tankekarta ljus

Report
rö
nt
ge
n
a
m
m
ga
UV
infrarött
synligt ljus
mikrovågor
radio
i r
Plan spegel
infallsvinkel = reflektionsvinkel
i=r
Kort våglängd
Lång våglängd
Konkav spegel
Färgen beror på
ljusets våglängd
Reflektion
Spektrum
De flesta färger
är osynliga för oss
Innehåller
alla färger
● fokuserar parallella strålar
genom brännpunkten (F)
● brännvidd = avstånd till F
● förstorar bilden
Konvex spegel
● sprider parallella strålar
så de ser ut att komma från
brännpunkten
● brännvidd = avstånd till F
● förstorar bilden
LJUS
Ljus som går från tunnare till tätare ämne
bryts in mot normalen
F
Konvex lins
F
Sker på grund av att
ljus går olika fort i olika
material
Konkav lins
● sprider parallella strålar
● brännvidd = avstånd till F
● förminskar bilden
F
i
Brytning
b
Linser
Om infallsvinkeln blir för stor
reflekteras allt ljus = totalreflektion
● fokuserar parallella strålar
● brännvidd = avstånd till F
● förstorar bilden
● kan avbilda föremål
Totalreflektion används
i fiberoptiska kablar
i
tätare
tunnare
tunnare
tätare
Ljus som går från tätare till tunnare ämne
bryts bort från normalen
i
tätare
b
tunnare
F
ka
Brytning

similar documents