11 Strunatci 2A 2016

Report
Říše: Animalia
•
•
•
•
Vzrůst souměrnosti
Tkáně
Rozmnožování – nepohlavní x pohlavní
Pohlavní r. – pohlavní buňky – hermafrodit x
gonochorista, oplození – vnější x vnitřní
(spermatofor, kopulační orgán)
• Rýhování oplozeného vajíčka
Rýhování oplozeného vajíčka,
vývoj zárodku
Říše: Animalia
Diblastica
• Houby
• Žahavci
Triblastica
Všechny ostatní kmeny
PRVOÚSTÍ:
• Ploštěnci
• Hlísti
• Měkkýši
• Kroužkovci
• Členovci
DRUHOÚSTÍ
• Ostnokožci
• Polostrunatci
• Strunatci
STRUNATCI
Evoluce a diverzita
Vývojové
linie
žijících
strunatců
Strunatci - Chordata
• Velmi rozmanitá skupina
• Zahrnuje 3 podkmeny – pláštěnci-Urochordata,
Tunicata, bezlebeční – Cephalochordata a obratlovci
- Vertebrata
• Vykazují 4 charakteristické znaky:
- chorda dorsalis – struna hřbetní
- nervová trubice
- žaberní štěrbiny
- ocas
Charakteristické znaky strunatců
- chorda dorsalis
- nervová trubice
- žaberní štěrbiny
- ocas
Charakteristické znaky kmene
Chordata
Nervová trubice –
hřbetní strana nad
chordou
Svalové segmenty
<>
Svalnatý ocas
Žaberní štěrbiny – proděravělý hltan
Chorda dorsalis
• Struna hřbetní
• V embryonálním stadiu všech zástupců kmene
Chordata
• Dlouhá ohebná trubice
• Mezi nervovou trubicí a střevem
• Velké (tekutinou vyplněné) buňky a tuhá tkáň
• Přetrvává u dospělců některých strunatců a
primitivních obratlovců
• U většiny obratlovců nahrazena kostrou
Nervová trubice
• Na hřbetní straně těla
• Vzniká vchlípením ektodermu a následným
stočením do trubice
• U nižších strunatců v oblasti hlavy jen
rozšířena
• U vyšších strunatců – (mozek + mícha) CNS +
nervy
Žaberní štěrbiny
• TS strunatců začíná ústním otvorem a končí
análním otvorem
• Část za ústní dutinou – hltan – proděravěn
několika páry žaberních štěrbin
• Vylučování vody, která byla přijata ústy, aniž
by prošla trávicí trubicí
• Filtrace potravy, dýchání
• U pokročilejších obratlovců také tvorba čelistí,
sluchového aparátu atd.
Svalnatý ocas
• Vyztužen kostrou a svaly
• U vodních druhů pohybový orgán
• Neprochází jím trávicí trubice
Pkm: Pláštěnci – Urochordata, Tunicata
• Mořští živočichové
• Přisedlí či pohybliví, jednotlivě či kolonie
• Tělo vakovité nebo soudečkovité, obaleno
pláštěm – tunica – polysacharid tunicin
• Vývojově nejnižší strunatci – znaky strunatců
jen u larev, dospělci nikoliv =
ONTOGENETICKÁ REGRESE
• Larva plovoucí, po přisednutí hlavovým
koncem přeměna v dospělce – zmizí znaky
strunatců
Urochordata – sumka – tělesná stavba
<>
Pkm: Pláštěnci – Urochordata, Tunicata
• Zahrnuje 3 třídy:
- sumky
- salpy
- vršenky
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=5EQ
GA_4BZ5s&feature=fvwp
Třída: Sumky
• Přisedlé, žijí jednotlivě i v
koloniích, pobřežní zóna
moří
• Rozmnož pohlavní i
nepohlavní
• Dospělci - TS-ve tvaru U,
nervová uzlina
• Zřasenka středomořská —
>
• Sumka obecná
• Pohyblivé
• Často tvoří
kolonie
• Složitý vývin
• Ohnivka
atlantská –
až 0,5 m
kolonie
Třída: Salpy
Třída: Vršenky
• Pohyblivé
• V dospělosti v ocasní části
zbytky chordy i nervové
trubice
• Drobní – do 3 mm
• Oikopelura
• http://www.osel.cz/1095vrsenka-budouci-supernovamezi-laboratornimiorganismy.html
Pkm: Bezlebeční – Cephalochordata,
Acrania
• Chorda, nervová trubice, žaberní štěrbiny
i ocas po celý život
• Drobní – max několik cm
• Mořští – písečné dno při pobřeží
• V místech rozšíření ve velkých hustotách
(přes 5000 jedinců / m2)
• Modelový organismus – kopinatec
Brachiostoma
Kopinatec - Brachiostoma
Brachiostoma - kopinatec
<>
Kopinatec
• Filtrátor – kolem ústního otvoru brvy, žaberní
štěrbiny pokryty vrstvou slizu – potravní
částečky z vody – trávicí trubice
• Žaberní štěrbiny +hltan – hlavně fce trávicí
• Dýchání – povrchem těla
• Pohyb jako ryby – svaly segmentované –
uspořádané ve tvaru V – vlnění těla – ohyb
chordy – pohání tělo vpřed
• Svalové segmenty vznikly z částí mezodermu somitů
Pkm: Obratlovci - Vertebrata
• Tělo rozlišeno na hlavu, trup a ocas
• Zachovány primitivní znaky strunatců +
pokročilé znaky
• Vícevrstevná pokožka, produkuje deriváty,
pod ní škára
• V místě uzavírání nervové trubice vzniká
neurální lišta – z ní vznikají součásti kostry
– př.kosti a chrupavky na lebce…
• Vystupující hlavová část – vznik lebky a
