Nye ledelsesfællesskaber

Report
Nye strukturer i ledelse:
Pædagogisk ledelse som holdsport
Ungdomsringen
25. oktober 2012
Indhold
• Opbrud i opgaver og kontekst
– Bevægelser i de ungeindsatserne
– Ny organiseringer i kommunerne
• Nye ledelsesfællesskaber
– Nær og strategisk pædagogisk ledelse
• Farer:
– Tilføjelse – uden aflæring
– Pædagogisk bureaukratisering
• Vejen frem?
Hvis områdel/klyngeer svaret,
hvad er så
spørgsmålet?
Bevægelser i ungeindsatserne
Udfordringen: Polarisering blandt børn og unge
• Nationale mål om at mindske polarisering (f.eks. Partnerskab
om folkeskolen og Ny Nordisk Skole)
• Sammenhængende udvikling af læringsmiljøer 0-18 år (fokus
på indhold og sammenhæng mere end på struktur og
matrikler)
• Inklusion og ny-specialiering
• Ungestrategier – sammenhæng for de 15-25 årige
• Inddragelse af civilsamfund - samskabelse
Bevægelser: Krydspres i skred
- nye synteser på vej?
Team
Institution
Områ
de
Forvalt
ning
Færdigheder
Dannelse
Individ
Fællesskab
Eksklusion
Inklusion
Struktur/matrikler
Forløb/sammenhæng
Økonomi
Kvalitet
Behov for læringsrum
Byråd
Bevægelser: Ny helheder
Andre
borgere
Familie
Kammerater
Sundhedspleje
Foreninger
Barn
Dagtilbud
Skole
Fritids- og kulturliv
Forebyggelse, beskyttelse, støtte og behandling
Undomsudd
Ny organisering i kommunerne
• Organisering af lokale fællesskaber: Områder og klynger
• Kollektivisering af metodeansvar: Metodeprogrammer
• Videnscentre: Nyt samspil med specialfunktionerne
• Tværgående ledelsesfællesskaber: Todelt lederskab
• Stram styring og administrativ stordrift
Nye ledelsesfællsskaber
Spaltningen af den traditionelle institutionslederrolle
Strategisk pædagogisk
ledelse
Udvikler af
rammer for
læringsmiljøer
Den nære
pædagogiske ledelse
Spillende træner
i udviklingen
pædagogiske
relationer
Nye ledelsesfællsskaber
Arbejdsling og synergi i et ledelsesfælleskab
Strategisk pædagogisk
ledelse
Udvikler af
rammer for
læringsmiljøer
Den nære
pædagogiske ledelse
Spillende træner
i udviklingen
pædagogiske
relationer
Farer: Tilføjelse uden aflæring
Område-/klyngeledelse bliver
• fastlåst, fordi ledelsesarbejdet reelt ikke
omorganiseres – ingen slipper eksisterende opgaver
og kompetencer
• et ekstra led, som lægges “oven-i” det eksisterende
ledelsesarbejde
Farer: Pædagogisk bureaukratisering
Område-/klyngeledelse bliver
• et ekstra led i hierarkiet
• fyldt med administrative snarere end pædagogiske
opgaver
• lever med blik for det indre liv i forvaltningen
Fokus: Kvalitet i dialog og processer
Fastlåstheder
Åbninger
Selvstændighed – fællesskab
Deltage
Dem – Os
Være afhængige af hinanden
Få – Afgive
Samskabe
Med - Mod
Synergi
Tid som nulsumsspil
Organisere tiden
Vejen frem
Opgaven i fokus: Indhold før struktur
• Tage afsæt i gruppen af børn og unge – og de ressourcer og muligheder,
der findes i det lokale fællesskab
• Sætte mål for kvaliteterne i de læringsmiljøer, vi udvikler
• Invitere og involvere samarbejdspartnere i
• Formulere afledte krav til pædagogisk ledelse – hvordan understøtter vi
disse kvaliteter
• Definere arbejdsdeling og mål for samspil og synergi i ledelsesfællesskabet
• Holde hinanden fast: plus- og minus-indikatorer
• Involvere sig i hinandens hverdag

similar documents