Presentatie Gedragsveranderingen bij dementie

Report
Gedragsveran
deringen bij
dementie
Wie ben ik
• Juke Bussemaker
• Specialist ouderengeneeskunde
• Werk zowel binnen verpleeghuis
• als consulten voor de huisarts bij
mensen thuis.
indeling
• gedragsverandering/of
gedragsproblematiek
• enkele kenmerken van dementie
• wat betekent het als je dementie
hebt
• hoe gaan we er mee om
gedragsverandering:
probleemgedrag
alle gedrag van de patiënt/ cliënt met
dementie dat door zijn omgeving als
moeilijk hanteerbaar ervaren wordt
probleemgedrag
•
•
•
•
•
•
komt vaak voor
belastend voor patiënt en partner
vervroegde opname in vp of verzorgingshuis
verhoogd gebruik van medicatie
verhoogd valrisico
verhoogd gebruik van vrijheidsbeperkende
maatregelen
• verhoogde stress bij partner, mantelzorger
WAALBED studie: onderzoek in verpleeghuizen
Nederland
prevalentie probleemgedrag
bij 80% in vp huizen
•
•
•
•
•
•
•
•
Agressie/ agitatie minimaal een keer per week: 85%
algemene rusteloosheid 44%
vloeken 33%,
claimend gedrag 32%
dwalen 29%
klagen 26%
slaan 13%
apathie 34%
artikel uit trouw
30-10-14
Dementerenden vastgebonden bij
thuiszorg
kenmerken van dementie
Meerdere malen hetzelfde vertellen/
vragen
Alles kwijt zijn
.
Desoriëntatie in tijd (geen idee
wat voor dag het is of hoe laat het
is)
Desoriëntatie in onbekende
omgeving (verdwalen)
Desoriëntatie in nieuwe personen
(niet meer weten welke
kleinkinderen bij wie horen)
Snel de draad van een gesprek of
verhaal kwijtraken
Geen vragen kunnen
beantwoorden over gebeurtenissen
die kort geleden gebeurt zijn.
Niets nieuws kunnen leren
Afspraken vergeten
Nachtelijk spoken. Als een
persoon met dementie ’s nachts van
het toilet komt kan hij of zij
vergeten zijn dat het nog nacht is.
En dus aan een nieuwe dag
beginnen.
Wat betekent dementie voor
iemand die dementie heeft
vergeetachtigheid: Onzeker,
onveiligheid
Niet meer herinneren+ niet meer op
jezelf vertrouwen
• beperking in concentratie: niet
meer alles volgen
• beperking in taalbegrip en
expressie: niet meer alles duidelijk
maken,
kan leiden tot boosheid, onbegrip
achterdocht
• kunnen wel heel lang nonverbale
communicatie begrijpen en
reageren hier op
wat betekent dementie
• beperking in handelen (door beperking in
overzicht, inzicht plannen)
• soms wel soms niet besef meer in eigen
kunnen
• wel faalbesef, ervaren dat ze het niet meer
kunnen, confrontatie met hun tekorten
schaamte, verdriet, boosheid
hoe ga je om met een dementerende
• inleven: waarom doet iemand zo?
• heeft te maken met persoonlijkheid,
levensloop, soort dementie, hoever gevorderd
is de dementie
basisregels
•
•
•
•
•
toon respect
ga niet in discussie
geen waarom vragen
niet confronteren wat fout gaat
herinneringen ophalen vinden meeste mensen
prettig
• accepteer dat niet alles klopt
• ga mee in beleving
maak contact
oogcontact
soms lichamelijk contact
blijf contact houden
geen moeilijke woorden (afh v
achtergrond)
1 vraag/opdracht tegelijk
waar terecht bij hulp
•
•
•
•
•
denk aan de huisarts
de RIAGG
of zorg traject begeleider dementie
dagbehandeling
of een cursus omgang met dementie
verpleeghuis?
•
•
•
•
wanneer het thuis niet meer gaat
gedrags problemen niet meer te handelen
24 uurs zorg nodig is
Uw partner/ vader/moeder de weg naar huis
niet meer vindt
• er gevaarlijke situaties thuis ontstaan
• de mantelzorger/ partner wegvalt en het zonder
niet meer gaat

similar documents