mozku, smyslových orgánů
Pkm: Obratlovci - Vertebrata
• Osová kostra – hlavní opora těla –
mohou dorůstat větší velikosti, rychlejší
pohyb
• Kostra – kosti a chrupavky - vyvíjí se s
živočichem
• Oběhový systém uzavřený, srdce na
břišní straně těla
• Složitá soustava žláz s vnitřní sekrecí
Ne
ur
áln
í
lišt
a
<>
Fylogeneze obratlovců
<>
•
•
•
•
•
Bezčelistnatci – Gnathostomata
nebo tady Cyclostomata –
kruhoústí
Starobylé skupiny – sliznatky a mihule
Tvarem těla připomínají úhoře
Nemají osifikovanou kostru
Nemají čelisti ani párové končetiny
(Postupný vývoj obratlovců: mozek a
schránka – páteř a čelisti – osifikovaná
kostra – páteř – párové končetiny)
Třída: Sliznatky
• Nejprimitivnější žijící
obratlovci- v rámci
skupiny Craniata
• Mořské dno
• 30 druhů
• Kostra chrupavčitá a
pružná
• Chrupavčitá lebka a
chorda-nemají obratle
sliznatka
• Vlnitý pohyb
• Slizové žlázy
Třída: Mihule - Petromyzones
• Moře i sladké vody, 35 druhů, dravé
• Vývoj nepřímý – minoha – larva mořských několik let ve sladké voděfiltrátoři, dospělci migrují
• Chorda po celý život, chrupavčité základy obratlů - částečně uzavírají
nervovou trubici
• Ploutevní lem, přísavka – savá ústa s kožními zuby a jazykem, jednoduché
smysly – proudový orgán
<>
Mihule potoční –
Lamperta planeri
Čelistnatci Gnathostomata
Duncleosteus
• Na přelomu siluru a devonu většinou nahradili
bezčelistnatce
• Pancířnatci – Placodermi – vymřelá skupina – na hlavě a
části trupu kostěné desky, většinou do 1m, ale i 10m
• Čelisti – vzniklé přeměnou žaberních oblouků – mohou
nést zuby, 2 páry ploutví
• Zvýšená pohyblivost, využití nových zdrojů potravy –
rozrůznění životních strategií, převaha nad bezčelistnatci
• http://www.youtube.com/watch?v=ZBO6k1hZ5Yo
Evoluce čelistí
Žaberní štěrbiny nejsou
využívány k filtraci potravy, ale k
výměně plynů
Čelisti vznikají modifikací už
existujících struktur
<>
Paryby - Chondrichthyes
• Vodní, primárně sladkovodní
• Torpédovitý tvar těla – pohon – hl. ocasní ploutev –
heterocerkní, další ploutve – prsní a břišní-párové,
ocasní a řitní nepárové)
• Chrupavčitá kostra, chorda zachována po celý život,
zaškrcována amficélními obratli, není kostní tkáň
• Plakoidní šupiny – dentin, email, mohutné čelisti
• Žaberní štěrbiny – 5-7párů, nepohyblivé…
• Gonochoristé – oplození vnitřní – pterygopody
Paryby - Chondroichthyes
•
•
•
•
Oviparní, viviparní, ovoviviparní
Vajíčka poměrně velké množství žloutku
NS- rozvinutý čichový lalok
Smysly – zrak, čich!-slepé nozdry, sluch – nemají
bubínek, Lorenziniho ampuly! – změny teploty a
elektrického pole, postranní čára…
• TS- štěrbinová, příčná ústa; játra velmi bohatá na tuk
(nadlehčují, nemají plynový měchýř); spirální řasa ve
střevě
• Kloaka – ústí tam TS, VS, RS
• V krvi vysoká koncentrace močoviny
Diverzita paryb
chiméry
chiméry
žraloci
příčnoústí
rejnoci
Žraloci – stavba těla
Rostrumrypec
Hřbetní
ploutev
Příčná ústa
Žaberní
štěrbiny
Ocasní –
heterocerkní
ploutev
Řitní ploutev
Prsní ploutve
Břišní ploutve
SMYSLY https://www.youtube.com/watch?
v=Y6TmIspIvCg
Máčka
skvrnitá
Žraločí vajíčko – velké
množství žloutku!
Žralok bílý
Živorodý ,
nitroděložní
kanibalismus
Žralok veliký Cetorhinus maximus
Žralok obrovský/ velrybí
Rhincodon typus
https://www.youtube.com/wat
ch?v=n9gx3ChYzhA
Ostroun
obecný
Kladivoun velký
• http://www.helium.com/items/1155867hammerhead-shark-appearancehammerhead-shark
http://21stoleti.cz/blog/2010/06/18/kladivoun-ma-hlavuplnou-senzoru/
How Likely Are You To Be Attacked
By A Shark?
• https://www.youtube.com/watch?v=rrKhO3t_
hLk
Rejnoci - Rajiformes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Většinou v moři, někt. sladkovodní, dno
Zploštělé tělo
Žaberní štěrbiny naspod těla
Na hlavě za okem spirakulum – nasávají vodu a
vypouštějí přes žaberní štěrbiny
Malé hřbetní ploutve
Prsní splývají s hlavou a vzadu s trupem – pohyb
Zuby – žvýkací destičky – měkkýši, korýši, ryby
Barvoměna
Parejnoci – přeměna svaloviny na elektrický org
Rejnok ostnatý
Trnucha obecná
http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=1029
Manta atlantská
https://www.facebook.com/BBCOne/videos/946
818702005215/?fref=nf
Manta atlantská
Parejnok elektrický
Piloun obecný

similar documents