte
OIT-methode (1)
Observatie
OIT-methode (2)
Interpretatie
• Wat wordt bedoeld? Tekstverwijzingen,
verklaringen, bk-reader.
OIT-methode (3)
Toepassing
• Wat kan ik er van leren?
• Wat leer ik van Gods handelen in dit gedeelte?
• Wat leer ik van het gedrag/uitspraken van
personen in dit gedeelte?
• Wat is jouw reactie op dit gedeelte?
• Raakt de boodschap van deze profetie/dit
gedeelte jou persoonlijk?
• Etc.
www.ifes.nl/bijbelstudie
Voorbereiding
gespreksopzet
• Noteer hoofdlijnen en evt. zijlijnen.
• Onderwerpen en relevante toepassingslijnen
- handreiking
• Selecteer de meest geschikte werkvorm
www.ifes.nl/bijbelstudie
Werkvormen
voorbeelden
• Parafrase
in eigen woorden en hedendaagse taal de
tekst samenvatten.
• Muziekfragment/film
als inleiding.
• Mediteren
Vragen/Stellingen
• Zorg dat je observatie en
interpretatievragen opneemt. Niet alleen
toepassen!
• Zorg dat eerst overzicht en begrip
ontstaat van het gedeelte, voor je
toepassingen maakt.
Vragen/Stellingen
• Niet jouw mening projecteren in vragen
• Vragen met een doel:
Houd je hoofdlijn en hoofdonderwerpen in
het oog.
Liederen
• Psalmen, OTH, anders
• Zorg dat ze in het geheel passen.
Beargumenteer!
• Wanneer zingen?
- inleidend
- passend bij onderwerp
- spanningsboog
- afsluiting
Gebed
• Plan ruim tijd!!!
• Eng?
• Vormen
- kringgebed (in allerlei vormen)
- vrij gebed
- formuliergebed
- anders
• Verzamelen gebedspunten, zelf punten
bedenken
Sluit je voorbereiding af met gebed om de
zegen van God over je voorbereiding en
over de bijbelkringavond zelf!
Tijdens de kringavond (1)
• Houd je hoofdlijn/structuur in de gaten!!
• Gesprek leiden:
- Doorvragen
- Omgaan met stiltes (afh. van oorzaak)
- Verschillende meningen
- Verschillende persoonlijkheden
- Persoonlijke verhalen
- Samenvatten
- Tijdsmanagement
Tijdens de kringavond (2)
• Pas op met:
- vage vragen
- retorische vragen
- te simpele vragen
- (te persoonlijke vragen)
• Afsluiting!!
Afsluiting
• Niet bang zijn fouten te maken
• Vraag eventueel je patroon om hulp
• Geniet ervan!
Vanuit dat hoofd (nl. Christus) krijgt het lichaam samenhang, en
wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle
gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei
van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.
(Efeze 4:16)

similar documents